Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.7) Půjčeno:94x 
BK
V Praze : Slovart, 2007
704 s. : il. ; 29 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7209-952-8 (váz.)
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 690-695 a rejstřík
000018489
Obsah // io Jak pracovat s touto knihou 12 Předmluva // u Úvody // is Psychoanalýza v modernismu a psychoanalýza jako metoda // 22 Sociální dějiny umění: modely a pojmy 32 Formalismus a Strukturalismus 40 Poststrukturalismus a dekonstrukce // 1900-1909 // 52 1900a Sigmund Freud vydává Výklad snů: rostoucí vliv expresivního umění Gustava Klimta, Egona Schieleho a Oskara Kokoschky ve Vídni spadá do stejné doby s počínající psychoanalýzou. // 57 1900b Henri Matisse navštěvuje Augusta Rodina v jeho pařížském ateliéru, odmítá však sochařský styl staršího umělce. // 64 1903 Paul Gauguin umírá na Markézách v jižním Pacifiku: Gauguinovo východisko v domorodém umění a primitivistických fantaziích ovlivňuje rané dílo André Deraina, Henriho Matisse, Pabla Picassa a Ernsta Ludwiga Kirchnera. // • Exotické a naivní // 70 1906 Paul Cézanne umírá v Aix-en-Provence v jižní Francii: po retrospektivách Vincenta van Gogha a Georgese Seurata v předchozím roce ukazuje Cézannova smrt postimpresionismus jako historickou minulost a fauvismus jako jeho dědice. // • Roger Fry a Bloomsbury Group // 78 1907 Stylistická nejednotnost // a primitivistické podněty y Avignonských slečnách Pabla Picassa zahajují velkolepý útok na mimetické zobrazení. // • Gertruda Steinová // 85 1908 Wilhelm Worringer vydává 125 // Abstrakci a vcítění, v níž proti sobě staví abstraktní a zobrazující umění jako ústup ze světa a
zapojení se v něm: německý expresionismus a anglický vorticismus rozpracovávají tento rozdíl svým osobitým způsoberň. // 90 1909 F. T. Marinetti vydává první 130 // futuristický manifest na titulní stránce pařížského listu Le Figaro: avantgarda se poprvé spojuje s mediální kulturou a staví se proti dějinám a tradici. // • Eadweard Muybridge // a Étienne-Jules Marey 135 // 1910-1919 // 100 1910 Tanec II a Hudba Henriho Matisse jsou odmítnuty na Podzimním salonu v Paříži: v těchto obrazech dovedl Matisse do krajnosti své pojetí „dekoratívnosti“ a vytvořil obtížně zachytitelné expandující barevné vizuální pole. 148 // 106 1911 Pablo Picasso vrací „vypůjčené“ iberské kamenné hlavy do pařížského Louvru, odkud byly ukradeny: proměňuje svůj primitivistický styl a spolu s Georgesem Braquem začíná rozvíjet analytický kubismus. 154 // • Guillaume Appolinaire // 112 1912 Kubistická koláž je objevena v době konfliktních událostí: pokračující inspirace symbolistické poezie, vzestupu lidové kultury a socialistických protestů proti balkánské válce. ieo // 118 1913 Robert Delaunay vystavuje v Berlíně své malby „oken": po celé Evropě jsou rozpracovávány výchozí problémy a paradigmata abstrakce. // 1914 Vladimír Tallin vyvíjí své konstrukce a Marcel Duchamp představuje ready made, první jako proměnu kubismu, druhý jako rozchod s ním; oba umělci tak předkládají komplementární
kritiky tradičních // médií umění. // • „Peau de ľOurs“ // 1915 Kazimír Malevič představuje svá suprematistická plátna na výstavě „0.10“ v Petrohradě a spojuje tak ruské formalistické koncepce výtvarného umění a literatury. // 1916a V Curychu zahajuje činnost mezinárodní dadaistické hnutí jako dvojitá reakce na pohromu první světové války a futuristické a expresionistické provokace. // • Dadaistické časopisy // 1916b Paul Strand proniká na stránky časopisu Alfreda Stieglitze Camera Work: kolem složitých vztahů mezi fotografií a ostatním uměním se formuje americká avantgarda. // • Armory Show // 1917 Po dvou letech intenzivního bádání se Piet Mondrian prosazuje v abstrakci; tuto událost ihned následuje založení časopisu De Stijl, prvního avantgardního časopisu věnovaného otázkám abstrakce v umění // a architektuře. // 1918 Marcel Duchamp maluje Ty mě: jeho vůbec poslední malba shrnuje odchylky, které uskutečnil ve svém díle - využití náhody, uvedení ready made a status fotografie // jako „indexu“. // • Rrose Sélavy // 1919 Pablo Picasso má v Paříži po třinácti letech první samostatnou výstavu: první pastiše v jeho díle se objevují ve stejné době jako všeobecná antimodernistická reakce. // • Sergej Ďagilev a Ruský balet // • Rappel a ľordre // 1920-1929 // 168 1 920 V Berlíně se koná dadaistický veletrh: polarizace avantgardní kultury a kulturních tradic
vede ? politizaci uměleckých postupů a vzniku fotomontáže jako nového média. // 174 1921 Členové moskevského Institutu umělecké kultury definují konstruktivismus jako logickou praxi odpovídající potřebám nové sovětské společnosti. // • Sovětské instituce // 180 1922 Hans Prinzhorn vydává Umělectví duševně chorých: „umění choromyslných“ zkoumají ve svém díle Paul Klee a Max Ernst. // 185 1923 Bauhaus, nejvlivnější škola modernistického umění a uměleckého designu 20. století, pořádá v německém Výmaru svou první výstavu. // 190 1924 André Breton vydává první číslo La Révolution Surréaliste a ustavuje pojmy surrealistické estetiky. // • Surrealistické časopisy // 196 1925a Výstava art deco v Paříži // znamená oficiální zrození moderního kýče; // Le Corbusierova strojová estetika se mezitím stává černou můrou modernismu a Klub pracujících Alexandra Rodčenka prosazuje nové vztahy mezi člověkem a předměty. // • Black deco // 202 1925b Kurátor Gustav F. Hartlaub // organizuje první výstavu obrazů Nové věcnosti v mannheimské Kunsthalle: tento nový „magický realismus" jako obměna mezinárodních tendencí rappel ľordre signalizuje konec expresionismu a dadaistických aktivit v Německu. // 208 1926 V německém Hannoveru je instalována Předváděcí místnost Ela Lissického a Merzbau Kurta Schwitterse: konstruktivista a dadaista dialekticky pojímají prostor muzea jako archiv
a alegorii modernistického prostoru jako melancholii. // 212 1927a René Magritte se po dráze 250 // komerčního umělce v Bruselu přidává ? surrealistickému hnutí v Paříži, jeho umění využívá reklamní styl a dvojznačnosti jazyka a zobrazení. // 216 1927b Constantin Brancusi vytváří odlitek // Novorozence z nerezavějící oceli: jeho plastika 255 vyvolává boj mezi modelem vysokého umění a průmyslové výroby, který vrcholí americkým procesem kolem jeho Ptáka v prostoru. // 220 1927c Ford objednává u Charlese Sheelera dokumentaci své nové továrny River Rouge: severoameričtí modernisté objevují lyrický vztah ke strojovému věku, Georgia 26O // O’Keeffeová jej rozšiřuje na svět přírody. // • MoMA a Alfred H. Barr ml. // 226 1928 Text Wladyslawa Strzeminského 266 „O unismu v malbě", v roce 1931 následovaný knihou Kompozice prostoru napsanou spolu s Katarzynou Kobroovou, vyznačuje vrcholný bod internacionalizace konstruktivismu. // 271 // 232 1929 Výstava „Film und Foto", uspořádaná Deutscher Werkbund od 18. května do 7. června ve Stuttgartu, předvádí škálu mezinárodních fotografických přístupů a diskusí: výstava vymezuje vyvrchol ve fotografii 20. století a znamená vznik nové kritické teorie a historiografie tohoto média. // 276 // 1930-1939 // 240 1930a Nástup masového konzumenta a módních časopisů ve výmarském Německu ve dvacátých a třicátých letech vytvořil nový 281 prostor pro
tvorbu a distribuci fotografického obrazu a podpořil vývoj skupiny významných fotografek. // 245 1930b Georges Bataille zveřejňuje kritiku knihy L ’Art primitif v časopise Documents, která zviditelní rozpor uvnitř avantgardy ve vztahu 286 ? primitivismu a nesoulad uvnitř surrealismu. // • Carl Einstein // 1931 Alberto Giacometti, Salvador Dali a André Breton publikují texty na téma „předmět se symbolickou funkcí" v časopisu Le Surréalisme au service de la révolution: surrealismus rozšiřuje svou estetiku fetišismu a fantazie do oblasti tvorby objektů. // 1 933 Vypuká skandál kvůli Leninově portrétu od Diega Rivery na nástěnné malbě v Rockefellerově centru v New Yorku: mexické hnutí freskového malířství produkuje veřejnou politickou nástěnnou tvorbu v různých místech Ameriky a vytváří precedens pro politické avantgardní umění ve Spojených státech. // 1 934a Na prvním sjezdu Svazu sovětských spisovatelů vyhlašuje Andrej Ždanov doktrínu sovětského socialistického realismu. // 1934b Henry Moore formuluje v textu „Sculptor’s Aims" (Sochařovy cíle) britskou estetiku přímého sochařství, které osciluje mezi figuraci a abstrakcí, mezi surrealismem a konstruktivismem. // 1935 Walter Benjamin píše esej Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, André Malraux iniciuje Muzeum beze zdí // a Marcel Duchamp začíná realizovat Krabici v kufru: dopad mechanické reprodukce, která se dostává
do umění skrze fotografii, lze pocítit v estetické teorii, dějinách umění i v umělecké praxi. // 1936 Součástí Rooseveltova Nového údělu je zadání pro fotografy Walkera Evanse, Dorotheu Langeovou a další, aby zdokumentovali americký venkov v sevření velké ekonomické krize třicátých let. // • Works Progress Administration // 1937a Evropské velmoci spolu soutěží na Mezinárodní výstavě v Paříži v národních pavilonech umění, obchodu a propagandy, zatímco nacistické Německo otevírá v Mnichově výstavu „Zvrhlé ,umění’“, jež zcela odsoudila modernismus. // 1937b Naum Gabo, Ben Nicholson a Leslie Martin vydávají v Londýně Circle (Kruh), který upevňuje institucionalizaci geometrické abstrakce. // 1940-1944 // 292 1 942a Clement Greenberg a editoři Partisan Revue se odklánějí od marxismu; odpolitizování americké avantgardy se dostává do bodu, z něhož není návratu. // 297 1942b Druhá světová válka přinutí mnoho surrealistů ? emigraci z Francie do Spojených států - dvě výstavy v New Yorku různými způsoby odrážejí exilové podmínky. // • Exulanti a emigranti // • Peggy Guggenheimová // 302 1943 V době, kdy harlemská renesance propaguje rasové uvědomění a dědictví, vychází v New Yorku první vědecká studie o afroamerickém umění, Modern Negro Art, od Jamese A. Portera. // ??? 1944a Piet Mondrian umírá a zanechává po sobě nedokončené Vítězné boogie-woogie, dílo, které
je příkladem jeho koncepce malířství jako destruktivního činu. // sis 1944b „Staří mistři" moderního umění - Matisse, Picasso, Braque a Bonnard - považují své odmítnutí opustit okupovanou Francii za akt odporu proti barbarství: styl, který vyvinuli v průběhu válečných let a který je po osvobození objeven, představuje výzvu pro novou generaci umělců. // 318 Kulatý stůl I Umění v polovině století // 1945-1949 // 332 1945 David Smith vytváří P///rnec/ě/e: konstruovanou sochu spojující řemeslný základ tradičního umění s průmyslovým principem moderní výroby. // 337 1946 Jean Dubuffet vystavuje své hautes pátes potvrzující existenci nového, skatologického trendu v poválečném francouzském umění, který byl brzy nazván informel. // • Art brut // 343 1 947a Josef Albers začíná v Black // Mountain College v Severní Karolíně vytvářet své „variantní" malby rok poté, co László Moholy-Nagy umírá v Chicagu: bauhauský model, importovaný do Spojených států, je transformován různými uměleckými imperativy a institucionálními tlaky. // 348 1 947b Vydání Possibilities v New Yorku značí sjednocení abstraktního expresionismu jako hnutí. // 355 1949 Časopis Life se ptá svých čtenářů „Je největším žijícím malířem ve Spojených státech?“: dílo Jacksona Pollocka se stává symbolem pokrokového umění. // 1950-1959 // 362 1951 Druhá výstava Bernetta Newmana nemá úspěch: svými
kolegy je vyloučen z okruhu abstraktního expresionismu, ale později je oslavován jako předchůdce minimalismu. // ??? 1953 Skladatel John Cage spolupracuje na Stopě pneumatiky: indexový otisk je v dílech Roberta Rauschenberga, Ellswortha Kellyho a Cy Twomblyho vyvinut jako zbraň proti expresívni stopě. // 373 1 955a První výstava skupiny Gutai v Japonsku je dokladem šíření modernistického umění skrze média a jeho nové interpretace umělci mimo Spojené státy a Evropu; o tomtéž svědčí tvorba brazilské skupiny neokonkretistů. // 379 1955b Výstava „Pohyb" v Galerii Denise Renéové v Paříži odstartovala kinetické umění. // 385 1956 Výstava „This is Tomorrow" v Londýně je vyvrcholením výzkumu poválečných vztahů mezi uměním, vědou, technologií, designem a populární kulturou, který uskutečnila Independent Group, předchůdce britského pop artu. // 391 1957a Dvě malé avantgardní skupiny, Lettrist International a Imaginist Bauhaus, se spojují, aby vytvořily Situationist International, nejvíce politicky angažované poválečné umělecké hnutí. // • Dvě teze z The Society of the Spectacle (Společnost spektáklu) // 398 1 957b Ad Reinhardt píše „Dvanáct pravidel pro novou akademii": zatímco v Evropě jsou nově formulována paradigmata malířské avantgardy, Reinhardt, Robert Ryman, // Agnes Martinové a další ve Spojených státech zkoumají monochrom a síť. // 404 1958 Terč se čtyřmi obličeji od Jaspera
Johnse se objevuje na obálce časopisu Artnews: pro některé umělce, například Franka Stellu, předkládá Johns model obrazu, kde se objekt a podklad spojují v jeden obraz-objekt; podle jiných otevírá možnost využití znaků každodennosti spolu s konceptuálními dvojsmysly. // • Ludwig Wittgenstein // 411 1959a Lucio Fontana má svou první // retrospektivu: používá kýčovité asociace, aby zpochybnil idealistický modernismus; tato kritika je rozšířena jeho chráněncem Pierem Manzonim. // 415 1959b Bruce Conner vystavuje DÍTĚ, zohavenou postavu v dětské židličce vytvořenou na protest proti trestu smrti: Conner, Wallace Berman, Ed Kienholtz a další rozvíjejí na západním pobřeží techniku asambláže a environmentu, ožehavější než obdobné techniky vytvořené v New Yorku, Paříži a jinde. // 421 1 959C Muzeum moderního umění v New Yorku pořádá výstavu „Nové obrazy člověka": existenciálni estetika vstupuje do politiky studené války figuraci v díle Alberta Giacomettiho, Jeana Dubuffeta, Francise Bacona, Willema de Kooninga a dalších. // • Umění a studená válka // 426 1959d Pozorován/’Richarda Avedona a Američané Roberta Franka stanovují dialektické parametry Newyorské fotografické školy. // 1960-1969 // 434 1960a Kritik Pierre Restany organizuje v Paříži skupinu různých umělců a vytváří nový realismus, který redefinoval paradigmata koláže, ready made a monochromatického díla. // • Nová
avantgarda // 439 1960b Clement Greenberg publikuje „Modernistické malířství": jeho kritika mění směr a ve své nové podobě podstatně ovlivňuje umělecké debaty šedesátých let. // • Leo Steinberg // 445 1960c Roy Lichtenstein a Andy Warhol začínají užívat kreslené seriály a reklamu jako zdroje své tvorby, následují je James Rosenquist, Ed Ruscha a jiní: americký pop-art je na světě. // 450 1961 V prosinci otevírá Claes Oldenburg The Store (Obchod) v newyorské East Village, „environment", který napodobuje okolní levné obchůdky a ve kterém jsou všechny předměty na prodej: během zimy a následujícího jara se tu v provedení Oldenburgova Ray Gun Theater odehraje deset různých „happeningů". // 456 1962a George Maciunas pořádá ve Wiesbadenu v západním Německu první ze série mezinárodních událostí, které vyznačují vznik hnutí Fluxus. // 464 1962b Ve Vídni se schází skupina umělců zahrnující Güntera Bruse, Otto Mühla a Hermanna Nitsche, aby vytvořili vídeňský akcionismus. // 470 1962c Publikace Velký experiment: // Ruské umění 1863-1922 Camilly Grayové oživuje na západě zájem o konstruktivistické principy Vladimíra Tatiina a Alexandra Rodčenka, jež jsou různými způsoby rozvíjeny mladšími umělci, například Danem Flavinem, Carlem Andre, Sol LeWittem a jinými. // • Artforum // 475 1963 Po vydání dvou manifestů s malířem Eugenem Schönebeckem vystavuje Georg Baselitz v Berlíně
Velkou noc v kanále. // 480 1964a Na dvacáté výročí Stauffenbergova zmařeného atentátu na Hitlera, 20. července, vydává Joseph Beuys svou fiktivní autobiografii a způsobuje výbuch veřejného násilí na „Festivalu nového umění" v Cáchách v Západním Německu. // 486 1964b Třináct nejhledanějších mužů Andyho Warhola je dočasně instalováno na fasádě státního pavilonu na Světovém veletrhu v New Yorku. // 492 1965 Donald Judd vydává esej „Specifické objekty": minimalismus tak získává teoretický základ v tvorbě svých dvou nejvýraznějších protagonistů, Judda a Roberta Morrise. // • Maurice Merleau-Ponty // 496 1 966a Marcel Duchamp dokončuje svou instalaci Etant Donnés ve Philadelphia Museum of Art: jeho rostoucí vliv na mladší umělce vrcholí posmrtným objevením tohoto nového díla. // 500 1 966b V New Yorku je otevřena výstava „Excentrická abstrakce": tvorba Louise Bourgeoisové, Evy Hesseové, Yayoi Kusamaové a jiných ukazuje expresivní alternativu ke skulpturální řeči minimalismu. // sos 1967a „Prohlídka památek Passaicu, // New Jersey" Roberta Smithsona vyhlašuje „entropii" za generativní koncept umělecké tvorby pozdních šedesátých let. // 509 1 967b Italský kritik Germano Celant pořádá první výstavu arte povera. // 515 1 967C Na své první přehlídce čtyři umělci francouzské skupiny BMPT malují na veřejnosti, každý z nich přesně opakuje z plátna na plátno jednoduchou
konfiguraci podle svého výběru: tato forma konceptuálni malby je poslední z řady útoků proti „oficiální" abstrakci v poválečné Francii. // 521 1 968a Dvě hlavní muzea, která se věnují aktuálnímu evropskému a americkému umění - Stedelijk Van Abbemuseum v Eindhovenu a Städtisches Museum Abteiberg v Mönchengladbachu - vystavují tvorbu Bernda a Hilly Becherových, a staví je tak do popředí zájmu o konceptuálni umění a fotografii. // 527 1 968b Konceptuálni umění se projevuje v publikacích Sol LeWitta, Dana Grahama a Lawrence Wernera a Seth Siegelaub pořádá jejich první výstavu. // • Deníky umělců // • Deskilling // 534 1969 Výstava „Když se postoje stanou formou" v Bernu a Londýně mapuje postminimalistické tendence, zatímco výstava „Antiiluze: procesy/materiály“ v New Yorku se soustředí na procesuálni umění, jehož tři hlavní aspekty jsou vypracovány Richardem Serrou, Robertem Morrisem a Evou Hesseovou. // 1970-1979 // 540 1970 Michael Asher instaluje svůj Pomona College Project: vzestup site-specific děl otevírá logické pole mezi modernistickým sochařstvím a konceptuálním uměním. // 545 1971 Guggenheimovo muzeum // v New Yorku ruší výstavu Hanse Haackeho a potlačuje příspěvek Daniela Burena na Sixth Guggenheim International Exhibition: přístupy institucionální kritiky se setkávají s odporem minimalistické generace. // • Michel Foucault // 549 1972a Marcel Broodthaers instaluje své
„Musée ďArt Modeme, Departement des Aigles, Section des Figures" v Düsseldorfu v Západním Německu. // 554 1972b Mezinárodní výstava „Documenta 5" v západoněmeckém Kasselu znamená institucionální přijetí konceptuálního umění v Evropě. // BATTERIES // HQb- // 1 c5~o // Ľ ’JA QUARTZ’ FUSE 1 GROUND i «WADSET // ?  // T/iiio«J ?<1|?»«??* : s PST S” ? // 560 1973 The Kitchen Center for Video, Music and Dance otevírá své prostory v New Yorku: video art si nárokuje institucionální místo mezi vizuálním uměním, uměním performance, televizí a filmem. // ses 1974 V Trans-fixed, v němž je Chris Burden přikován ? Volkswagen Beetlu, americké umění performance dosahuje extrémních fyzických hranic a mnozí jeho stoupenci tuto formu opouštějí, zjemňují ji nebo jinak upravují. // 570 1975 Filmařka Laura Mulveyová publikuje svůj zásadní esej „Vizuální potěšení a narativní kinematografie" a feministické umělkyně jako Judy Chicago a Mary Kellyová vytvářejí nové pozice v zobrazování žen. // • Teoretické magazíny // 576 1976 V New Yorku vzniká P.S. 1, souběžně s konáním výstavy „King Tut" v Metropolitním muzeu: důležité posuny v institucionální struktuře uměleckého světa jsou zaznamenány jak v alternativních prostorech, tak v trhákových výstavách. // 580 1 977 Výstava „Obrázky" identifikuje skupinu mladých umělců, jejichž strategie apropriace a kritika originality posouvají pojem
„postmodernismu" v umění. // 1980-1989 // see 1980 V New Yorku je otevřena galerie Metro Pictures: objevuje se nová skupina galerií, které vystavují tvorbu mladých umělců zpochybňujících fotografický obraz a jeho užití ve zpravodajství, reklamě a módě. // • Jean Baudrillard // 590 1 984a Victor Bürgin přichází s přednáškou „Absence přítomnosti: konceptualismus a postmodenismus": zveřejnění této a dalších přednášek Allana Sekuly a Marthy Roslerové signalizuje nový přístup ? odkazu angloamerického fotokonceptualismu a psaní dějin a teorie fotografie. // 596 1 984b Frederic Jameson publikuje esej „Postmodernismus aneb kulturní logika pozdního kapitalismu": debata o postmodernismu se rozšiřuje za hranice umění a architektury do sféry kulturní politiky a dělí se na dva tábory. // • Kulturní studia // eoo 1986 Výstava „Koncová hra: odkazy a simulace v současné malbě a sochařství" je otevřena v Bostonu: někteří umělci si pohrávají se zhroucením sochařství do komodit, zatímco jiní podtrhávají význačnost designu. // 605 1 987 Koná se první akce ACT-UP: nový aktivismus v umění rozněcuje krize AIDS, která do popředí pozornosti vynáší spolupracující skupiny a politické intervence a také rozvoj nové homosexuální estetiky. // • Americké umělecké války // 612 1988 Gerhard Richter maluje O/cřober 78, 7977: němečtí umělci zvažují možnost návratu historické malby. // • Jürgen
Habermas // 617 1989 V Paříži se koná výstava „Les Magiciens de la terre", výběr umění z několika kontinentů: postkoloniální diskurz a multikulturní debata ovlivňují tvorbu stejně jako prezentaci současného umění. // • Aborigenní umění // 624 1 992 Fred Wilson představuje Mining the Museum (Těžení v muzeu): institucionální kritika se rozšiřuje za hranice muzea a antropologický model projektového umění, založený na práci v terénu, je adaptován širokým spektrem umělců. . // • Interdisciplinarita // eso 1993a Martin Jay publikuje Downcast Eyes (Sklopené oči), průzkum degradace vidění v moderní filozofii: tato kritika vizuality je zkoumána mnohými současnými umělci. // 635 1 993b Dům Rachel Whitereadové, odlitek řadového domu ve východním Londýně, je zbourán a do popředí se v Británii dostává inovační skupina umělkyň. // 639 1993c Newyorské Whitney bienále // představuje tvorbu zaměřenou na identitu ve vznikající nové formě politizovaného umění afroamerických umělců. // 645 1 994a Výstava zralého díla Mika Kelleyho zvýrazňuje pronikavý zájem o stavy úpadku degradace, zatímco Robert Gober, Kiki Smithová a jiní užívají schéma narušeného těla, aby se zabývali otázkou sexuality a smrtelnosti. // eso 1 994b William Kentridge dokončuje sérii Felix v exilu a připojuje se ? Raymondu Pettibonovi a jiným, kteří dokazují obnovenou důležitost kresby. // 654 1998 Výstava
velkoformátových // videoprojekcí Billa Violy vystřídá několik muzeí: promítaný obraz se stává všudypřítomným formátem v současném umění. // • Spektakularizace umění // 659 2001 Výstava zralého umění Andrease Gurského v Muzeu moderního umění v New Yorku signalizuje novou dominanci piktoriální fotografie, vytvářené často digitálními prostředky. // 664 2003 Benátské bienále dokládá neformální a diskurzivní povahu většiny současné umělecké tvorby a kurátorské činnosti -například výstavami „Utopia Station“ a „Zone of Urgency". // 670 Kulatý stůl I Dilema současného umění // 681 Slovníček 690 Literatura // 695 Vybrané webové stránky 695 Obrazová dokumentace 699 Rejstřík
(OCoLC)228594089
cnb001747948

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC