Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001
359 s.

ISBN 80-7235-153-2 (brož.)
"Učebnice plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury" -- Titulní list
Literatura - čítanky - učebnice středošk.
000019048
OBSAH // Počátky psané literatury. Mimoevropské literatury // Lidová slovesnost: Na uřknutí... 11 // Vynášení smrti... 12 // Pranostiky, pořekadla, přísloví... 13 // Josef Štefan Kubín: Jak babička zaříkávala... 13 // Mýty: Epos o Atrachasísovi... 15 // Dobře upečený člověk... 16 // Písmo... 18 // Sinuhet: Vražda krále vládnoucího věčně ... 20 // Staroegyptská milostná poezie ... 24 // Starý zákon: O Jonášovi ... 24 // Píseň písní ... 27 // Jiří Suchý: Nejkrásnější krajina... 29 // Nový zákon: Narození Ježíše Krista ... 30 // O odplatě... 32 // Ukřižování... 32 // Bedřich Fučík - Jindřich Pokorný: Velbloud uchem jehly... 33 // Karel Čapek: O pěti chlebích ... 34 // Nový zákon: Podobenství o dvou stavitelích... 37 // James Thurber: Oliver a ostatní pštrosové... 37 // Roark Bradford: Zalidňování země... 38 // Ukolébavka... 41 // Karel Kryl: Salome... 42 // Bhagavadgíta ... 43 // Kálidása: Šakuntala... 44 // Staroindické příběhy: O uhranuté koze ... 46 // Konfucius: Hovory ... 49 // Tao-te-ťing ... 49 // Li Po: Tři kumpáni ... 50 // Tu Fu: Hlad... 52 // Sikong-tu: Pomíjivost ... 53 // Wu Ťing-c’: Literáti a mandaríni... 54 // Japonská poezie: Psát na vodu... 57 // 5 // Antická literatura // Paris a Helena... 58 // Homér: Odyssea... 62 // Sapfo ... 69 // Ezop: Osel a cikády ... 70 // Člověk a satyr... 70 // Aischylos: Oresteia... 71 // Sofokles: Antigona ... 76 // Euripides:
Medea ... 80 // Aristoteles: Poetika... 82 // O začarovaném oslu ... 83 // Titus Maccius Plautus: Komedie o hrnci... 88 // Publius Ovidius Naso: Filemon a Baukis... 90 // Bedřich Fučík - Jindřich Pokorný: Chléb a hry... 93 // Krutý jako Nero... 94 // Henryk Sienkiewicz: Quo vadis?... 96 // Gaius Petronius Arbiter: Hostina u Trimalchiona... 101 // Marcus Valerius Martialis: Epigramy ... 105 // Aurelius Augustinus: Vyznání...107 // Literatura ve středověku // František z Assisi: Píseň tvorstva...109 // Jacobus de Voragine: Svatý František ... 110 // Píseň o Rolandovi... 113 // Byliny: Ilja Muromec a Slavík loupežník ... 118 // Arnautz Daniels: V této svěží písni kroužím ... 123 // Jean Rutebeuf: O běhu světa... 125 // Thomas Malory: Artušova smrt... 130 // Marco Polo: Milion...135 // Omar Chajjám: Čtyřverší ...137 // Tisíc a jedna noc: O mužích ve skříni ... 137 // Počátky písemnictví v českých zemích // Proglas ... 142 // Život Konstantinův ...143 // První staroslověnská legenda o sv. Václavu...144 // Kristiánova legenda...147 // Kosmas: Kronika česká... 150 // Svatý Václave ...153 // 6 // Karel Toman: Září...154 // František Halas: Praze... 155 // Petr Skoumal: Neopouštěj nás...156 // Avigdor ben Jicchak Kara: Všechna ta neštěstí ...157 // Jaroslav Jelínek-Vlastimil Styblík: O českém pravopise... 160 // Dalimilova kronika: O selské kněžně Boženě ...164 // Česká literatura od nástupu Lucemburků
do 70. let 15. století // Karel IV.: Vita Caroli ...169 // Jan Neruda: Romance o Karlu IV... 171 // Staročeská lyrika: Dřěvo se listem odievá... 173 // Legenda o sv. Kateřině ... 175 // Žákovská poezie: Zanechme učení ...177 // Podkoní a žák...178 // Tkadleček... 181 // Jan ze Žatce: Oráč z Čech... 181 // Jan Hus: O církvi ... 182 // Výklad Viery, Desatera a Páteře... 182 // Vavřinec z Březové: Odsouzení a upálení mistra Jana Husa... 183 // Egon Erwin Kisch: Poslední mistrův žalář ... 184 // Zdeněk Svěrák: Obecná škola...185 // Jiří Dědeček: Hus ... 188 // Václav, Havel a Tábor...188 // Ktožjsú boží bojovníci... 189 // Vavřinec z Březové: Píseň přeslavné Koruny české... 191 // Petr Chelčický: Sieť viery pravé ...194 // Renesance a humanismus v literatuře. Barokní literatura // Dante Alighieri: Božská komedie ... 196 // Francesco Petrarca: Mír nenacházím...198 // Giovanni Boccaccio: Dekameron ...198 // Niccolö Machiavelli: Vladař...203 // Francis Villon: Závěť...204 // Jiří Voskovec - Jan Werich: Hej pane králi ...206 // Jarmila Loukotková: Navzdory básník zpívá...207 // Francois Villon: Balada na námět vévody Orleánského ...212 // Fran?ois Rabelais: Gargantua a Pantagruel ...213 // Michel de Montaigne: Eseje ...217 // 7 // Miguel de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř // Don Quijote de la Mancha...219 // Vera Slavíková: Dopis do Španěl...222 // Lope de Vega: Fuente Ovejuna ...225
Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky ...229 // William Shakespeare: Sen noci svatojánské...231 // Jindřich IV...233 // Hamlet...234 // Sonet č. 12...238 // Sonete. 138 ... 239 // Jan Werich: Dopis Shakespearovi ...240 // Erasmus Rotterdamský: Chvála Bláznivosti...242 // Terezie z Ávily: Pohnutkou k tomu ...244 // Andreas Gryphius: Na sebe sama ...245 // Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: // Dobrodružný Simplicius Simplicissimus...245 // Avvakum: Život prototopa Avvakuma...247 // Renesance a humanismus v Cechách. // Česká barokní literatura // Hynek z Poděbrad: Stesk na ženitbu ...251 // Petr Hora-Hořejš: Věda a umění na Rudolfově dvoře...252 // Václav Hájek z Liboěan: Kronika česká ...256 // Mikuláš Dačický z Heslová: Z Pamětí...259 // Bible kralická: Kazatel ...260 // Daniel Adam z Veleslavína: Z předmluvy k Eusebiově // Historii církevní...261 // Václav Vratislav z Mitrovic: Příhody...263 // Moudří blázni: Bratr Paleček...265 // Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce ...266 // Angelo Maria Ripellino: Magická Praha...271 // Adam Michna z Otradovic: Chtíc, aby spal...275 // Bedřich Bridel: Co Bůh? Člověk?...276 // Písně o čtyřech posledních věcech člověka ...278 // Daniel Nitsch: Z kázání...283 // Václav František Kocmánek: Interludium kratochvilné o selském // hňupu chtějícím žákem býti ...284 // Lamentatio rusticana ...288 // Kramářské písně: Jistá a pravdivá novina
o jednom mládenci mysliveckém ...289 // Jiří Voskovec - Jan Werich: Píseň strašlivá o Golemovi, // který chtíčem byl jat...291 // 8 // Lidová slovesnost: Osiřelo dítě...293 // Co to máš, děvečko ...294 // Vyhrůžka...295 // Pověst o blanických rytířích...295 // Klasicismus, osvícenství, sentimentalismus a raný romantismus // Pierre Corneille: Cid...297 // Moliěre: Lakomec...301 // Don Juan ...302 // Blaise Pascal: Myšlenky...305 // Francois de La Rochefoucauld: Aforismy ...306 // Jean de La Fontaine: Přednosti vědění...307 // Jean de La Bruyěre: Charaktery ...308 // Denis Diderot: Jakub fatalista...309 // Voltaire: Candide ...313 // Carlo Goldoni: Poprask na laguně...315 // Lion Feuchtwanger: Bláznova moudrost...316 // Daniel Defoe: Robinson Crusoe ...320 // Jonathan Swift: Gulliverovy cesty...323 // Laurence Sterne: Tristram Shandy...326 // Richard Brinsley Sheridan: Škola pomluv...327 // Robert Burns: Bolest zubu ...330 // Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera ...330 // Faust ...332 // Jiří Suchý: Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo náměstí 40 ... 338 // Friedrich Schiller: Loupežníci...340 // Ivan Andrejevič Krylov: Rolník a smrt ...342 // Česká literatura v počátcích národního obrození // František Martin Pelcl: Paměti ...343 // Václav Thám: Zpěv pijáka...345 // Alois Jirásek: F. L. Věk...346 // Josef Jungmann: O jazyku českém ...348 // Z překladů...350 // Rukopis královédvorský: Jaroslav...351
// František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna ...353 // Radost a žalost...357 // Jan Kollár: Slávy dcera...358 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC