Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
112 s. : il. ; 29 cm

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně v Brně
Rozmn.
Obsahuje bibliografii
Určeno pro posluchače fakulty přírodovědecké
000018407
Rekat.
OBSAH // 1. ÚVOD 5 // 2. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VODY 8 // 2.1 Fyzikálni vlastnosti 8 // 2.1.1 Hustota (specifická hmotnost) 8 // 2.1.2 Teplota 9 // 2.1.3 Zbarvení 10 // 2.1.4 Daláí optické vlastnosti 10 // 2.1.5 Viskozita 11 // 2.2 Chemické vlastnosti 11 // 2.2.1 Složeni povrchových vod 11 // 2.2.2 Vápník a hořčík 12 // 2.2.3 Sodík a draslík 14 // 2.2.4 Oxid uhličitý a jeho formy 15 // 2.2.5 pH vody 17 // 2.2.6 Sírany 18 // 2.2.7 Chloridy 18 // 2.2.8 Kyslík 19 // 2.2.9 Sirovodík 20 // 2.2.10 Sloučeniny dusíku 20 // 2.2.11 Sloučeniny fosforu 24 // 2.2.12 Organické látky 25 // 2.2.13 Radioaktivní látky 28 // 2.2.14 Ropné látky 28 // 2.3 Biologické vlastnosti 29 // 2.3»1 Mikroby ve vodách 29 // 2.3.2 Vodní rostliny 35 // 2.3*3 Vodní živočichové 44 // 2.4 Koloběh látek ve vodách 51 // 2.50živení jednotlivých typů vod 53 // 2.5.1 Vody podzemní 54 // 2.5.2 Prameny 55 // 2.5.3 Vody tekoucí 56 // 2.5.4 Vody stojaté 60 // 2.5.5 Vody s abnormálními podmínkami 65 // 3 // j. ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ VLASTNOSTÍ VOD A JEHO DÔSLEDKY // 3.1 Z m ě n y přirozeného hydrologického režimu // 3.2 Vodní stavby // 3.3 Znečišťování vod // 3.3.1 Vody odpadní // 3.3.2 Splachy // 3.4 Biologické zásahy // 4. KLASIFIKACE JAKOSTI VODY // 4.1 Chemická kritéria jakosti povrchových vod // 4.2 Biologické posuzování jakosti povrchových vod // 4.3 Bakteriologické posuzování jakosti vody // 4.4 Zkoušky toxicity // 4.5 Samočištění vod
// 5. PŘEHLED TECHNOLOGIE VODY // 5.1 Úprava vod užitkových // 5.1.1 Odstraňování suspendovaných látek // 5.1.2 Odželezování a odmanganování // 5.1.3 Změkčování vody // 5.1.4 Odkyselování vody // 5.1.5 Zbavování vody solí // 5.1.6 Voda pro závlahy // 5.1.7 Voda pro rekreaci // 5.2 Úprava vod pitných // 5.2.1 Chemické čiření, koagulace // 5.2.2 Filtrace pitné vody // 5.2.3 Dezinfekce pitných vod // 5.3 Čištění vod odpadních // 5.3.1 Mechanické způsoby čištění // 5.3.2 Chemické čištění // 5.3.3 Biologické čištění // 6. PRODUKCE VOD Literatura // 66 // 66 // 68 // 70 // 71 74 // 76 // 78 // 78 // 81 // 86 // 87 // 88 // 90 // 90 // 90 // 91 // 91 // 92 // 93 // 93 // 94 // 95 // 96 // 97 // 98 // 98 // 99 100 100 // 107 // 109 // 4
(OCoLC)39591504
cnb000008503

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC