Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:23x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960
684 s. ; 25 cm
Externí odkaz    Digitalizovaný dokument 

Práce Československé akademie věd. Sekce jazyka a literatury
22 000 výt.
Soupis spisovatelů
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Literatura česká - obrození národní - přehledy
000019948
ÚVOD (Felix Vodička) ...7 // I ZÁKLADY OBROZENSKÉ LITERATURY (OD 70. LET 18. STOLETÍ DO ROKU 1805) // Celkové podmínky a základní tendence (Felix Vodička) ...21 // Postupná likvidace feudalismu a reformní tendence ...21 // Ideologie reformního hnutí — Osvícenství na naší pádě ...22 // Vznik českého národního hnutí, jeho jazykový charakter a jeho lidové základy ...24 // Cesty a možnosti český psané literatury ...26 // Srážky mezi „schöngeisty“ a vlastivědnými učenci ...28 // Společnost nauk — Vědy přírodní ...30 // A Vědy historické ...32 // Studie literárněhistorické a jazykovědné ...37 // Otázky spisovného jazyka ...42 // Studia slovanská ...44 // Vztah mezi literaturou českou a slovenskou ...46 // Publicistika a organizace českého literárního života — České divadlo — Literární // kritika ...49 // Celkový charakter beletristické literatury česky psané a její dobové úkoly ...53 // Tendence k jednotnému literárnímu stylu — Osvícenský klasicismus ...56 // Poezie (Felix Vodička) ...62 // Tradice poezie folklórní ...62 // Poezie písmácká ...64 // Písně kramářské ...65 // Poezie duchovní ...66 // „Básně v řeči vázané“ — Anakreontika — Verše příležitostné ...67 // Otázky prozodické — Dobrovského prozodická reforma ...70 // Puchmajerovy almanachy a poezie příslušníků jeho družiny ...72 // a) Lyrická poezie ...76 // b) Epická poezie ...79 // c) Poezie didaktická a satirická ...82 // 681 // Próza (Felix Vodička) ...87 // Próza folklórní — Knížky lidového čtení ...88 // Rytířská povídka ...89 // Ostatní typy lidové četby ...90 // Drama (Felix Vodička) ...92 // Historické, rytířské hry ...94 // Pražská lokální fraška ...96 // Josef Dobrovský (Felix Vodička) ...99 // Profil osvícenského vědce ...99 // Obory vědecké činnosti — Metoda ...105 // Vztah k literatuře národního obrození ...112 //
II ZROD OBROZENSKÉ IDEOLOGIE V LITERATUŘE (1806-1830) // Celkové podmínky a základní tendence (Felix Vodička) ...123 // Krize reformního hnutí a postavení české národní inteligence ...123 // Úsilí o národní kulturu (literaturu) a její prameny ...125 // Jazyk projevem národní osobitosti ...130 // Vztah k minulosti a studia historická ...133 // Idea slovanská a slovanská studia ...137 // Vztah k folklóru ...141 // Úsilí o národní vědu a její vztah k literatuře ...147 // Vztah mezi literaturou českou a slovenskou ...153 // Publikační možnosti — časopisy — Divadlo ...155 // Dvě koncepce české literatury — Literární kritika a teorie ...160 // Tendence k jednotnému literárnímu směru — Preromantismus (sentimentalismus) — Vztahy k jiným literaturám ...165 // Poezie (Felix Vodička) ...173 // Poezie družiny Puchmajerovy východiskem pro nástup nových forem obrozenské poezie ...173 // Iluze starých národních zpěvů ...182 // Časomíra prostředkem k poezii nového obsahu ...187 // Velké formy lyrické poezie ...194 // Prostotou k básnické velikosti ...199 // Próza (Felix Vodilka) ...207 // Požadavek „básnické prózy“ ...208 // / Na cestě k historickému románu ...210 // Počátky sentimentální povídky ...212 // Drama (Felix Vodička) ...216 // Proměny rytířské (historické) hry ...217 // Fraška cestou ke hře ze současnosti ...222 // První pokusy o drama (tragédii) náročného slohu ...227 // Josef Jungmann (Felix Vodička) ...232 // Tvůrce jazykového programu obrozenské literatury ...232 // činnost básnická a překladatelská ...239 // Odborné práce přispívající k rozvoji národní literatury ...248 // Jan Kollár (Felix Vodička) ...255 // Geneze básníka — „Básně“ z roku 1821 ...255 // Slávy dcera ...266 // Vztah k otázkám uměleckým a jazykovým — Práce publicistické a vědecké ...274 //
František Ladislav Čelakovský (Karel Dvořák) ...282 // Vstup do literatury — Smíšené básně ...282 // Pokusy o včlenění lidové slovesnosti do poezie — První ohlasy ...285 // Studium lidové slovesnosti — Slovanské národní písně ...289 // Ohlas písní ruských ...291 // Ohlas písní českých — Krize ohlasové poezie ...297 // Růže stolistá — Vyvrcholení vědeckého díla ...303 // III SBLÍŽENÍ OBROZENSKÉ LITERATURY SE ŽIVOTEM (OD ROKU 1830 DO ROKU 1848) // Celkové podmínky a základní tendence (Vladimir Štěpánek) ...309 // Ideová východiska a umělecké směry — Generační rozvrstvení spisovatelů ...309 // Cíle literární tvorby — Boje uměleckých koncepcí. — Vztah mezi vědou a literaturou 316 // Povaha literárního jazyka ...322 // Vztahy mezi českou a slovenskou literaturou ...323 // Publicistika — Divadlo — Organizace společenského a kulturního života ...327 // Literární kritika ...335 // Poezie (Vladimír Štěpánek) ...342 // Epika ...343 // Ohlasy lidové poezie ...348 // Sentimentální lyrika ...350 // Romantická lyrika a lyrickoepická povídka ...354 // Poezie didaktická a satirická ...360 // Společenská poezie ...364 // Próza (Vladimír Štěpánek) ...368 // Básnická próza ...371 // Próza zábavná a tendenční ...372 // a) Historická povídka ...372 // b) Próza s námětem ze současnosti ...378 // Hledání nových cest ...381 // Drama (Vladimír Štěpánek) ...387 // Historické drama ...390 // Dramatické obrazy ze současného života ...395 // Josef Kajetán Tyl (Vladimír Štěpánek) ...399 // Základy osobnosti ...399 // Tylova činnost do roku 1845 ...401 // Druhé období Tylovy činnosti a života (1845-1856) ...416 // Karel Hynek Mácha (Vladimír Štěpánek) ...432 // Vznik a růst osobnosti ...432 // Průprava: subjektivace preromantické epiky a ohlasové poezie ...438 //
Osobní vyznání a autobiografie výrazem básníkovy zkušenosti ...442 // Ideová a umělecká syntéza: lyrickoepická povídka ...418 // IV OBROZENSKÁ LITERATURA V DOBĚ REVOLUCE 1848 V BOJI PROTI REAKCI LET PADESÁTÝCH // Za revoluce (Karel Dvořák) ...461 // Ideologie a politika liberální a radikální — Formy revoluční literatury ...461 // Publicistika ...467 // Poezie ...476 // Próza ...479 // 684 // Drama a divadlo ...480 // Program demokratické literatury ...482 // V boji proti porevoluční ... (Karel Dvořák) ...484 // Podmínky literárního života v letech padesátých a oficiální literární koncepce ...484 // Zápas reakčních a pokrokových tendencí — Literární orgány ...488 // Vztahy mezi českou a slovenskou literaturou ...494 // Poezie ...497 // Růst realistických tendencí v próze ...501 // Drama a divadlo ...507 // Karel Havlíček borovský (Marie Řepková) ...514 // Mládí — Básnické počátky ...514 // Pobyt v Rusku — Obrazy z Rus ...517 // Obrat k satiře — Epigramy ...521 // Návrat z Ruska a počátky veřejné činnosti — Literární kritik ...526 // Novinář a politik v letech 1846—1848 ...528 // Vrcholné období novinářské činnosti — Básnický vývoj v letech 1845—1851 ...531 // Brixen a konec Havlíčkova života — Velké básnické skladby ...534 // Karel Jaromír Erben (Karel Dvořák) ...542 // Literární počátky ...542 // Obrat k naukové činnosti ...549 // Kytice ...554 // Obnova vědecké činnosti — České pohádky ...561 // Božena Němcová (Felix Vodička) ...567 // Vstup do literatury — Národní báchorky a pověsti ...567 // Studium venkovského lidu — Slovensko ...572 // Beletristické prózy ...579 // a) Obrazy ze života — Babička ...580 // b) Úsilí o sociální novelu a román ...589 // Soupis spisovatelů s údaji životopisnými a bibliografickými (Rudolf Havel) 601 // Rejstřík jmenný 667 // Rejstřík věcný (Rudolf Havel) 667
(OCoLC)85199505
cnb000188335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC