Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 1998
656 s. : il., mapy

ISBN 80-7106-249-9 (váz.)
Dějiny států
Dotisk 2004
Obsahuje fotografie, obrázky, portréty, mapy, dodatky, rejstřík
Na titulním listě některých výtisků chybně John F. Fairbank
Bibliografie na s. 613-659
Čína - dějiny - pojednání
000019862
DĚJINY STÁTŮ/ČÍNA // 652 // OBSAH // Předmluva...5 // ÚVOD: CESTY ? POCHOPENÍ ČÍNSKÝCH DĚJIN // Různé perpektivy...9 // Zeměpisné podmínky: kontrast mezi severem a jihem...11 // Člověk v přírodě...19 // Vesnice: rod a rodina...26 // Vnitřní Asie: step versus pole...32 // I. ČÁST // Vzestup a pád dynastické autokracie // 1. POČÁTKY: ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY...38 // Čína v paleolitu...38 // Čína v neolitu...40 // Archeologické objevy pozůstatků Šang a Sia...42 // Vzestup ústřední moci...45 // Západní Čou...48 // Co naznačují nové archeologické nálezy...50 // 2. PRVNÍ SJEDNOCENÍ: IMPERIÁLNI’ KONFUCIÁNSTVÍ...55 // Instituce dynastie a její účelnost...55 // Princové a filosofové...58 // Konfuciánský kodex...60 // Taoismus...62 // Sjednocení pod vládou dynastie Čchin...63 // Konsolidace a expanze za dynastie Chan ...68 // Imperiálni konfuciánství...75 // Tradiční kosmologie...77 // Císař a učenci...80 // 3. ZNOVUSJEDNOCENÍ V EPOŠE BUDDHISMU...86 // Rozklad...86 // Buddhistické učení...87 // Nové sjednocení za dynastií Suej a Tchang...90 // Buddhismus a stát...95 // Úpadek dynastie Tchang...99 // Sociální proměny: přechod od dynastie Tchang ? dynastii Sung...101 // 4. DYNASTIE SEVERNÍ A JIŽNÍ SUNG - NEJSKVĚLEJŠÍ VĚK ČÍNY...106 // Rozkvět materiální kultury...106 // Vzdělání a zkouškový systém...113 // Vznik neokonfuciánství...117 // Vznik džentry...123 // 653 // 5. PARADOX VZTAHU MEZI
ČÍNOU // ZA DYNASTIE SUNG A VNITŘNÍ ASIÍ...130 // Symbióza civilní vlády wen a násilí wu...130 // Příchod cizích vládců...134 // Čína v mongolské říši...140 // Interpretace sungské doby...149 // 6. VLÁDA ZA DYNASTIE MING...151 // Odkaz císaře Chung-wu...151 // Finanční problémy...154 // Čína se uzavírá do sebe...161 // Frakční boje...166 // 7. PERIPETIE ÚSPĚCHU DYNASTIE ČCHING...169 // Vítězství Mandžuů...169 // Přizpůsobení institucí...172 // Jezuitská epizoda...179 // Růst čchingského vlivu ve Vnitřní Asii...180 // Pokus o integraci politického zřízení a kultury...182 // II. ČÁST // Pozdně dynastické období 1600-1911 // 8. PARADOX RŮSTU BEZ ROZVOJE...198 // Nárůst počtu obyvatel...198 // Nižší výnosy zemědělské práce...200 // Porobení žen...205 // Vnitřní obchod a jeho organizace...208 // Symbióza obchodníků a Úředníků...211 // Meze právního řádu...214 // 9. NEPOKOJE NA HRANICÍCH A OTEVŘENÍ ČÍNY...218 // Slabost státního vedení...218 // Povstání Bílého lotosu 1796-1804 ...220 // Přímořská Čína: původ a počátky zahraničních Číňanů...222 // Evropské obchodní společnosti a kantonský obchod...225 // Povstání na turkestánské hranici 1826-1835...227 // Opium a snaha o nové uspořádání v Kantónu 1834-1842...228 // Zahájení století smluv po roce 1842...232 // 10. POVSTÁNÍ A RESTAURACE...238 // Velké povstání Tchaj-pchingů 1851-1864...238 // Občanská
válka...241 // Čchingská restauracev šedesátých letech 19. století...244 // Potlačení dalších povstání...247 i // co // co // O // DĚJINY STÁTŮ/ČÍNA // 654 // 11. RANÁ MODERNIZACE A ÚPADEK ČCHINGSKÉ MOCI...251 // Sebeposilování a jeho selhání...251 // Boj mezi křesťanstvím a konfucianismem...255 // Reformní hnutí...259 // Boxerské povstání 1898-1901 ...266 // Demoralizace...268 // 12. REPUBLIKÁNSKÁ REVOLUCE 1901-1916...271 // Nová domácí rovnováha sil...271 // Potlačování povstání cestou militarizace...272 // Působení elity ve veřejné sféře...275 // Vliv Japonska...277 // Čchingské reformní úsilí...278 // Konstitucionalismus a samospráva...281 // Neřešitelné systémové problémy...285 // Revoluce z roku 1911a Jüan Š’-kchajova diktatura...287 // III. ČÁST // Čínská republika 1912-1949 // 13. ÚSILÍ O VYTVORENÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V ČÍNĚ...296 // Meze čínského liberalismu...296 // Meze křesťanského reformismu...299 // Váhavý vzestup politických periodik...300 // Rozvoj vysokých škol...302 // Hnutí za novou kulturu...305 // Hnutí 4. května...308 // Nástup čínské buržoazie...310 // Počátky Komunistické strany Číny...316 // 14. NÁRODNÍ REVOLUCE A NANKINGSKÁ VLÁDA...320 // Sunjatsen a jednotná fronta...320 // Čankajškův nástup ? moci...323 // Povaha nankingské vlády...326 // Systémová slabost...329 // 15. DRUHÝ NÁSTUP KOMUNISTICKÉ STRANY ČÍNY...334 // Problémy života
na venkově...334 // Obnova venkova...338 // Vzestup ??? Ce-tunga...341 // Dlouhý pochod 1934-1935...344 // Úloha Čou En-laje...348 // Druhá jednotná fronta...351 // 16. VÁLKA ODPORU V ČÍNĚ 1937-1945...353 // Obtíže Kuomintangu...353 // Maovo počínštění marxismu...358 // ??? Ce-tungovo myšlení...363 // Kampaň za nápravu stylu práce v letech 1942-1944 ...366 // Americká podpora koaliční vládě...369 // 17. OBČANSKÁVÁLKA A KUOMINTANG NATCHAJ-WANU...374 // Příčiny neúspěchu Kuomintangu...374 // Útok Kuomintangu a komunistický protiútok...376 // Tchaj-wan jako japonská kolonie...379 // Tchaj-wan jako Čínská republika...381 // IV. ČÁST // Čínská lidová republika 1949-1991 // 18. USTAVENÍ KONTROLYVE STÁTNÍ SPRÁVÉ A NA VENKOVÉ...388 // Vytvoření nového státu 1949-1953 ...388 // Kolektivizace zemědělství...394 // Kolektivní zemědělství v praxi...396 // Počátky industrializace...400 // Systém vzdělávání a intelektuálové...403 // Kampaň proti pravičákům 1957-1958...407 // 19. VELKÝ SKOK 1958-1960...409 // Společenská situace...409 // Katastrofa v letech 1959-1960...413 // Obnova: ovládnutí průmyslových dělníků...415 // Čistky ve straně a systém školství...416 // Čínsko-sovětská roztržka...418 // Velký skok jako sociální hnutí...419 // 20. KULTURNÍ REVOLUCE 1966-1976...422 // Počátky...422 // Maovy cíle a možnosti...425 // Úloha Lidově osvobozenecké armády...428 // Jak se Kulturní
revoluce rozbíhala...429 // Rudé gardy...432 // Uchopení moci...434 // Zahraniční vztahy...437 // Decentralizace a třetí fronta...439 // Boj o nástupnictví...442 // Kulturní revoluce v retrospektivě...444 // Dozvuky...446 // 655 // 21. TENG SIAO-PCHINGOVY REFORMY 1978-1988...449 // Rehabilitace a obnova strany...449 // Rozvoj zemědělství...453 // Průmyslový rozvoj...456 // Zahraniční obchod a investice...459 // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / ČÍNA // 656 // Věda a technika...460 // Strana a veřejnost...461 // Demokratické hnutí...465 // Maskr na náměstí Tchie-an-men 4. června 1989...468 // DOSLOV...474 // ČÍNA DEVADESÁTÝCH LET...479 // DODATKY // Chronologie nejvýznamnějších událostí...495 // Chronologický přehled čínských vládců a dynastických ér...556 // Transkripce a výslovnost...569 // Seznam map...575 // Doporučená literatura obsah...576 // Doporučená literatura...579 // Výběrová česká literatura a překlady...622 // Všeobecný rejstřík...626 // Autorský rejstřík ...644

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC