Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2007
621 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Obsah 

ISBN 978-80-246-1299-7 (brož.)
ISBN 9788024625386 (ebook)
ISBN 8024625385 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. 587-602, bibliografické odkazy a rejstřík
První ze tří oddílů zahrnuje práce věnované francouzské literatuře. Po studii o vývoji motivu svatého grálu ve francouzské středověké artušovské literatuře jsou do něho zařazeny studie věnované Raymondu Queneauovi a Samuelovi Beckettovi, dvěma osobnostem, jež výrazně ovlivnily tematické volby a narativní postupy moderní prózy. Druhý oddíl soustřeďuje práce italianistické. První studie je věnována nejvýznamnějšímu zjevu romantické periody Giacomu Leopardimu, v následující stati je zvažována možnost aplikace slohového označení’biedermeier’na italský materiál, dvě závěrečné studie analyzují na příkladu krepuskolárních básníků a marinettiovského futurismu italskou cestu k avantgardnímu modernismu. Do třetího oddílu jsou zařazeny práce komparatistického charakteru, mapující především italsko-české a francouzsko-české literární vztahy (recepce Francesca Petrarky,’marinismus’v české barokní poezii, dandyovská estetika Arthura Breiského), práce věnované českým autorům (Hrabal, Holan) a příspěvky k historii českého překladu. Do posledního oddílu jsou vyčleněny studie věnované výrazným postavám novodobé literární vědy (Leo Spitzer, Tzvetan Todorov, Claudio Magris).
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000019201
Úvodem // I. // Putování za příběhem o Svatém Grálu // Artušovská legenda: Geoffroy z Monmouthu, Robert Wace a plantagenètovská říše // Chrétien de Troyes // Robert de Boron // Pokračovatelé Chrétiena de Troyes a Perlesvaux // Vulgata aneb Kniha o Grálu // Putování za Svatým Grálem // Ílias a Odyssea Raymonda Queneaua // Samuel Beckett // // II. // Giacomo Leopardi: pravda a báseň // Biedermeier a italská literatura // Básníci soumraku // Pařížská inspirace italské avantgardy // // III. // Dvojí podoba kurtoazní lásky // Petrarkův spis De remediis a jeho česká recepce // K otázce „marinismu“ v české barokní poezii // Kollár, Petrarca a Dante // Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta // Dandyovská estetika Arthura Breiského // Bohumil Hrabal: pokus o portrét // Quijotismus v Hrabalovi // Bohumil Hrabal a střední Evropa // Holanova Toskána: poznámky k interpretaci // České překlady Françoise Villona // Překlad konformní a adaptační // // IV. // Leo Spitzer // Tzvetan Todorov: od struktury k dialogu // Habsburský mýtus Claudia Magrise // // Ediční poznámka // Z bibliografie Jiřího Pelána // Jmenný rejstřík
(OCoLC)884588827
cnb001717382

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC