Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.3) Půjčeno:69x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1998
208 s. : il.

ISBN 80-210-1812-7 (brož.)
Digitální zpracování obrazu
Obsahuje grafy, diagramy, tabulky, fotografie, mapky, kresby, předmluvu
Bibliografie: s. 200-208
Snímky kosmické - zpracování digitální - učebnice vysokošk.
Země - průzkum dálkový - učebnice vysokošk.
000019016
Obsah // ČÁST I. DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ // 5 // 1. ÚVOD...5 // 1.1 Definice dálkového průzkumu Země a jeho význam...5 // 1.2 Rozdělení metod DPZ a přehled obrazových materiálů...8 // 1.3 Historický přehled...9 // 2. FYZIKÁLNÍ PODSTATA DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ...12 // 2.1 Elektromagnetické spektrum... // 2.2 ZÁKLADNÍ ZÁKONY ZÁŘENÍ, VYZAŘOVÁNÍ SLUNCE A ZEMĚ... // 2.3 Ovlivnění elektromagnetického záření atmosférou... // 2.4 Ovlivnění záření na zemském povrchu... // 2.5 Charakteristika základních oblastí spektra využitelných v DPZ // 2.6 Spektrální chování objektů... // 2.7 Spektrální projev vybraných druhů aktivního povrchu... // 2.7.1 Spektrální projev vegetace... // 2.7.2 Spektrální projev vody... // 2.7.3 Spektrální projev půd... // 2.7.4 Spektrální projev hornin a minerálů... // 2.8 Spektrální příznaky... // 3. SYSTEM POŘIZOVANÍ DAT DISTANČNÍMI METODAMI // 3.1 Nekonvenční způsoby zobrazování zemského povrchu... // 3.1.1 Televizní systémy... // 3.1.2 Snímací rozkladová zařízení... // 3.1.3 Zobrazující a nezobrazující zařízení... // 3.1.4 Geometrické vlastnosti skenovaného obrazového záznamu... // 3.2 Družicové systémy... // ¦372.1 Rovníková oběžná dráha... // 3.2.2 Šikmá oběžná dráha... //  3:2.3 Subpolární oběžná dráha... // 3.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DIGITÁLNÍHO OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU // 3.3.1 Vznik digitálního obrazového záznamu... // 3.3.2 Histogram
obrazového záznamu... // 3.3.3 Souřadný systém... // 3.3.4 Základní způsoby vizualizace digitálních obrazových dat. // 3.4 Obrazová spektrometrie... // 4. DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ V TEPLOTNÍ ČÁSTI SPEKTRA // 4.1 Princip tepelného záření... // 4.1. J Radiace z reálných materiálů... // 4.1.2 Atmosférické efekty... // 4.1.3 Interakce tepelného záření s objekty na zemském povrchu... // 4.1.4 Kalibrace obrazových záznamů termálního skeneru... // 4.2 Interpretace obrazových záznamů termálního skeneru... // 4.2.1 Vzhled termálních obrazových záznamů... // 4.2.2 Teplotní mapování... // 5. DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ V MIKROVLNNÉ ČÁSTI SPEKTRA // 5.1 Boční radar - SLAR... // 5.1.1 Prostorová rozlišovací schopnost bočního radaru... // 5.1.2 Příčné prostorové rozlišení... // 5.1.3 Podélné prostorové rozlišení... // 5.2 Radar se syntetickou aperturou (SAR)... // 12 // 13 // 15 // 16 17 19 22 // 23 // 24 // 25 // 27 // 28 // 29 // 29 // 30 // 31 // 33 // 34 // 36 // 37 37 37 37 // 37 // 38 // 39 39 41 43 46 // 49 // 49 // 50 // 51 // 51 // 52 // 53 55 55 // 57 // 58 // 59 // 60 61 62 // 5.3 Geometrické charakteristiky radarových obrazových záznamů... // 5.3.1 Změny měřítka v příčném směru... // 5.3.2 Poziční chyby v poloze objektů... // 5.3.3 Efekt paralaxy... // 5.4 Charakteristika radarového signálu... // 5.4.1 Vlnová délka... // 5.4.2 Polarizace...»... // 5.4.3 Úhel dopadu radarového signálu...
5.4.4 Azimut... // 5.5 Charakteristiky zemského povrchu ovlivňující radarový signál... // 5.5.1 Geometrické vlastnosti objektů... // 5.5.2 Elektrické vlastnosti objektů... // 5.6 Radarový signál základních druhů povrchů... // 5.6.1 Radarový signál vegetace... // 5.6.2 Radarový signál vody a ledu... // 5.6.3 Radarový signál půdy... // 5.7 Vzhled radarových obrazových záznamů... // 5.8 Radarové systémy... // 5.8.1 SEASAT... // 5.8.2 SIR - Radar na amerických raketoplánech... // 5.8.3 Almaz-L...j... // 5.8.4 ERS-1, ERS-2... // 5.8.5 JERS-1... // 5.8.6 RADARSAT... // 5.9 Další techniky získávání geografické informace prostřednictvím radaru // 5.9.1 Interferometr... // 5.9.2 Výškoměr (Altimetr)... // 5.9.3 Rozptyloměr (Skaterometr)... // 5.10 Pasivní mikrovlnné snímání... // 5.10.1 Mikrovlnný radiometr... // 5.10.2 Aplikace pasivních mikrovlnných systémů... // 6. PŘEHLED VYBRANÝCH DRUŽICOVÝCH SYSTÉMŮ... // 6.1 Geostacionární meteorologické družice... // 6.1.1 Charakteristika družic METEOSAT... // 6.1.2 Obrazová data z METEOSATu... // 6.1.3 Zpracování obrazových dat z METEOSATu... // 6.1.4 Produkty z obrazových dat METEOSATu... // 6.1.5 Příjem dat z družic METEOSAT... // 6.1.6 Další možnosti využití dat z družic METEOSAT... // 6.2 NOAA... // 6.2.1 Základní charakteristika družic systému NOAA... // 6.2.2 Zpracování obrazových dat z družic NOAA... // 6.2.3 Možnosti využití obrazových dat družic
NOAA... // 6.2.4 Budoucnost družic systému NOAA... // 6.3 LANDSAT... // 6.3.1 Přístroje na družici LANDSAT5... // 6.3.2 Možnosti využití obrazových dat LANDSAT... // 6.3.3 Budoucnost družic systému LANDSAT... // 6.4 Systém družic SPOT... // 6.4.1 Charakter obrazových dat z družic SPOT... // 6.4.2 Možnosti využití obrazových dat družic SPOT... // 6.4.3 Budoucnost družic systému SPOT... // 6.5 IRS (Indian Remote Sensing Satellites)... // 6.5.1 Charakter obrazových dat z družic IRS... // 6.5.2 Možnosti využití obrazových dat družic IRS... // 6.5.3 Budoucnost družic systému IRS... // 6.6 Produkty ruských zpravodajských družic... // 6.1 Produkty amerických zpravodajských družic... // ..63 // .63 // .64 // .66 // ..61 // .68 // .68 // .69 // .69 // ..69 // .69 // .71 // ..12 // .72 // .72 // .72 // ..72 // ..73 // .74 // ..75 // ..75 // ..76 // .76 // ..77 // ..11 // ..77 // .79 // .80 // ..81 // .82 // ..82 // ..84 // ..84 // ..84 // ..85 // ..86 // ..88 // ..89 // ..89 // ..90 // ..90 // ..91 // ..91 // ..92 // ..92 // .93 // ..95 // ..96 // ..97 // ..97 // ..98 // .99 // 100 // 100 // 101 // 101 // 101 // 102 // 6.8 Některé z dalších družicových systémů...103 // 6.8.1 RESURS-OJ...103 // 6.8.2 JERS-1... 103 // 6.8.3 SMÁLLSATS...103 // ČÁST II. DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ DPZ...105 // 7. PŘEDZPRACOVÁNÍ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ...108 // 7.1 Radiometrické korekce...108 // 7.1.1 Kompenzace sezónních rozdílů...109 // 7.1.2 Odstranění
náhodných radiometrických chyb...109 // 7.2 Atmosférické korekce...110 // 7.3 Geometrické korekce...111 // 7.3.1 Základní používané pojmy...112 // 7.3.2 Obecný postup rektifikace obrazu pomocí identických bodů...114 // 7.3.3 Sběr identických bodů...114 // 7.3.4 Volba stupně transformace...115 // 7.3.5 Výpočet transformačních rovnic... 115 // 7.3.6 Testování transformačních rovnic a vlastní transformace...116 // 7.3.7 Převzorkování...117 // 7.3.8 Další přístupy ke geometrické korekci snímků...118 // 7.3.9 Stereoskopické dvojice, tvorba DTM a ortorektifikace...119 // 8. ZVÝRAZŇOVÁNÍ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ...121 // 8.1 Radiometrická zvýraznění...121 // 8.1.1 Prah ování...122 // 8.1.2 Hustotní řezy...123 // 8.1.3 Zvýrazňování kontrastu...125 // 8.2 Prostorová zvýraznění - filtrace obrazu...128 // 8.2.1 Nízkofrekvenční fdtrace...129 // 8.2.2 Vysokofrekvenční filtry...130 // 8.2.3 Zvýraznění textury... 131 // 8.2.4 Fourierovy transformace...133 // 8.3 Spektrální zvýraznění - vícepásmové manipulace... 134 // 8.3.1 Barevné kompozice...135 // 8.3.2 Analýza hlavních komponent...137 // 8.3.3 Transformace barevného obrazu...139 // 8.3.4 Dekorelační zvýraznění...142 // 8.3.5 Aritmetické operace s pásmy multispektrálního obrazu...143 // 9. KLASIFIKACE OBRAZU...146 // 9.1 ŘÍZENÁ KLASIFIKACE...150 // 9.1.1 Trénovací etapa...150 // 9.1.2 Výpočet statistických charakteristik jednotlivých tříd...152
// 9.1.3 Klasifikační etapa...156 // 9.2 Neřízená klasifikace...162 // 9.2.1 Algoritmy neřízené klasifikace...165 // 9.2.2 Úprava výsledků shlukové analýzy’...166 // 9.3 ÚPRAVA, HODNOCENÍ A PREZENTACE VÝSLEDKŮ AUTOMATICKÉ KLASIFIKACE...167 // 9.3.1 Postklasifikační zhlazení výsledků...167 // 9.3.2 Hodnocení přesnosti klasifikace...168 // 10. NOVÉ PŘÍSTUPY KE ZPRACOVÁNÍ OBRAZOVÝCH DAT DPZ...172 // 10.1 Nové přístupy ke klasifikaci...172 // 10.1.1 Neuronové sítě...172 // 10.1.2 Texturální klasifikátory...173 // 10. A 3 Princip neurčitosti (Fuzzy logic)...174 // 10.1.4 Kontextuální klasifikátory...176 // 10.2 Zpracování a interpretace radarových obrazových záznamů...177 // 10.2.1 Radiometrické korekce, potlačení šumu a zvýraznění textury.../77 // 10.2.2 Geometrické korekce...179 // 10.2.3 Vizuální interpretace...179 // 10.2.4 Klasifikace...179 // 10.2.5 Integrace radarových dat s daty pořízenými v optické části spektra...180 // 10.3 Analýza dat obrazové spektrometrie...180 // 10.3.1 Kalibrace dat... 181 // 10.3.2 Tvorba spektrálních knihoven...181 // 10.3.3 Vizualizace spektrálních knihoven a hyperspektrálních dat...181 // 10.3.4 Klasifikace tzv. „spektrálním úhlem" (Spectral Angle Mapper)...182 // 10.3.5 Analýza heterogenních pixelů...183 // 11. ZJIŠŤOVÁNÍ ZMĚN POMOCÍ MATERIÁLŮ DPZ...187 // 11.1 Podstata multitemporálního přístupu... 187 // 11.2 Techniky analýzy analogových multitemporálních
dat...188 // 11.3 Techniky analýzy digitálních multitemporálních údajů DPZ...188 // 11.3.1 Diference (rozdíl) obrazů...189 // 11.3.2 Obrazové podíly...189 // 11.3.3 Regresní závislost dvou obrazů...190 // 11.3.4 Multitemporální barevná syntéza...190 // 11.3.5 Porovnání výsledků klasifikace...191 // 11.3.6 Analýza vektoru spektrální změny...191 // 11.4 Techniky ke zlepšení výsledků multitemporální analýzy...192 // 1 1.5 PŘÍKLADY VYUŽITÍ MULTITEMPORÁLNÍ ANALÝZY OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ...193 // 12. MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ S OBRAZOVÝMI DATY DPZ...194 // 12.1 Spektrální indexy...194 // 12.1.1 Poměrové indexy...195 // 12.1.2 Ortogonální indexy...197 // 13. POUŽITÁ LITERATURA...200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC