Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:5x 
BK
2. vyd.
Praha : Trizonia, 1992
192 s. : il.

ISBN 80-85573-60-1 (brož.)
Bibliografie: s. 190
Čeština - učebnice středošk.
000018184
Obsah // Návrh tematického plánu...4 // Místo úvodu...7 // I. SLOH...9 // 1. Popis a charakteristika...9 // A) Ukázky...9 // B) Co je popis a charakteristika, jejich témata...35 // C) Kompozice popisu a charakteristiky...36 // D) Jazykové prostředky popisu a charakteristiky ...38 // E) Otázky, úkoly a náměty...40 // 2. Životopis...55 // A) Ukázky...55 // B) Co je životopis, jeho téma ...73 // C) Kompozice životopisu...74 // D) Jazykové prostředky životopisu...74 // E) Otázky, úkoly a náměty...75 // 3. Korespondence - dopis ...80 // A) Ukázky...80 // B) Co je dopis, jeho téma ...98 // C) Kompozice dopisu...98 // D) Jazykové prostředky dopisu...100 // E) Otázky, úkoly a náměty...100 // 4. Neverbální komunikace...107 // A) Ukázky...,...107 // B) Co je neverbální komunikace...112 // C) Otázky, úkoly a náměty...:.. 113 // 5. Projev (proslov)...117 // A) Ukázky...117 // B) Co je projev (proslov), jeho téma ...128 // C) Kompozice projevu (proslovu) ...129 // D) Jazykové prostředky projevu (proslovu)...130 // E) Otázky, úkoly a náměty...130 // K. JAZYK... 135 // 6. Nauka o slově a slovní zásobě...135 // 6.1. Ukázky... •...135 // 6.2. Slovo a jeho významy...142 // 6.3. Přehled slovních druhů... 143 // 6.4. Stavba slova ...146 // 6.5. Slovní zásoba a její rozvrstvení ...149 // 6.6. Obohacování slovní zásoby... 155 // 6.7. Slovníky...165 // 7. Obecné poučení o jazyce...170 // 7.1. Jazyky indoevropské . . .•...170
// 8. Souhrnné opakování ...174 // Všestranné jazykové rozbory...174 // A) Terminologie...174 // B) Grafické znázornění vět a souvětí...176 // 8.1. Všestranný jazykový rozbor 1...181 // 8.2. Všestranný jazykový rozbor 2...182 // 8.3. Všestranný jazykový rozbor 3...183 // Diktáty ...184 // 8.4. Diktát 1... 184 // 8.5. Diktát 2 ...185 // 8.6. Diktát 3 ... 186 // 8.7. Diktát 4 ... 186 // 8.8. Diktát 5 ...187 // 8.9. Diktát 6 ...188 // 8.10. Místo závěru... (aneb Diktát 7)...188 // Použitá literatura...190 // Obsah...191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC