Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.5) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 2.
Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 2008
670 s. : il., mapy ; 29 cm

ISBN 978-80-86327-71-6 (váz.)
Na obálce autoři: Aleš Dolný, Dan Bárta et al.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. souběžný anglický text, anglická resumé
000018739
Obsah/Contents // Předmluva/Foreword // Poděkování/Acknowledgements // Úvod: Vážky a lidé/lntroduction: Dragonflies and People Summary Literatura // Základní charakteristika řádu vážky (Odonata)/Basic Characterization of Dragonflies - the Order Odonata Systém, fylogeneze a počty druhů Celkový vzhled // Velcí, větší, největší - ? velikosti těla vážek Zbarvení: standardní, ochranné i výstražné Stavba těla // Hlava // Hruď // Zadeček // Základní morfologická charakteristika dílčích taxonů Zvláštnosti z biologie a chování vážek Vážky jako dokonalí letci „Děti slunce“ s možností termoregulace Rozmnožování a vývojový cyklus vážek Mezidruhové vztahy // Jak souvisí aktivita terénních odonatologů a estetika krajiny? // Vážky jako predátoři Vážky jako kořist predátorů // Zloděj křičí: „Chyťte zloděje" a jiné variace na téma vážky jako hostitelé parazitů Praktické využití vážek jako bioindikátorů Summary Literatura // Přírodní poměry České republiky /Natural Conditions of the Czech Republic Geomorfologické poměry ČR // Základní orografická charakteristika ČR Vývoj povrchových tvarů ČR Česká vysočina Středoevropská nížina Západní Karpaty Západopanonská pánev Klimatické poměry ČR // Klimatogenetické faktory Srážky // Teplota vzduchu Sluneční svit a oblačnost Hydrologické poměry ČR Vodní toky Stojaté vody Summary Literatura // Česká odonatologie:
historie a současnost/History of Czech Odonatology Vývoj odonatologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Seznamy druhů a určovací klíče // Odonatologická bibliografie České republiky/Bibliography of the Czech Odonatology Summary // Metodologie: východiska, sběr dat a použité postupy/Methods, Data Collection and Analyses Metodika mapování a zpracování dat Síťové mapování // 8 // 10 // 12 // 13 // 13 // 14 // 14 // 15 15 // 17 // 18 18 18 22 22 29 29 // 31 // 32 36 36 38 40 44 // 50 // 51 // 52 58 58 58 60 60 61 61 61 62 62 // 63 // 64 67 67 // 67 // 68 // 70 // 71 // 72 72 74 76 90 92 92 92 // Původní data programu mapování výskytu vážek Získávání dat, excerpce literárních a nepublikovaných údajů Databáze, zpracování dat Metodika fotodokumentace vážek // Autorské pojetí zobrazování vážek Skenování vážek Nomenklatura // Vědecké názvy vážek a jejich synonyma České názvosloví Summary Literatura // Základní rozbor výsledků/Essential Analysis of the Results Faunistická prozkoumanost území ČR Rozbor počtu druhů Časový rozbor odonatologických dat Souhrnný přehled nálezů jednotlivých druhů Výskyt podle nadmořské výšky - vertikální distribuce vážek Sezónní fenologie - časová distribuce vážek Summary Literatura // Biotopy/Habitats // Prameny a pramenné vody Vodní toky Stojaté vody Rašeliniště // Specifické průmyslové antropicky ovlivněné vody // Terestrické biotopy // „Pseudohabitaty"
- ekologické pasti // Prostorové rozmístění vážek podle charakteru prostředí // Summary // Literatura // Ochrana a ohrožení vážek ČR/Protection // Legislativní východiska - právní normy ve vztahu ? ochraně vážek // Právní normy České republiky před vstupem do Evropské unie Legislativa EU, mezinárodní úmluvy a jejich implementace do našeho právního řádu Červený seznam vážek Aktivní ochrana vážek - management lokalit // Zásady managementu nejvýznamnějších typů biotopů, zvláště v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 Summary Literatura // Biomonitoring vážek/Biomonitoring // Význam a obecné zásady monitoringu vážek // Smýkací metoda odchytu dospělců z vegetace // Metoda sběru exuvií // Metoda zpětných odchytů // Summary // Literatura // Popis druhů/Characterization of the Species // Vědecké názvy vážek České republiky a jejich synonyma/Scientific Names and the Synonyms Literatura // Rejstřík, fotokredity/lndex, Photocredits // Doplňky, poznámky/Appendixes, Notes // Autoři/About the Authors // 93 // 94 // 95 99 99 // 100 // 102 // 102 // 103 // 104 // 105 // 106 106 // 109 // 110 114 116 123 128 // 131 // 132 // 133 135 142 149 154 162 165 168 170 175 179 179 179 179 181 186 187 199 202 204 // 204 // 205 // 205 // 206 208 // 209 // 210 659 // 664 // 665 // 670 // 671

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC