Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.8) Půjčeno:215x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1996
259 s. ; 24 cm

ISBN 80-200-0589-7 (váz.) ISBN !200-0589-7 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na s. 254-256
000018526
OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // 1. OD JAZYKA KE KOMUNIKACI .. // Jazyk a řeč...7 // Mluvíme a píšeme...9 // Jazykem pojmenováváme a sdělujeme...12 // Od námětu ? stylistickému ztvárnění textu. // Umíte dělat odstavce?...17 // Monolog a dialog...20 // Nevšední styly všední konverzace...23 // Když tvář promlouvá aneb o neverbální komunikaci // O postojích uživatelů ? jazyku.28 // Jazyková zdvořilost a nezdvořilost.30 // Jazyková úspěšnost aneb co dokážeme jazykem . . // Jak mluví ženy a jak mluví muži...35 // Jak se v Čechách polemizuje...39 // Česká oslovení...41 // 2. DEVATERO LUČNÍCH KVĚTŮ // - DESATERO SLOVNÍCH DRUHŮ // Devatero slovních druhů...45 // Základem jsou podstatná jména...48 // O přídavných jménech...51 // ? čemu jsou zájmena?...55 // Čísla, číslovky, číslice...58 // Sloveso je slovo slov...60 // Ohebnost českého slovesa...63 // O čem vypovídají příslovce...65 // 68 // Předložky pravé a nepravé ... // Co spojují spojky...71 // Na city jsou citoslovce...74 // Částice - aneb z devatera desatero...77 // 3. JAK JEŠTĚ POMĚŘUJEME SLOVA... // Umění pojmenovávat...81 // Přesnost a nepřesnost v jazyce a v řeči...84 // Slova s domovskou příchutí...86 // Slova krátká a dlouhá...89 // S kolika slovy při domluvě vystačíme?...92 // Počítače a jazykověda...95 // Je čeština v zajetí cizích slov?..97 // Rčení, úsloví a přísloví...101 // Hra se slovy a jazykový humor...104
// 4. JAK TEPE SRDCE ČEŠTINY...108 // O typu češtiny...108 // Kolik je vlastně češtin?...111 // O češtině pro Čechy...113 // Český jazyk v cizině...116 // Cizinec se učí česky...119 // Co radí jazyková poradna...121 // Co je jazyková správnost a kdo o ní rozhoduje...123 // Trampoty s hláskami českými i cizími...126 // Intonace a zvuková stavba promluvy...129 // Grafická soustava češtiny...133 // Úskalí českého pravopisu...135 // O záludnosti teček, čárek a jiných znamének...138 // Umění a užitečnost překládání...142 // Žena v jazyce...144 // Řeč hudba...149 // „Vy iká" a „nízká" čeština...151 // Rytmus češtiny...153 // Jazyk a poezie...155 // Čeština v moderní poezii...158 // Čeština vánoční...161 // 5. NAČ MUSÍ STAČIT DNEŠNÍ ČEŠTINA // Jak hodnotíme dnešní češtinu?...166 // Čeština ve vědě dříve a dnes...168 // Novinářská čeština...171 // Jazyk sportovní publicistiky...174 // Jak se mluví v rozhlase...176 // Básnický kánon reklamy...180 // Podnikatelská čeština...182 // Jazyky pro speciální účely...184 // Dějiny a současnost českého řečnictví...188 // Čeština v administrativním styku...190 // Jazyk současné literatury...193 // Řeč na jevišti...195 // Čeština u kulatého stolu...198 // Jazyk dívčích časopisů...200 // Jak psát odborný článek...203 // Jak popularizovat vědu...206 // Jazyk počítačů...209 // Nová pojmenování kolem nás...212
6. ZÁVĚREM TROCHU HISTORIE...214 // Jazyk Čechů v proměnách od dávnověku do národního obrození..214 // Čeština od národního obrození do získání státní samostatnosti.217 // Čeština v období mezi dvěma světovými válkami..220 // Současná česká jazyková situace...223 // 7. NĚKOLIK LISTŮ // Z BOHEMISTICKÉHO ARCHIVU...227 // Jazykovědec a učitel Jan Gebauer...227 // Josefa Zubatého obavy o osud češtiny...229 // Bohemistický odkaz Václava Ertla...231 // Vilém Mathesius - vůdčí duch české jazykovědy...234 // Dvacet českých let Romana Jakobsona...237 // Bohuslav Havránek jako bohemista...239 // 70 let Pražského lingvistického kroužku.242 // Vladimír Šmilauer - zakladatel české onomastiky.244 // Pavel Eisnen bilingvistova láska ? češtině.246 // 80 let časopisu Naše řeč...249 // Kde se můžeme poučit o češtině...251 // L // ja // DOPORUČENÁ LITERATURA // 254
(OCoLC)36969014
cnb000151227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC