Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
V Praze : Akademie múzických umění, 2005
119 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-7331-034-1 (brož.)
Na dopl. tit. s.: Akademie múzických umění v Praze, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU
Obsahuje bibliografii na s. 110-114 a bibliografické odkazy
000018467
Obsah // Obsah // Jan Hančil // Libuše Válkové výchova k hlasu 7 // Libuše Vál ková // Hlas individuality n // I. Úvod / Současný stav hlasové výchovy u nás 13 // II. Hlasový výzkum 15 // III. Zpěv a lidská psychika /Zpěv a emoce 18 Hlasová technika // IV. Bytostnost 21 // V. Emocionalita a hlas 22 Hlasová výchova - psychosomatická disciplína // VI. Hodnocení kvalit hlasu 24 Spektrální hlasová analýza // VII. Rezonanční hodnoty hlasu 25 // VIII. Hlasová kvalita 27 // IX. Hlasový aparát /„Nepěkně znějící hlas" 29 // X. Funkční slyšení / Hlasová analýza 32 // XI. Zpěv a řeč/ Mluvní dovednost 33 // XII. Historie oboru 41 // XIII. Civilní hlasový projev 44 // XIV. Hlas a přirozenost 46 // XV. Uvolňování - „zázračný elixír" 49 // XVI. Svalový smysl a hlasotvornost 57 // XVII. Tělové cítění / Hypertonie, hypotonie a hlas 59 // XVIII. Hlasová FONASTENiE 63 // XIX. VÝZNAM EMOTIVNÍ AKTIVIZACE PRO TVORBU HLASU 65 // XX. Vymezení cílů a metodických zásad 69 // MODERNÍHO POJETÍ HLASOVÉ VÝCHOVY // XXI. Od „nevědomých" prvků hlasotvorby 73 k „vědomému" zpívání // Obsah // Eva Vyskočilová // Psychosomatické pojetí hlasové výchovy // I. Úvod 81 // II. Pojetí textu 83 // III. Hlasová výchova, nebo výchova k hlasu? 84 // IV. Reflexní a celostní pojetí výchovy k hlasu 87 // V. Psychosomatická problematika 89 // STUDENTOVY ČINNOSTI // VI. Úloha vnímání a senzomotoriky 91 // VII. Rozdíl
mezi pojmem „vjem" 92 // A „VNÍMÁNÍ" (VNÍMACÍ ČINNOST) // VIII. Činnost vědomá a uvědomovaná 93 // IX. VĚDOMÉ A UVĚDOMĚLÉ JEDNÁNÍ 94 // X. Psychosomatická kondice 96 // XI. Vývoj funkcí 97 // XII. ZÁKLADNÍ POZNATKOVÁ STRUKTURA 100 // XIII. Vyústění 102 // XIV. Problém učiva 104 // JAKO ZÁKLADNÍ POZNATKOVÉ STRUKTURY // XV. Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU 107 Bibliografie 110 // O autorkách 115 // Ediční poznámka // 119

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC