Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2001
xvii,507 s. : il.

ISBN 80-7179-409-0 (brož.)
C.H. Beck pro praxi
Obsahuje ilustrace, bibliografické citace, údaje o autorech, slovník pojmů, přílohy
Informatika - příručky
Internet (síť) - informace - vyhledávání - příručky
000019298
Obsah // O autorech ... V // Předmluva...VII // 1 Data, informace, znalosti?... 1 // 1.1 Co jsou data, informace a znalosti... 1 // 1.1.1 Data... 2 // 1.1.2 Informace... 2 // 1.2 Znalosti ... 4 // 1.3 Informační gramotnost... 4 // 1.3.1 Z historie... 4 // 1.3.2 Informační přehlcení? ... 5 // 1.3.3 Formy informací... 6 // 1.3.4 Informace a komunikace... 7 // 1.3.5 Gramotnost a informační gramotnost... 7 // 1.3.6 Informační gramotnost a Internet... 9 // 1.4 Kolik je informací?... 10 // Literatura ke kapitole 1 ... 14 // 1 Práce s informacemi... 17 // 2 Informační proces... 19 // 2.1 Základní pojmy... 19 // 2.2 Informační zdroje...22 // 2.2.1 Typy a charakteristiky informačních zdrojů...22 // 2.2.2 Knihovny...24 // 2.2.3 Specializované firmy...26 // 2.3 Vyhledávám dokumentů...26 // 2.4 Popis dokumentů...30 // 2.5 Charakteristika obsahu dokumentů...32 // 2.6 Automatická charakteristika obsahu...35 // IX // Obsah // 2.7 Boolovský model ...39 // 2.7.1 Princip boolovského modelu...39 // 2.7.2 Úplnost a přesnost v boolovském modelu ...40 // 2.7.3 Zvyšování přesnosti a úplnosti...44 // 2.8 Invertovaný soubor...46 // 2.9 Další přístupy k vyhledávání textových dokumentů...49 // 2.9.1 Rozšiřování boolovského modelu ...51 // 2.9.2 Topíc ...54 // Literatura ke kapitole 2...56 // 3 Zpracování specifických jevů přirozeného jazyka // v automatizovaných informačních systémech...58 // 3.1 Automatizace indexování a vyhledávání
textových informací ... 58 // 3.2 Překonání jazykových bariér...66 // 3.3 Standardizace textů...73 // 3.4 Komunikace s počítačem v přirozeném jazyce ...77 // Literatura ke kapitole 3...88 // II Práce se znalostmi...91 // 4 Práce se znalostmi...93 // 4.1 Expertní systémy, znalostní systémy...93 // 4.1.1 Zrození znalostního inženýrství...93 // DENDRAL...93 // 4.1.2 Charakteristické rysy...94 // 4.1.3 Struktura...96 // 4.1.4 Typy expertních úloh ...97 // 4.1.5 Diagnostické úlohy...99 // 4.1.6 Generativní úlohy ...101 // 4.1.7 Některé slavné systémy ...102 // Mycin...102 // TEIRESIAS...104 // PROSPECTOR...105 // Rl/XCON...105 // 4.1.8 Volba aplikační oblasti...106 // 4.2 Znalosti a jejich reprezentace...107 // 4.2.1 Pravidla...109 // 4.3 Odvozování ...112 // OPS5 ...114 // Odvozování v diagnostických expertních systémech první generace ...115 // 4.3.1 Zpétné řetězení...118 // 4.3.2 Přímé řetězení ...119 // 4.3.3 Agenda...120 // AM ...120 // 4.3.4 Tabule...121 // Hearsay...121 // X // Obsah // 4.4 Práce s neurčitostí...121 // 4.4.1 Algebraické pojetí ...122 // 4.5 Získávání znalostí od experta...124 // 4.5.1 Problém získávání znalostí...124 // 4.5.2 Spolupráce s expertem a příprava na ni...126 // 4.5.3 Verbální techniky elicitace znalostí...128 // 4.5.4 Neverbální techniky elicitace znalostí...130 // 4.6 Modelování znalostí...133 // 4.6.1 Od transferu znalostí k modelování...133 // 4.6.2 Modely
řešení problémů...137 // 4.6.3 Znalostní ontologie...142 // Literatura ke kapitole 4...147 // 5 Od dat ke znalostem...151 // 5.1 Základní rysy KDD...151 // 5.2 Metody získávám znalostí ...155 // 5.2.1 Symbolické metody...156 // GUHA...160 // KEX...161 // 5.2.2 Případové usuzování...164 // CBR Express...165 // 5.2.3 Neuronové sítě...166 // 5.3 Automatické získávání znalostí z textů...172 // 5.3.1 Základní problémy...172 // Literatura ke kapitole 5...176 // III Informace a Internet...179 // 6 Internet!?...181 // 6.1 Historické ohlédnutí...181 // 6.2 Co je tedy Internet?...183 // 6.3 Informační služby Internetu...184 // 6.3.1 Telnet...184 // 6.3.2 Gopher ...185 // 6.4 Z historie vyhledávání informací v prostředí Internetu...186 // Literatura ke kapitole 6...186 // 7 World Wide Web — základ přístupu k informacím v Internetu . . 188 // 7.1 Základní charakteristika...188 // 7.2 Z historie...188 // 7.3 Klient/server...189 // 7.4 Možnosti využití WWW...191 // 7.5 Stavební kameny ...192 // 7.5.1 Hypertext...192 // 7.5.2 Jazyk HTML...194 // Základní princip...194 // HTML a SGML ...195 // XI // Obsah // Další vývoj...196 // 7.5.3 URL (Uniform Resource Locator)...198 // URL pro FTP ...200 // URL pro Telnet...201 // URL pro e-mail...201 // URL pro Gopher...202 // URL pro HTTP ...202 // URL pro Usenet News...203 // 7.5.4 Protokol HTTP...203 // 7.6 Klienti služby WWW...204 // 7.6.1 Klienti WWW ...204 // 7.6.2 Klient WWW jako hypertextový
prohlížeč...205 // 7.6.3 Grafické prohlížeče...206 // 7.7 Záložky...207 // 7.7.1 Účel a princip...207 // 7.7.2 Záložky nebo kopie?...207 // 7.7.3 Organizování záložek...209 // 7.7.4 Zastarávám záložek...209 // 7.8 Tvorba dokumentů pro službu WWW ...211 // Literatura ke kapitole 7...212 // 8 Informace a Internet...214 // 8.1 Úspěšnost vyhledávání aneb co jsou relevance, přesnost a úplnost . 215 // 8.2 Internet jako zdroj informací...217 // 8.2.1 Internet jako seskupení počítačů...218 // 8.2.2 Internet jako soubor programů...220 // 8.2.3 Internet jako soubor zdrojů...220 // 8.2.4 Internet jako knihovna...222 // 8.3 Co je správné?...224 // 8.4 Je Internet ideálním prostředím pro vyhledávání informací? ... 225 // Literatura ke kapitole 8...227 // 9 Vyhledávání informací v Internetu jako problém...229 // 9.1 Některá hledání jsou neúspěšná...230 // 9.2 Vyhledávání v Internetu jako umění svého druhu ...232 // 9.3 Velikost Internetu...232 // 9.3.1 Velikost prostoru WWW...233 // Jak lze určit velikost prostoru WWW...233 // 9.3.2 Charakteristika typického uživatele...234 // 9.3.3 WWW dokumenty a vyhledávám...235 // 9.4 Velikost WWW prostoru? ...236 // 9.4.1 Interpretace...237 // Poznámky k veřejné indexovatelnosti v odhadech...237 // Poznámky k časové platnosti odhadů...240 // Poznámky k odhadování, přesnosti a nepřesnosti...240 // 9.4.2 Má to smysl?...241 // 9.5 Základní metody vyhledávání v Internetu
a příčiny problémů ... 242 // 9.5.3 Status Internetu a zklamání uživatele při vyhledávání . . 242 // Obsah // 9.5.4 Vyhledávací stroje a předmětové katalogy...243 // 9.5.5 Jak se vyhledává a co zabírá čas při vyhledávání...245 // 9.6 Vyhledávací služby versus tradiční on-line služby...247 // Literatura ke kapitole 9...250 // 10 Předmětové katalogy...252 // 10.1 Principy fungování ...252 // 10.1.1 Hledisko uživatele ...252 // 10.1.2 Hledisko údržby katalogu...253 // 10.2 Výhody a nevýhody předmětových katalogů...254 // 10.3 Vývoj a trendy předmětových katalogů...256 // 10.3.1 Vyhledávání...256 // 10.3.2 Portály ...256 // 10.4 Příklady předmětových katalogů...257 // Literatura ke kapitole 10...258 // 11 Vyhledávací stroje...259 // 11.1 Jde o hity...259 // 11.2 Principy fungování ...260 // 11.2.1 Robot...261 // Strategie procházení...262 // Problémy robotů...264 // Odmítnutí robota...265 // 11.2.2 Index ...266 // 11.2.3 Vyhledávací stroj...267 // 11.2.4 Problém aktuálnosti...268 // 11.3 Jednoduché dotazy jsou rychlé a hloupé ...269 // 11.4 Volba klíčových slov je základ úspěchu...270 // 11.4.1 Základem je přemýšlet...270 // 11.4.2 Podstatná jsou podstatná jména a objekty...271 // 11.4.3 Zkracování slov a užívání zástupných znaků...272 // 11.4.4 Nalezení správné úrovně...273 // 11.4.5 Synonyma...275 // 11.4.6 Fráze...275 // 11.5 Jak se vyhodnocují jednoduché dotazy?...276
11.6 Jednoduché dotazy a default operátor...276 // 11.7 Pokročilé dotazy...277 // 11.7.1 Logické základy...278 // Přehled boolovských prvků...278 // Operátor AND...279 // Operátor OR...281 // 11.7.2 Pokročilejší operátory...282 // Operátor NEAR...282 // Operátory BEFORE a AFTER...283 // Operátor AND NOT...283 // 11.7.3 Jak formulovat pokročilejší dotaz...284 // Používání závorek ...285 // Kombinace konceptů pro pokročilé dotazy...287 // XIII // Obsah // Interpunkce a velikost písmen...287 // Zpřesňování dotazu...288 // 11.8 Dotazovacích jazyků je mnolio...288 // 11.9 Použití filtrů...290 // 11.9.1 Filtr uzlu...292 // 11.9.2 Filtr data...293 // 11.9.3 Jiné druhy filtrů a voleb vyhledávání...294 // 11.10 Jak řadí vyhledávací stroje dokumenty...294 // 11.10.1 Proč jsou výsledky řazeny...294 // 11.10.2 Nevýhody automatického řazení ...295 // 11.10.3 Obvyklá kritéria pro stanovení relevance...296 // 11.10.4 Řazení a spamming...298 // 11.10.5 Jiné faktory relevance...299 // 11.11 Vyvarovat se zbytečných chyb...301 // 11.11.1 Překlepy...301 // 11.11.2 Zbytečné termíny...302 // 11.11.3 Ignorovaná slova a speciální znaky...302 // 11.11.4 Alternativní pravopis...302 // 11.11.5 Příliš mnoho termínů, synonym...303 // 11.11.6 Nevhodně sestavené nebo komplikované dotazy...303 // 11.12 Vyhledávací strategie aneb jak hledat efektivně...306 // 11.12.1 Obecné vyhledávání...306 // 11.12.2 Specifické vyhledávání...307
// 11.12.3 Kombinace obecného a specifického vyhledávání...307 // 11.12.4 Inkrementální vyhledávám...308 // 11.12.5 Řetězcové vyhledávání...310 // 11.12.6 Vyhledej-a-skoč...310 // 11.12.7 Obecné přednosti funkce Find...311 // 11.12.8 Kategoriální vyhledávání...312 // 11.12.9 Vyhledej-a-seřaď...312 // 11.12.10 Souhrn...313 // 11.13 Poznání používaného vyhledávacího systému...313 // 11.13.1 Drobné varování - dynamický vývoj vyhledávacích služeb 313 // 11.13.2 Překrytí, pokrytí a pružnost...315 // 11.13.3 Boolovské dotazy - ano nebo ne?...317 // 11.13.4 Některé zajímavé rysy chování ...317 // Problémy s počty...318 // Mýtus milionových výsledků...319 // Problémy při zpracování...320 // 11.14 Příklady vyhledávacích strojů...320 // Literatura ke kapitole 11...321 // 12 Metavyhledávací stroje...323 // 12.1 Výhody a nevýhody...323 // 12.2 Principy fungování ...325 // 12.3 Metavyhledávání - řešení typu klient...327 // 12.4 Metavyhledávání - řešení typu server...328 // XIV // Obsah // 12.4.1 Základní charakteristika...328 // 12.4.2 Pohled z hlediska uživatele ...328 // 12.5 Příklady metavyhledávacích systémů...330 // Literatura ke kapitole 12...330 // 13 Metadata ...331 // 13.1 Meta-úvod...331 // 13.2 Co jsou metadata? ...333 // 13.3 Potřeba metadat ...335 // 13.4 Vyhledávání a metadata...336 // 13.5 Problémy a překážky...339 // 13.6 Standardizace metadat...340 // 13.6.1 Schéma metadat...340
// 13.6.2 Standardy...341 // 13.6.3 Metadatové systémy...342 // 13.6.4 Dublin Core...343 // Vznik a vývoj...343 // Základní charakteristika Dublin Core...344 // Základní prvky Dublin Core...345 // 13.6.5 Jiné projekty...346 // 13.6.6 Kódování metadat...347 // SGML...348 // Text Encoding Initiative (TEI)...348 // HTML...349 // Warwick Framework...352 // XML...352 // RDF...353 // 13.7 Praktické problémy s metadaty ...358 // 13.7.1 Výběr elementů, subelementů a schématu...358 // 13.7.2 Vytvoření a uložení metadat ...359 // 13.7.3 Řízená terminologie ...360 // 13.7.4 Identifikace zdrojů...361 // Požadované vlastnosti...361 // Uniform Resource Locator (URL)...363 // Uniform Resource Identifier (URI)...363 // Uniform Resource Name (URN) ...364 // Persistent Uniform Resource Locator (PURL)...365 // Digital Object Identifier (DOI)...366 // 13.8 Budoucnost metadat...367 // Literatura ke kapitole 13...368 // 14 Hodnocení informací získávaných z Internetu...370 // 14.1 Proč hodnotit? ...370 // 14.2 Kvalita informací...374 // 14.3 Služby zaměřené na recenzování a hodnocení...375 // 14.4 Subject gateways, virtuální knihovny...377 // 14.5 Kritéria hodnoceni ...379 // 14.5.1 Účel zdroje, cílová skupina uživatelů...381 // XV // Obsah // 14.5.2 Obsah...381 // Odkazy na jiné zdroje...382 // Zrcadla...382 // Povaha obsahu...383 // Kvalita psaného jazyka ...383 // 14.5.3 Autorita...383 // 14.5.4 Přesnost...384 // 14.5.5 Aktuálnost, správa zdroje...385
// 14.5.6 Dostupnost zdroje...387 // Rychlost přístupu...387 // Softwarová omezení ...387 // Jiná omezení přístupu...388 // Náklady...389 // Copyright...389 // Spolehlivost přístupu, snadnost nalezení zdroje...390 // Zabezpečení přístupu...390 // 14.5.7 Prezentace a uspořádání informací...390 // Pomoc při nalezení informace v rámci zdroje...390 // Obrázky, rámy, Java...392 // Design...393 // 14.5.8 Snadnost použití...395 // Služby podpory uživatelů...395 // 14.5.9 Srovnání s jinými zdroji...395 // 14.5.10 Celková kvalita...396 // 14.5.11 Seznam kontrolních otázek...397 // Literatura ke kapitole 14...400 // 15 Etika v prostředí Internetu...403 // 15.1 Etika...403 // 15.2 Informační etika, počítačová etika, etika v počítačových sítích . . . 404 // 15.3 Faktory, které podporují neetické chovám uživatelů...407 // 15.4 Některé etické problémy...408 // 15.4.1 Soukromí...408 // 15.4.2 Vlastnictví ...410 // 15.4.3 Svoboda...413 // 15.4.4 Hacking, cracking...413 // 15.4.5 Technologie agentů...414 // 15.4.6 Informační nerovnost...415 // 15.4.7 Informační obsah...415 // 15.5 Všeobecné principy etiky v Internetu...417 // 15.5.1 Etika a právo...417 // 15.5.2 Profesní kodexy...418 // 15.5.3 Soubory norem organizací, firem...420 // 15.5.4 Zásady práce v prostředí Internetu...420 // Obecná pravidla...420 // Specifická pravidla, netiketa...423 // 15.6 Budoucnost informační etiky?...423 // XVI // Obsah // Literatura
ke kapitole 15...424 // 16 Inteligentní systémy na Internetu...426 // 16.1 Popis prostředí WWW...426 // 16.2 Podpora „brouzdání“...427 // 16.3 Metavyhledávání ...429 // 16.4 Podpora obchodování...430 // Literatura ke kapitole 16...433 // 17 Trendy vyhledávání v prostředí WWW...435 // 17.1 Evoluce - pestřejší budoucnost pro uživatele...436 // 17.1.1 Integrace vyhledávacích funkcí do prohlížečů ...436 // 17.1.2 Portály ...436 // 17.1.3 Partnerství, slučování, akvizice...437 // 17.1.4 Služby hybridního typu...438 // 17.1.5 Zvláštní služby v rámci vyhledávacích strojů ...438 // 17.1.6 Trend k jednoduchosti...440 // 17.2 Přibližování - všudypřítomný Web ...441 // 17.3 Nedostatek informací - výzva pro vyhledávací stroje...441 // 17.4 Síla člověka ...442 // 17.5 Personalizace vyhledávání...444 // 17.6 Vyhledávání nezávislé na prohlížeči...444 // 17.7 Dotazy podle dokumentů...446 // 17.8 Techniky pojmového vyhledávám...446 // 17.9 Expanzivnější indexování...448 // 17.10 Specializace vyhledávacích strojů...450 // 17.10.1 Proč používat specializované vyhledávací služby ...451 // 17.10.2 Regionální vyhledávací služby...451 // 17.10.3 Věcně specializované vyhledávací služby...452 // 17.10.4 Multimediální vyhledávací služby...452 // 17.10.5 Kde hledat specializované vyhledávací služby...452 // 17.11 Neviditelný Web...453 // 17.11.1 Jak zviditelnit neviditelné...455 // 17.11.2 Budoucnost
neviditelného Webu ...456 // 17.12 Nová generace vyhledávacích služeb?...456 // 17.12.1 Zpracování přirozeného jazyka ...457 // 17.12.2 Inteligentní agenti ...459 // 17.12.3 Filtrování...459 // 17.12.4 Vizualizace...460 // Literatura ke kapitole 17...460 // IV Přílohy...463 // A Slovník pojmů...465 // K Slovník pojmů z oblasti vyhledávacích nástrojů...497 // XVII

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC