Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2003
129 s. : il.

ISBN 80-246-0454-X (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, předmluvu
Němčina - terminologie lingvistická - texty odborné - učebnice vysokošk.
000018969
I. TEXTY K ÚVODU DO STUDIA JAZYKA // Obsah // 1. Salzmann, Zdenek: Pohled dnešní lingvistické antropologie na pocátky jazyka. // In: Slovo a slovesnost 54 (1993), s. 298-307... 7 // \ // 2. De Saussure, Ferdinand: Povaha jazykového znaku. In: Kurs obecné lingvistiky, // Praha 1989. Cást I - Obecné principy, kap. 1, s. 95-100... 15 // 3. Benveniste, Émile: Rec a lidská zkušenost. In: 12 eseju o jazyce. Praha 1970, s. 9-19...21 // 4. Jakobson, Roman: Hledání podstaty jazyka. In: 12 eseju o jazyce. Praha 1970, s. 29-45... 24 // 5. De Saussure, Ferdinand: Predmet lingvistiky, její vztahy ? dalším vedám. // - Jazyk a jeho definice. In: Kurs obecné lingvistiky, Praha 1989, s. 44-47... 33 // 6. Mathesius, Vilém: O vedeckém studiu jazyka. In: Obsahový rozbor anglictiny na základe // obecne lingvistickém. Praha 1961, kap. 1-3, s. 5-13...36 // 7. Grewendorf et al.: Sprachliches Wissen. Frankfurt M. 1994.1. Sprachtheorie. Grundfragen // der Sprachwissenschaft, s. 15-17...40 // 8. Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1990... 42 // 9. Trost, Pavel: O vlivu jazyka na myšlení. In: Studie o jazycích a literature. // Praha 1995, s.101-103...44 // 10. Bierwisch, Manfred : Strukturelle Semantik. In: Germanistische Studientexte. // Leipzig 1977, s. 167-174... 46 // 11. Vater, Heinz: Definition von „Text“. „Text“ in der Linguistik. In: Einführung in die // Textlinguistik. München 1994, s. 10-25...52 // 12. Linke, Angelika / Nussbaumer, Markus
/ Portmann, Paul: 5.2 Sprechakttheorie. // In: Studienbuch Linguistik, Tübingen 1991, s. 182-194... 60 // 13. Lenke, Nils / Lutz, Hans-Dieter / Sprenger, Michael : Was ist Kommunikation? // In: Grundlagen sprachlicher Kommunikation. München 1995, s. 72-83... 70 // 14. Coulmas, Florian: III. Der Wert einer Sprache. In: Die Wirtschaft mit der Sprache. // Eine sprachsoziologische Studie, Frankfurt M. 1992, s. 79-81...77

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC