Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
Opava : Open Education & Sciences, [2000?]
260 s. : il.

ISBN 80-901974-7-7 (brož.)
"Cesta světla Krnov" -- Titulní list
Obsahuje černobílé fotografie, tabulky, bibliografické citace, poznámky, o autorech
Češi - hodnoty - štěstí - výzkumy sociologické - r. 1989-1999 - sborníky
Společnost - Česká republika - výzkumy - r. 1989-1999 - sborníky
000018872
Jaroslav Krejčí: Úvodem // I. FILOSOFICKO-PEDAGOGICKÉ, FUTUROLOGICKÉ, EKOLOGICKÉ A HODNOTOVÉ PROBLÉMY ČLOVĚKA Z HLEDISKA 21. STOLETÍ. // Jaroslav Krejčí: Homo futurus a fenomén nepřátelství // Tadeusz F. Kania: Model člověka v 3. tisíciletí (překlad Libor Martinek) // Pavel Nováček: Člověk a jeho prostředí na prahu 21. století // Josef Hromádka: Hodnotová orientace v 90. letech z hlediska budoucnosti // Miluše Kubíčková: Náměty pro přirozený a zdravý život v 21. století // Ludmila Ondrušková: Dobro a krása pro 21. století // Svatopluk Karásek: Je zduchovnění života dnešního člověka možné? // II. ČESKÁ POLITIKA, PRÁVO, VZDĚLÁNÍ A MÉDIA NA KONCI 2. TISÍCILETÍ // Miloslav Bednář: Česká filosofie politiky a demokracie na konci 20. století // Jiří Pehe: Občanská společnost v 90. letech // Alois Cihlář: Právní vědomí a kvalita právního státu v ČR po r. 1989 // Miroslav Polreich: Perspektiva České republiky v Evropě // Karel Rýdl: Vývoj české vzdělávací soustavy ve srovnání s obecnými // tendencemi vývoje v zemích EU Jaroslav Bartošek: Média-politika-společnost na konci 2. tisíciletí // III. VÝSLEDKY REGIONÁLNÍCH SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ // Zdeněk Jeník: Homo felix ve vědomí mladých lidí // Pavel Pácl: Mezigenerační vztahy v naší společnosti // Jarmila Premusová: Vlastnictví jako kulturně antropologický pojem // Ludmila Čajanová: Výchova studentů k demokracii //
IV. FENOMÉN ŠTĚSTÍ A FELICITOLOGICKÁ VÝCHOVA // Jaroslav Krejčí: Šťastný člověk z hlediska budoucnosti // Vladimír Krejčí: Štěstí a výchova // Miluše Kubíčková: Štěstí přináší klid // Jana Nováková: Štěstí a rodina // Anna Papřoková: Hodnotová báze štěstí u vysokoškoláků // Zdeněk Jeník: Příčiny nešťastnosti u vysokoškoláků // Tadeusz F. Kania: Štěstí mladých Poláků (překlad Libor Martinek) // Ludmila Ondrušková: Štěstí a krása // Věra Machalová: K problému štěstí // František Vinklárek: Štěstí ve víře (dopis účastníkům kolokvia o štěstí) // V. INFORMACE O AUTORECH A FOTODOKUMENTACE
(OCoLC)48795875
cnb000886034

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC