Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2000
168 s.

objednat
ISBN 80-7200-383-6 (brož.)
V kostce
Literatura - čítanky - učebnice středošk.
000018586
OBSAH // Romantismus // NĚMECKO... 5 // Novalis: Hymny noci ... 5 // Heinrich Heine: Kniha písní ... 6 // Heinrich Heine: Nové básně ... 6 // ANGLIE ... 7 // George Gordon Byron: Chi Ide Haroldova pouť - 7 // George Gordon Byron: Z lyriky ... 7 // Percy Bysshe Shelley: Odpoutaný Prométheus... 8 // Percy Bysshe Shelley: Z lyriky ... 9 // Walter Scott: Ivanhoe ... 9 // FRANCIE...11 // Victor Hugo: Zpčvy soumraku ...11 // Victor Hugo: Strašný rok ...II // Victor Hugo: Chrám Matky Boži v Paříži...11 // Stendhal: Červený a černý...12 // Alfred de Musset: Zpovčď dítěte svého věku ..14 // Z Mussetovy korespondence spisovatele G. Sandové . 14 // ITÁLIE...14 // Giacomo Leopardi: Zpčvy ...14 // USA...15 // Edgar Allan Poe: Havran...15 // Edgar Allan Poe: Černý kocour...16 // RUSKO ...18 // Alexandr Scrgcjevič Puškin: Evžen Oněgin ...18 // Alexandr Scrgejevič Puškin: Z lyriky ...20 // Michail Jurjcvič Lermontov: Démon ...20 // Michail Jurjcvič Lermontov: Z lyriky ...21 // POLSKO ...22 // Adam Mickiewicz: Konrád Wallenrod ...22 // MAĎARSKO ...22 // Sándor Petöfi: Píseň psů. Píseň vlků. Chci býti stromem 22 // ČESKÝ ROMANTISMUS ...23 // Karel Hynek Mácha: Ze zápisníku ...23 // Karel Hynek Mácha: První básnické pokusy ...23 // Karel Hynek Mácha: Máj ...24 // Dobové a pozdější ohlasy na Máchův Máj ...28 // Karel Hynek Mácha: Marinka ...28 // Karel Hynek Mácha: Pouť krkonošská ...29 // Karel Hynek Mácha: Křivoklad ...30
// SLOVENSKÝ ROMANTISMUS...30 // Ľudovít Štúr: Nárečia slovenskuo alebo // potreba písania v tomto nárečí ...30 // Samo Chalúpka: Mor ho! ...31 // Andrej Sládkovič: Marína ...31 // Andrej Sládkovič: Detvan ...31 // Janko Kráľ: Jarná pieseň ...32 // Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko . 32 Ján Botto: Smrť Jánošíkova ...32 // Česká literatúra 30.-50. let 19. století // Vyvrcholení národního obrození ...35 // Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák aneb // Hody divých žen ...35 // Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka aneb Žádný hněv // a žádná rvačka...38 // Josef Kajetán Tyl: Krvavý soud aneb // Kutnohoršti havíři ...38 // Josef Kajetán Tyl: Jan Hus ...39 // Karel Jaromír Erben: Kytice z pověstí národních ... 40 // Počátky realismu a satiry ...45 // Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie ...45 // Karel Havlíček Borovský: Křest svátého Vladimíra . 46 // Karel Havlíček Borovský: Epigramy ...48 // Karel Havlíček Borovský: Smíšené básně...49 // Karel Havlíček Borovský: Kapitola o kritice ...49 // Božena Němcová: Divá Bára ...50 // Božena Němcová: Babička ...51 // Božena Němcová: V zámku a v podzámčí ...53 // Realismus // FRANCIE...54 // Honoré de Balzac: Otec Goriot ...54 // Honoré de Balzac: Evženie Grandctová ...55 // Gustav Flaubert: Paní Bovaryová ...56 // Émile Zola: Zabiják...58 // ANGLIE ...60 // Charles Dickens: Kronika Pickwickova klubu ...60 // Charles Dickens:
Oliver Twist ...61 // RUSKO ...62 // Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor ...62 // Nikolaj Vasiljevič Gogol: Mrtvé duše...64 // Ivan Scrgejevič Turgeněv: Lovcovy zápisky ...66 // Lev NikolajeviČ Tolstoj: Vojna a mír ...69 // Lev NikolajeviČ Tolstoj: Anna Kareninová ...71 // Fjodor Michajlovič Dostojcvskij: Zločin a trest _72 // Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad ...73 // SEVERSKÁ LITERATURA ...74 // Henrik Ibsen: Nora ...74 // Česká literatura 60. a 70. let 19. století // Generace májovců ...76 // Jan Neruda: Hřbitovní kvítí...76 // Jan Neruda: Knihy veršů ...77 // Jan Neruda: Pisné kosmické ... // Jan Neruda: Balady a romance ... // Jan Neruda: Prosté motivy ... // Jan Neruda: Zpévy páteční ... // Jan Neruda: Povídky malostranské ... // Jan Neruda: fejetony Jazyk mateřský. Kam s ním? . // Vítčzslav Hálek: Večerní písnč ... // Vítčzslav Hálek: Z korespondence ... // Vítčzslav Hálek: V přírodč ... // Vítčzslav Hálek: Na statku a v chaloupce ... // Adolf Heyduk: Cimbál a husle ... // Adolf Heyduk: V zátiší ... // Karolína Svčtlá: Frantina ... // Gustav Pfleger-Moravský: Z malého svčta ... // Jakub Arbes: Newtonův mozek... // Česká literatura 70. a 80. let 19. století I // Škola národní (ruchovci) ... // Svatopluk Čech: Ve stínu lípy... // Svatopluk Čech: Hanuman ... // Svatopluk Čech: Jitřní písně ... // Svatopluk Čech: Písnč otroka ... // Svatopluk Čech: Nový epochální výlet // pana Broučka,
tentokráte do XV. století ... // Škola kosmopolitní (lumírovci) ... // Josef Václav Sládek: Jiskry- na moři ... // Josef Václav Sládek: Světlou stopou... // Josef Václav Sládek: Ze života ... // Josef Václav Sládek: Sluncem a stínem ... // Josef Václav Sládek: Selské písnč a České znělky . Josef Václav Sládek: Starosvčtské písničky // a jiné písnč ... // Josef Václav Sládek: České pisnč ... // Josef Václav Sládek: V zimním slunci ... // Josef Václav Sládek: Zlatý máj, Skřivánčí pisnč. // Zvony a zvonky ... // Jaroslav Vrchlický: Eklogy a písnč ... // Jaroslav Vrchlický: Dojmy a rozmary... // Jaroslav Vrchlický: Poutí ? Eldorádu ... // Jaroslav Vrchlický: Hudba v duši ... // Jaroslav Vrchlický: Hlasy v poušti ... // Jaroslav Vrchlický: Nové sonety samotáře ... // Jaroslav Vrchlický: Okna v bouři ... // Jaroslav Vrchlický: Strom života ... // Jaroslav Vrchlický: Selské balady... // Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje... // Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně ... // Julius Zeyer: Radúz a Mahulena ... // Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let // Alois Jirásek: Staré pověsti české // Alois Jirásek: Psohlavci ... // Alois Jirásek: Proti všem... // Alois Jirásek: Lucerna... // Zikmund Winter: Mistr Kampanus ...128 // Karel Václav Rais: Zapadlí vlastenci ...130 // Karel Václav Rais: Západ ...131 // Karel Václav Rais: Kalibův zločin ...132 // Tereza Nováková: Jiří Šmatlán ...133
// Antal Stašek: Blouznivci našich hor ...134 // Vilém Mrštík: Pohádka máje...135 // Karel Matčj Čapek-Chod: Kašpar Lén mstitel ---136 // Ladislav Stroupežnický: Naši furianti ...137 // Alois a Vilém Mrštíkovč: Maryša ...140 // I Slovenská literatura 2. pol. 19. století | )43 // Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena ...143 // Pavol Országh Hviezdoslav: Krvavé sonety ...144 // Martin Kukučín: Rysavá jalovica ...145 // Literámí moderna 14_ // FRANC1E...145 // Charles Baudelaire: Květy zla...145 // Paul Verlaine: Písnč beze slov ...148 // Paul Verlaine: Satumské básnč ...148 // Jean Arthur Rimbaud: Mé bohémství, Večerní // modlitba. Opilý koráb. Samohlásky, Spáč v úvalu 149 // ANGLIE ...151 // Oscar Wilde: Šťastný princ a jiné pohádky..151 // BELGIE ...153 // Émile Vcrhacrcn: Chapadlovitá města ...153 // USA...153 // Walt Whitman: Americký slabikář ...153 // Walt Whitman: Stébla trávy ...154 // SLOVENSKO ...155 // Ivan Krasko: Nox et solitudo ...155 // Ivan Krasko: Verše ...155 // Česká moderna - 90. léta 19. století // Manifest České moderny...156 // Josef Svatopluk Machar: Confiteor 1...156 // Josef Svatopluk Machar: Čtyři knihy sonetů ...157 // Josef Svatopluk Machar: Zde by měly kvést růže .. 158 Josef Svatopluk Machar: V záři helénskeho slunce 159 // Otokar Březina: Tajmené dálky ...159 // Otokar Březina: Svítáni na západě ...160 // Otokar Březina: Ruce ...162 // Antonin Sova: Květy intimních
nálad ...162 // Antonín Sova: Z mého kraje ...163 // Antonín Sova: Soucit a vzdor ...163 // Antonín Sova: Ještě jednou se vrátíme ...164 // Antonín Sova: Údolí nového království ...165 // Karel Hlaváček: Pozdě ? ránu, Z pozůstalosti...166 // Jiří Karásek ze Lvovie: Zazděná okna ...167 // František Xaver Šalda: Boje o zítřek...168 // 79 // 81 // 83 // 85 // 87 // 89 // 91 // 92 // 93 // 93 // 95 // 95 // 96 // 97 // 98 // 100 // 100 // 100 // 100 // 101 // 102 // 104 // 106 // 106 // 106 // 107 // 107 // 107 // 108 // 108 // 108 // 109 // 109 // 110 // 110 // 111 // 111 // 112 // 112 // 112 // 113 // 115 // 116 // 119 // 122 // 122 // 122 // 124 // 126

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC