Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Upr. 3. vyd.
Úvaly : Albra, c2007
99 s. : 30 cm

ISBN 978-80-7361-041-8 (brož.)
Učebnice pro základní školy
000019825
OBSAH // SMYSL SPOLEČENSTVÍ // 1. Robinson to také věděl // aneb spolupráce lidí a její podmínky, mýtus a náboženství, // citový život člověka... 7 // 2. Rodina je víc než rodiče a děti // aneb rodina a péče státu o ni, její nezastupitelnost v životě člověka.. 15 // 3. Opakování... 22 // OBČANSKÁ SPOLEČNOST, // SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ, OBEC, STÁT // 4. O tom, jak mi to vůbec nešlo // aneb sdružování občanů, stát a ústava... 24 // 5. Reportáže mistra Hrocha // aneb svoboda sdružování, občanství, samospráva a protispolečenské jevy. 30 // 6. Jak jsem dělal rozhovor s Karlem IV. // aneb formování naší státnosti do vzniku Československé republiky... 35 // 7. Jak to bylo dál // aneb vznik Československé republiky a vývoj v letech 1918 až 1989... 39 // 8. Opakování... 44 // OBČAN V PRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH VZTAZÍCH // 9. Jak jsme chtěli podnikat // aneb dělba práce, lidské potřeby a druhy statků, tržní hospodářství, // peníze a hodnota, podnikání, výroba, odvětví a sektory národního hospodářství 46 // 10. Jak jsme nakonec nepodnikali // aneb zisk, investice a výrobní náklady, státní rozpočet a daně, // národní hospodářství, podnikání z hlediska jeho formy a vlastnictví... 51 // 11. Jak jsme téměř nebyli vyškoleni // aneb pracovní právo, práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele, // bezpečnost práce, mzda, pracovní podmínky a nárok na dovolenou, // činnost
úřadu práce... 57 // 12. Opakování... 62 // ŽIVOT ČLOVĚKA NA PLANETĚ ZEMI // 13. O tom, jak kosmický koráb protrhl ochranný obal neznámé planety aneb planetární problémy, nové technologie a odpovědnost člověka // za osud Země... 64 // SVĚT A EVROPA // 14. O tom, jak krátké nohy má lež // aneb mezinárodní spolupráce a mezinárodní společenství... 68 // 15. Jak jsme začali připravovat projekt DP // aneb evropské procesy - jednotící prvky evropské civilizace, společná zkušenost katastrofických válek a režimů, cizina a zaniklé kultury. 72 // 16. Opakování // 78 // SOCIÁLNÍ VZTAHY // 17. Hurá! Hurá! Hurá! Vyhrál jsem osmmilionůtřistašedesátpěttisíc osmsetdvacetjedna korun a šedesát haléřů!!! // aneb sociální vztahy - životní úroveň, sociální péče a sociální // politika státu, druhy sociálních příspěvků... 80 // VÝCHOVA ? DEMOKRACII // 18. Sláva sedmé velmoci! // aneb péče o demokracii, nezávislý tisk a veřejné mínění... 84 // 19. Kapitola úplně poslední // aneb náboženské sekty a šťastný domov... 88 // 20. Opakování... 92 // 21. Souhrnné opakování... 94 // /?? // 99

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC