Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
129 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7368-498-3 (brož.)
"ESF projekt OPRLZ-opatření 3.2, číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0252 Rozvoj studijních oborů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické informatiky pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce" -- Titulní list
Nad názvem: esf, Evropská unie, MŠMT, Universitas Ostraviensis
Obsahuje bibliografické odkazy
000019693
1 ÚVOD -- co je to informatika? -- co jsou to informační systémy obecně? -- co je to nemocniční informační systém? -- Jaké základní vlastnosti by měl NIS splňovat ? -- Shrnutí -- 2 MEDICÍNSKÁ (KLINICKÁ) ČÁST NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU -- co je a do budoucnosti stále bude cílem medicínské části nemocničního -- informačního systému? -- Centrální databáze pacientů musí splňovat následující podmínky podle -- daných kritérií -- Shrnutí Jak má nemocniční informační systém pracovat s uživatelem? -- 3 PRÁCE S OSOBNÍMI DATY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ -- Shrnutí ochrana osobních údajů ve zdravotnictví -- 4 AMBULANTNÍ ČÁST -- Ambulance v nemocničním informačním systému -- Rodné číslo pacienta -- Administrace pacienta -- Otevřená a uzavřená ambulantní epizoda -- Data pacienta -- Informace o pacientovi -- výběr epizody -- Zadání doporučujícího nebo praktického lékaře -- Zadání zdravotní pojišťovny (ZP) -- Zadání diagnózy -- Data o pojištění zadávání ambulantního poukazu -- Ukončení ambulantního ošetřování ručně nebo automaticky -- Storno ambulantní registrace, storno ukončení ambulantního ošetření -- Zadání žádanky na vyšetření -- Zadání nálezu k požadovanému vyšetření -- Tisky -- lékařská data při ambulantním příjmu -- Zadání provedených výkonů -- Objednání pacienta -- Recepty -- Shrnutí -- 5 HOSPITALIZAČNÍ ČÁST -- Procesy hospitalizace
-- Otevřená a uzavřená hospitalizační epizoda -- Kategorie pacienta při hospitalizaci -- Shrnutí -- 6 OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM -- Shrnutí -- 7 PORODNICE, GYNEKOLOGICKÉ A NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ -- Kategorie pacientů -- Shrnutí -- 8 OPERAČNÍ SÁLY -- Shrnutí -- 9 REHABILITACE -- Shrnutí -- 10 LABORATOŘE -- Laboratorní informační systém -- Laboratorní žádanka -- Laboratorní metody -- Měření a archiv -- Účtování -- Technika a přístroje -- význam kontroly kvality -- Propojení SLP <-> NČLP, co to je? -- Shrnutí -- Varianty propojení počítačových sítí pro LIS -- 11 RADIODIAGNOSTIKA -- Obrazová informace -- Shrnutí -- 12 PATOLOGIE -- Shrnutí -- 13 TRANSFÚZNÍ STANICE -- Shrnutí -- 14 POJIŠŤOVNY -- Programové vybavení -- co mohou nabízet použité technologie -- Efektivní práce s využitím kontrol: -- Další funkce -- Shrnutí -- 15 LÉKÁRNA -- Shrnutí -- 16 STRAVOVACÍ PROVOZ -- Objednávání pacientské stravy -- Objednávání zaměstnanecké stravy -- Výdej zaměstnanecké stravy -- Shrnutí -- 17 MTZ SKLAD, EVIDENCE ZÁSOBOVÁNÍ -- 18 RZP, DOPRAVA, SANITKY -- Shrnutí -- 19 FINANCE, EKONOMIKA A PERSONALISTIKA FIS -- účetnictví -- Mzdy -- Personalistika -- 20 MANAGEMENT A ŘÍZENÍ MIS -- Technologie prezentace dat MIS -- Vlastnosti aplikace -- Systém včasného varování -- Nastavení dotazu -- Shrnutí -- 21 STATISTIKY, NZIS, HLÁŠENÍ -- Shrnutí -- 22 PROGRAMY PRO SPRÁVU A MODIFIKACI SYSTÉMU -- Shrnutí --
23 DALŠÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ, KOMUNIKACE, VĚDA, VÝZKUM, VÝUKA -- Programové vybavení -- Technické vybavení -- Řídící počítače -- Pracovní stanice a periferie -- Sítě -- nástroje pro správce -- Shrnutí -- 24 OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ -- 25 LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE -- 26 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK -- 27 VYBRANÉ KAPITOLY Z VÝUKOVÉHO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VNIS -- Centrální registr pacientů (Číselník pacientů), -- příjem, překlad, propouštění formuláře -- Editor -- Seznam zpráv a výsledků -- Žádanky -- Ordinace -- Archiv -- Tabulky -- Obrázek -- Ambulantní formuláře -- Pojišťovna -- Laboratorní formuláře
(OCoLC)237076747
cnb001803719

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC