Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.1) Půjčeno:81x 
BK
2., upr. vyd.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008
323 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86429-87-8 (brož.)
Studijní texty ; sv. 38
Dotisk 2011
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na 297-313 a rejstřík
000019826
AUTORSKÁ PŘEDMLUVA A PODĚKOVÁNÍ -- 9 -- První kapitola RODINA JAKO NEMĚNNÁ INSTITUCE? | 13 Rodina se mění, ale vždy je stabilizujícím prvkem -- společnosti | 14 Povaha změn rodiny od tradiční až k postmoderní -- společnosti | 20 Zopakujme si | 25 Úloha první-mentální mapa | 25 Úloha druhá-jaká je moje rodina | 26 Úloha třetí moje příbuzenská síť | 27 -- Druhá kapitola KLASICKÉ TEORIE RODINY | 29 Počátky v devatenáctém století | 30 -- Historicko-právní škola, evolucionisté a etnologové | 31 Durkheimův příspěvek k základům teorie rodiny | 34 Počátky sociálně kritických studií rodiny | 35 Frédéric Le Play a počátky empirických výzkumů | 36 Le Playovy rodinné typy a základy konzervativní tradice -- v sociologii rodiny | 38 Počátky české sociologie rodiny | 40 -- Pokus o velké teorie padesátá léta dvacátého století | 50 -- Strukturální funkcionalismus 51 -- Goode-světová revoluce a manželská rodina | 55 -- Kritika modelů z padesátých let | 58 -- Zopakujme si | 62 -- Úloha | 63 -- Třetí kapitola TEORIE RODINY PO ROZPADU KLASICKÝCH TEORIÍ | 65 Nové podněty pro teorii rodiny ve změně -- společenského klimatu | 66 Teorie sociální směny | 69 -- Skupina teorií systému a symbolické interakce | 73 -- Teorie systému | 74 -- Symbolický interakcionismus | 75 -- Rodina a sociální konstrukce reality | 77 -- Teorie konfliktu | 81 -- Tři zdroje a tři součásti | 81 -- Kritická sociologie,
marxismus a radikální ekonomie | 84 Sociobiologie | 87 Zopakujme si | 90 Úloha | 91 -- Čtvrtá kapitola RODINA JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN NEROVNOSTI | 93 -- Sociální stratifikace, manželství a rodina | 96 Třídně zakotvené rozdíly v rodinném chování | 99 Třídní rozdíly v reprodukčním chování a životním cyklu | 99 Třídní rozdíly v péči o děti | 102 Třídní rozdíly ve vzdělanostních šancích \\ 103 Mimoekonomická stratifikace: kognitivní třídy | 106 Shrnutí a výhledy | 110 Zopakujme si \\ 113 Úloha | 113 -- Pátá kapitola ZALOŽENÍ RODINY: SŇATKOVÝ TRH, LÁSKA A SEX | 115 Sňatkovy trh teorie a deskripce | 117 Teorie sňatkového trhu | 119 -- Sociální a kulturní podmíněnost výběrového párování | 128 -- Sex, láska a jiné poměry mezi pohlavími | 135 -- Sex-co o něm víme z výzkumů | 136 -- Měnící se kulturní vzorce a sexuální revoluce | 139 -- Láska | 142 -- Zopakujme si | 144 -- Úloha | 145 -- Šestá kapitola RODIČE, DÍTĚ A SOCIALIZACE V RODINĚ | 147 Rodičovství | 148 Přechod k rodičovství | 150 -- Sociální autonomie rodičů, její meze a poruchy | 154 -- Incest a týrané dítě | 156 -- Socializace dítěte | 165 -- Teorie socializace: Mead, Freud a Piaget | 166 -- Vrstevnická skupina a mimorodinná socializace \\ 166 -- Socializace k sociálnímu rodu \\ 169 -- Zopakujme si | 171 -- Úloha první rodinné vztahy | 172 -- Úloha druhá dítě tří matek | 173 -- Úloha třetí darované
rodičovství | 174 -- Sedmá kapitola RODINA, DOMÁCNOST A EKONOMIKA | 175 Zaměstnaná žena a rodina | 177 -- Situace matek dnešních matek: rozpory v teorii i praxi | 179 Dvoukariérové rodiny: pionýři egalitámího modelu | 186 Praktické vítězství neokonzervativního postoje | 192 Současný stav: diferenciace rodinných modelů, modifikace životního -- cyklu a přibývání celoživotní bezdětnosti | 193 Nulové reprodukční strategie a celoživotní bezdětnost: singles | 199 Zopakujme si | 203 -- Osmá kapitola ROZVOD A OPAKOVANÉ MANŽELSTVÍ | 205 Historický vývoj právní úpravy zániku manželství | 207 Vývoj rozvodovosti | 211 Příčiny a koreláty rozvodovosti | 214 Růst rozvodovosti jako vlastnost modernity \\ 214 Teorie rozvodového chování | 216 Koreláty a prediktory rozvodu | 220 Opakované manželství | 227 Perspektiva | 228 Zopakujme si \\ 230 Úloha | 231 -- Devátá kapitola KONEC RODINY? | 233 -- Teorie rodiny v teorii individualizace | 235 -- Individualizace transformuje lásku: důsledky pro rodinu | 243 -- Giddensova kritika Michela Foucaulta \\ 244 -- Manželství, sexualita a romantická láska na konci -- doby moderní \\ 247 Intelektuální vize lásky a intimity a první testy této vize -- v sociologii | 250 Zopakujme si | 254 -- Desátá kapitola ČESKÁ RODINA | 257 -- Změny v uspořádání české domácnosti: více jednočlenných -- a neúplných rodin | 259 Nesezdaná soužití a pokles sňatečnosti | 261 Změny
v reprodukčním chování a změny hodnot | 264 Dlouhodobý pokles stability rodiny | 275 Stárnoucí populace a další vynořující se nerovnováhy | 278 Zopakujme si | 287 Úloha | 288 -- SLOVNÍČEK | 289 BIBLIOGRAFIE | 297 ZDROJE ILUSTRACÍ | 315
(OCoLC)276815843
cnb001813756

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC