Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1999
287 s.,[16] s.příl. : il.

ISBN 80-200-0641-9 (váz.)
Obsahuje fotografie na příloze, kresby, mapky, tabulky, rejstřík seznam ilustrací a mapek
Bibliografie na s. 266-270
Čína - pojednání
Číňané - pojednání
000018287
Obsah // Úvodem ... 9 // Kdo jsou Číňané? ... 14 // Územní rozšíření čínského obyvatelstva ... 16 // Fyzické rysy ... 18 // Hlavní povahové rysy Číňanů ... 21 // Jak si říkají ... 23 // Jak jim říkají ... 25 // Čína (text písně) ... 27 // Čínský jazyk a písmo ... 28 // Charakteristika čínského jazyka ... 29 // Čínské znakové písmo ... 32 // Historický vývoj čínštiny ... 35 // Překážky jazykové unifikace v dnešní době ... 38 // Rozdělení čínských dialektů ... 39 // Čínština v počítačovém věku ... 40 // Tabulka pro přepis zpchin-jinu do české a anglické transkripce ... 42 // Dějiny čínského národa ... 47 // Nejstarší období čínských dějin ... 48 // První sjednocení ... 52 // Zlatý věk čínské kultury ... 58 // Čínské území pod cizí nadvládou ... 64 // Obnova čínské státnosti ... 66 // Poslední dynastie ... 70 // Přehled čínských dynastií ... 80 // Protokol o výsadním postavení císařského dvora (text dokumentu) ... 82 // Fenomén zvaný Hongkong ... 83 // Vznik a formování kolonie ... 83 // Kolonie a čínská pevnina ... 86 // Znovupřipojení Hongkongu k čínské pevnině ... 87 // Počínšťování Hongkongu ... 91 // Zvláštní administrativní oblast Hongkong (nejdůležitější údaje) ... 95 // Číňané v zahraničí ... 96 // Dějiny čínské emigrace ... 98 // Sociální složení čínské emigrace ... 106 // Organizace zahraničních Číňanů ...
108 // Kontakty zahraničních Číňanů s vlastí předků ... 113 // Macao (nejdůležitější údaje) ... 116 // Mé čínské srdce (text písně) ... 117 // 5 // Číňané u nás ... 48 // Příchod čínských podnikatelů do Čech ... 118 // Čínská menšina a kriminalita ... 122 // Číňané a my ... 123 // Čína ve 20. století ... 127 // Jiian Š’-kchajova vláda ... 128 // Rozmach revolučního hnutí ... 130 // Japonská agrese vůči Číně ... 137 // Občanská válka ... 142 // Počátky Čínské lidové republiky ... 144 // Velká proletářská kulturní revoluce ... 148 // Reformní politika Teng Siao-pchingova vedení ... 153 // Čínské demokratizační hnutí ... 157 // Čínská lidová republika (základní údaje) ... 161 // Tchajwanská otázka ... 166 // Z dějin ostrova ... >66 // Vztahy mezi vládou na Tchaj-wanu a v Pekingu ... 172 // Mezinárodní postavení Čínské republiky na Tchaj-wanu ... 177 // Čínská republika na Tchaj-wanu (základní údaje) ... 180 // Dědicové draka (text písně) ... 182 // Demografický vývoj v Číně a populační politika ... 183 // Historický vývoj ... 183 // Současný stav ... 185 // Obyvatelstvo Čínské lidové republiky ... 186 // Etnické složení ČLR ... 188 // Populační politika ČLR ... 189 // Věkové složení obyvatelstva ČLR ... 192 // Obyvatelstvo Čínské republiky na Tchaj-wanu ... 193 // Etnické složení Tchaj-wanu ... 194 // Populační politika na Tchaj-wanu ... 195
// Pekingčané - vyprávěni stovky obyčejných lidí (úryvek z reportážní knihy) .. 197 // Čínské filozofické a náboženské představy ... 198 // Kult předků ... 201 // Počátky čínské filozofie ... 202 // Vznik konfuciánství ... 203 // Neokonfuciánství ... 205 // Kniha proměn ... 206 // Taoismus ... 207 // Další filozofická učení ... 209 // Čínská materialistická filozofie ... 210 // Reformátoři 19. století ... 211 // Čínská filozofie 20. století ... 212 // Vztah Číňanů k náboženství ... 214 // 6 // Čínská podoba buddhismu ... 217 // Tibetská podoba buddhismu ... 218 // Taoismus jako náboženství ... 219 // Islám v Číně ... 220 // Křesťanství v Číně ... 222 // Čínský pohled na společnost ... 224 // Konfuciánské představy o společnosti ... 225 // Vztah čínské společnosti a okolního světa ... 229 // Postavení jednotlivce v čínské společnosti ... 231 // Potřebují Číňané demokracii podle západního vzoru? ... 235 // Čínský způsob života ... 238 // Čínský rodinný život ... 238 // Výchova dětí v čínské rodině ... 243 // Úcta ke vzdělanosti - významný rys čínské povahy ... 245 // Způsob bydlení ... 248 // Všední den v ČLR ... 251 // Trávení volného času ... 255 // Čínské oslavy a svátky ... 259 // Hledání harmonie podle návodů starověku ... 261 // Na shledanou, Číno! ... 264 // Doporučená literatura ... 266 // Rejstřík ... 271 // Seznam ilustrací
... 286 // Seznam mapek ... 287 // Obrazová příloha // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC