Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
231 s.,40 s.příl. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7368-141-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, černobílé mapky na příloze, úvod
Bibliografie: s. 215-226
Rusko - decentralizace - stol. 20., léta 90. - studie
000019822
1. ÚVOD 7 // 2. TERMINOLOGICKÉ PROBLÉMY 9 // 2.1. Dezintegrace, decentralizace a různé -ismy 9 // 2.2. TOPONOMA, GEONYMA, ETNONYMA A EXONYMA 11 // 2.3. Regionální terminologie 12 // 3. KULTURNÍ FAKTORY DECENTRALIZACE AZINTEGRACE 14 // 3.1. Geokulturní postavení Ruska 14 // 3.2. Národnostní a náboženská struktura populace 16 // 3.3. Vztahy Rusů a menšin 21 // 3.4. Sovětský autonomismus v rodící se demokracii 25 // 3.5. SUBARKTICKÁ ETNICKY HETEROGENNÍ ZÓNA 31 // 3.6. POVOLŽSKÁ ETNICKY HETEROGENNÍ ZÓNA 32 // 3.7. JlHOSIBIŘSKÁ ETNICKY HETEROGENNÍ ZÓNA 36 // 3.8. Severokavkazská etnicky heterogenní zóna 41 // 3.8.1. Černomořská zóna 49 // 3.8.2. Středokavkazská zóna 54 // 3.8.3. Dagestán 59 // 3.9. Kozáci 80 // 4. POLITICKÉ FAKTORY DECENTRALIZACE A DEZINTEGRACE 89 // 4.1. Geopolitické postavení Ruska 89 // 4.2. Vztah federálního centra a regionů Ruské federace 90 // 4.3. Hranice a pohraniční regiony 102 // 4.4. Role pohraničních regionů v ruské zahraniční politice.112 // 4.4.1. Transhraniční vazby v Pobaltí 117 // 4.4.2. Transhraniční vazby na Dálném Východě 130 // 4.5. Geopolitické dopady ekonomické krize 148 // 5. EKONOMICKÉ FAKTORY DECENTRALIZACE A DEZINTEGRACE 157 // 5.1. Geoekonomické postavení Ruska 157 // 5.2. Vývoj ruské ekonomiky v 90. letech 163 // 5.3. Vazby Ruska a asijských členů SNS 177 // 5.4. Meziregionální ekonomická spolupráce 179 // 6. DEMOGRAFICKÉ FAKTORY DECENTRALIZACE A DEZINTEGRACE. 183 // 6.1. Demografická specifika ruské populace 183 // 6.2. Psychologické a zdravotní faktory 186 // 6.3. Ekologické poměry 192 // 7. ZÁVĚRY 196 // 8. LITERATURA 215 // 8.1. Použité internetové časopisy 225 // 8.2. Použité časopisy a periodika 226 // 9. PŘÍLOHY 227 // 9.1. Seznam mapových příloh 231 // 9.2. Seznam tabulek 230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC