Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.1) Půjčeno:61x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2004
137 s. ; 30 cm

ISBN 80-7042-636-5 (brož.)
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 129-134
Čeština - španělština - skladba - jazykověda srovnávací - učebnice vysokošk.
Španělština - čeština - skladba - jazykověda srovnávací - učebnice vysokošk.
000018523
OBSAH // r Str. // Úvodem 7 // 1. Přísudek 9 // 1.1. Přísudek jmenný 10 // 1.2. Sponová slovesa 11 // 1.2.1. Ekvivalenty sponových sloves 12 // Cvičení 1.2.1 13 // Klíč ke cvičení 14 // 2. Neosobní slovesné tvary - infinitiv 15 // 2.1. Samostatné infinitivní vazby s předložkou 15 // Cvičení 2.1. 17 // 2.2. Tautosubjektové infinitivní konstrukce 19 // Cvičení 2.2. 21 // 23. Heterosubjektové infinitivní konstrukce 22 // Cvičení 23. 23 // 2.4. Elipsa infinitivu 24 // 2.5. Rozkazovací význam infinitivu 25 // Klíč ke cvičením 26 // 3. Neosobní slovesné tvary - gerundium 29 // 3.1. Způsoby převodu gerundia 29 // Cvičení 3.1. 33 // 3.2. Absolutní gerundium s vlastním explicitním subjektem 33 // Cvičení 3.2. 34 // 33. Rozkazovací význam gerundia 35 // Klíč ke cvičením 36 // 4. Neosobní slovesné tvary - participium 38 // 4.1. Způsoby převodu participia 38 // Cvičení 4.1. 39 // 4.2. Absolutní participium s vlastním explicitním subjektem 40 // Cvičení 4.2. 43 // Klíč ke cvičením 45 // 5. Slovesné perifráze 47 // 5.1. Slovesné perifráze s infinitivem 48 // 5.1.1. Vyjádření průběhu děje 48 // Cvičení 5.1.1. 51 // 5.1.2. Postoj mluvčího ? ději 51 // Cvičení 5.13. 52 // 5.13. Situování děje v čase 53 // Cvičení 5.13. 54 // 5.2. Slovesné perifráze s gerundiem - vyjádření průběhu děje 54 // Cvičení 5.2. 56 // 53. Slovesné perifráze s participiem - situování děje v čase 56 // Cvičení 5.3. 57
// 5.4. Faktitivní slovesa 58 // 3 // Cvičení 5.4. 59 // Klíč ke cvičením 60 // 6. Polovétné konstrukce s infinitivem 62 // 6.1. Infinitiv ve funkci podmětu (sujeto) se členem e/, bez členu 63 // Cvičení 6.1. 63 // 6.2. Infinitiv ve funkci oředmětu nnmého íimnlementol a // předložkového (suplemento) 63 // Cvičení 6.2. 65 // 6.3. Infinitiv ve funkci příslovečného určení // (complemento circunstancial) 65 // Cvičení 63. 67 // 6.3.1. Absolutní infinitiv s vlastním explicitním subjektem 68 // Cvičení 63.1. 69 // 6.4. Infinitiv ve funkci přívlastku neshodného // (complemento de nombre) 69 // Cvičení 6.4. 69 // Klíč ke cvičením 70 // 7. Polovětné konstrukce s gerundiem 72 // 7.1. Gerundium ve funkci předmětu přímého (implemento) 73 // Cvičení 7.1. 73 // 7.2. Gerundium ve funkci přívlastku neshodného // (complemento de nombre) 73 // 73. Gerundium ve funkci oříslovečného určení // (complemento circunstancial) 74 // Cvičení 73. 75 // 7.4. Absolutní gerundium 75 // Cvičení 7.4. 75 // Klíč ke cvičením 76 // 8. Polovětné konstrukce s participiem 77 // 8.1. Participium ve funkci předmětu přímého (implemento) 78 // Cvičení 8.1. 78 // 8.2. Participium ve funkci přívlastku shodného (atributo) 78 // 83. Participium ve funkci příslovečného určení // (complemento circunstancial) - Participio absoluto 79 // Cvičení 83. 80 // Klíč ke cvičením 80 // 9. Emfatické konstrukce 81 // 9.1. Emfáze typu: “Yo
soy quieti no tiene salvación“ 82 // Cvičení 9.1. 84 // 9.2. Emfáze typu: “Lo que tne pasa es que no quiero tratarte más“ 85 // Cvičení 9.2. 85 // 9.3. Emfáze typu: “ Volvi a pensar en lo hermoso que seria irse“ 87 // Cvičení 93. 89 // 9.4. Emfáze typu: “EI si que es un hombre moderno“ 89 // Cvičení 9.4. 90 // 9.5. Emfáze typu: “El celoso de su marido... “ 91 // 4 // Cvičení 9.5. 92 // 9.6. Vedlejší věta s členem el typu „Me inquieta el que Felipe no esté en casa“ 92 // Klíč ke cvičením 94 // 10. Sekundární funkce některých slovesných časů a způsobů 98 // 10.1. Indikativ 99 // 10.1.1. Futuro imperfecto (probabilitiv prézentu) 99 // Cvičení 10.1.1. 100 // 10.1.2. Futuro perfecto 101 // Cvičení 10.1.2. 102 // 10.2. Kondicionál 102 // 10.2.1. Condicional simple 102 // Cvičení 10.2.1, 103 // 10.2.2. Condicional compuesto 104 // Cvičení 10.2.2. 104 // 10.3. Subjunktiv 105 // 10.3.1. Presente de subjuntivo 105 // Cvičení 103.1. 105 // 10.3.2. Imperfecto de subjuntivo 106 // Klíč ke cvičením 107 // 11, Souslednost časová 109 // 11.1 Souslednost časová v indikativu 110 // Cvičení 11.1. 113 // 11.2. Souslednost časová v subjunktivu 114 // Cvičení 11.2. 118 // 113. Nedodržování pravidel o souslednosti 119 // 113.1. Nedodržování pravidel o souslednosti v indikativu 119 // Cvičení 113.1. 122 // 113.2. Nedodržování pravidel o souslednosti v subjunktivu 123 // Cvičení 113.2. 124 // 113.3. Nedodržování
pravidel o souslednosti v temporalitě hovorové // španělštiny 124 // Cvičení 1133. 126 // Kh’č ke cvičením 127 // Použitá literatura 129 // Seznam použitých zkratek formálního zápisu 135 // Seznam použitých zkratek jmen autorů a názvů děl 137 // 5
(OCoLC)85122497
cnb001449065

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC