Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1969
429 s. : il., mapy, faksimile, xxix s. obr. příl. barev. ; 28 x 25 cm

Obsahuje fotografie, ilustrace, poznámkový aparát, rejstříky
Divadlo české - dějiny - obrození národní - pojednání
000019848
OBSAH // Divadlo v českých zemích dobé rozkladu feudálního společenského řádu přechodu ke kapitalismu 11-357 // POČÁTKY ČESKÉHO MĚŠŤANSKÉHO DIVADLA (1785 1812) 11-97 / Miroslav Kačer // Adolf Scherl / části o zpěvohře / 20, 59--60, 64, 73—81, 85 96 // Božena Brodská / části o baletu a pantomimě / 61, 63 // Vladimír Procházka / část o jevištní technice a scénografii / 26—35 // PŘEDPOKLADY VZNIKU ČESKÉ BURŽOÁZNI DIVADELNÍ KULTURY / 11—39 // ROZVOJ ČESKÉHO DIVADLA V OBDOBÍ OSVÍCENSKÝCH REFOREM / 39—66 // ÚPADEK ČESKÉHO DIVADLA V OBDOBÍ FEUDÁLNÍ REAKCE PO FRANCOUZSKÉ REVOLUCI A ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK / 66—97 // ČESKÉ DIVADLO NA SKLONKU NAPOLEONSKÝCH VÁLEK A ZA UTUŽENÍ FEUDÁLNÍ REAKCE // (1812—18 34) / 98 197 Vladimír Procházku // Josef Plavec a Adolf Scherl / části o opeře /152 162 // Božena Brodská / část o baletu a pantomimě / 162 166 // Jaroslav Bartož / část o loutkovém divadle / 186 194 // REPERTOÁR ČESKÉHO DIVADLA V PRAZE A V BRNĚ V LETECH 1812—1834 / 98 DIVADELNÍ OBECENSTVO 105—11) // ČESKÉ DRAMA /111 139 // ČINOHERNÍ HERECTVÍ NA ČESKÉM JEVIŠTI V PRAZE / 140 152 // OPERA A BALET 152 166 // JEVlŠTNÍ PROSTOR A DEKORACE 166 177 // DIVADELNÍ TEORIE A KRITIKA / 177 180 // OCHOTNICKÉ DIVADLO 180—186 // OBROZENŠTÍ LOUTKAŘÍ / 186—194 ’ // / ČESKÉ DIVADLO V PREDVEČER BURŽOAZNĚ DEMOKRATICKÉ REVOLUCE A ZA REVOLUCE (1834 1848) / 198—357 // František Černý // Bořivoj Srba část o Kajetánském divadle 269 281 // Adolf Scherl části o opeře / 235—237, 254 258, 287, 327 328 // Božena Brodská část o baletu a pantomimě / 37 241 // DIVADLO JAKO INSTITUCE NÁRODNÍ 198 202 // PROSAZOVÁNÍ NOVÉHO DIVADELNÍHO PROGRAMU V REPERTOÁRU ČESKÉHO SOUBORU STAVOVSKÉHO DIVADLA V PRAZE V LETECH 1834 1846 / 202 243 // ČESKÉ DIVADELNÍ INSCENACE VE STAVOVSKÉM DIVADLE V LETECH 1834 1846 / 243—269 //
ČESKÉ DIVADLO V KAJETÁNSKÉM DOMĚ NA MALÉ STRANĚ 269—281 // ČESKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA PROFESIONÁLNÍM DIVADLE V BRNĚ A V OLOMOUCI A U NĚMECKÝCH KOČUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ / 281 — 290 // ROZMACH OCHOTNICKÉHO DIVADLA / 290—311 // VÍTĚZSTVÍ MALOBURZOAZNÍHO DEMOKRATICKÉHO DIVADELNÍHO PROGRAMU V ČESKÉM SOUBORU STAVOVSKÉHO DIVADLA V PRAZE A NÁSTUP PROTÍTYLOVSKÉ OPOZICE / 311—328 // ČESKÉ DIVADLO ZA BURŽOAZNĚ DEMOKRATICKÉ REVOLUCE / 328—357 // POZNÁMKOVÝ APARÁT A REJSTŘÍKY / 361 -429 // POZNÁMKY K TEXTOVÉ ČÁSTI / 361—381 // POZNÁMKY K OBRAZOVÉ ČÁSTI 383 403 Evžen Turnovský // REJSTŘÍK JMENNÝ / 405 416 Miroslav Laiske // REJSTŘÍK HER / 416 429 Miroslav Laiske
cnb000188341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC