Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004
501 s.

ISBN 80-7325-038-1 (brož.)
Obsahuje poznámky, úvod, resumé německy, seznam autorů článků s údaji o nich
Člověk - život - stol. 19. - pojednání
Společnost - život každodenní - Morava - stol. 19. - sborníky
000018662
OBSAH // Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř // Úvodem... 5 // I. NOSITELÉ MODERNIZACE // Bohumír Smutný // Manufakturista - Přiklad Jindřicha Kajetána hraběte Blümegena, // bratři Wagnerů,Johanna Flicka a dalších... 15 // Aleš Zářický // Velkopodnikatel - Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, // Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna...28 // Milan Myška // Inženýr — Příklad Viléma Jičínského...47 // Andrea Pokludová // Lékař — Příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka...61 // Jiří Malíř // Advokát — PříkladJUDr. Václava Šíleného...79 // Jitka Padrnosová // Učitel - PříkladJana Jaroslava Jelínka...111 // Lukáš Fasora // Představitel obecní samosprávy - Příklad Rudolfa Rohrera ...124 // Jiří Pokorný // Dělnický funkcionář - PříkladJosefa Steinera...140 // Martin Markel // Mlynář - Příklad Vinzenze Handlingera...152 // II. LIDÉ V ROZMANITÝCH KONTAKTECH S MODERNÍ DOBOU // Pavel Pospěch // Rolník - Haná - PříkladJosefa Vysloužila...169 // Pavel Novák // Rolník - Vysočina - Příklad Viléma Richlého // a rodin z Mirošova a Dušejova...182 // Martin Markel // Vinař - Příklad rodiny Markelových a Johanna Joschta...202 // Gustav Novotný // Lesník - Příklad Vincence Hlavy...217 // Karel Altman // • Hostinský — PříkladJaroslava Stopky ...236 // Naďa Mach ková Prajzová // Služka - Příklad Marie Stejskalové...250 // Jana Machačová // Zena ze středních vrstev
— Příklad Marie Stretti...262 // Andrea Pokludová // Soukromý úředník — Příklad bratří Krämerových a Josefa Dworzaka ... 278 Aleš Vyskočil // Státní úředník - Příklad Jana Černého...293 // Lubomír Uhlíř // Cetník — Příklad Johanna Franze von Kempen a Františka Valouška ... 306 // III. REPREZENTANTI PŘEDMODERNÍCH ČASŮ // Radmila Slabáková // Šlechtic - Příklad Alfonse hraběte Mensdorff-Pouilly...323 // Dušan Uhlíř // Voják - Příklad Karla Petra Dediche, Karla Kopala // a Viléma hraběte Mitrovského z Nemysle...342 // Obsah // 501 // Jiří Matějček // Živnostník - Příklad Antonína Vodsedalka,Jana Vognara, // Aloise Beera a Václava Medka...355 // Tomáš Černušák // Vysoký klérus - Příklad Františka Bauera...367 // Jiří Hanuš // Katolický kněz — Příklad Františka Sušila...375 // Zdeněk Fišer // Evangelický duchovní - Příklad Daniela Slobody...389 // Soňa Nezhodová // Rabín — Příklad Mordechaje Bene ta ...401 // IV. LIDÉ NA OKRAJI // Pavel Marek // Kočovný herec - Příklad rodiny Štanderů...417 // Zdeňka Stoklásková // Cizinec- Příklad Petra Augustina Holleye...431 // Dušan Uhlíř // Kriminálník — PříkladJohanna Georga Grasela...447 // Ctibor Nečas // Rom - cikán - Příklad Martina Daniela vulgo Nosála...460 // Resümee: Der Mensch im Mähren des 19. Jahrhunderts...473 // Autoři článků...495

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC