Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1999
948 s. : il.

ISBN 80-7106-364-9 (váz.)
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 850-884
Divadlo - dějiny - poč.-stol.20. - pojednání
000020029
PŘEDMLUVA 5 // 1) Původ, divadla ...7 // Teorie rituálního původu ...7 // Performanční prvky a funkce ...10 // Jiné teorie původu ...13 // Starý Egypt a Blízký východ ...15 // Pohled do divadelních dějin ...19 // 2) Divadlo a drama v antickém Řecku ...22 // Původ tragédie ...24 // Městské Dionýsie v šestém století ...26 // Tragédie v pátém století ...27 // Satyrské drama ...30 // Řecká komedie v pátém století ...31 // Divadelní slavnosti v pátém století ...33 // Výběr her a jejich financování ...36 // Herci a herectví ...36 // Sbor ...38 // Hudba a tanec ...40 // Kostýmy a masky ...41 // Divadelní architektura ...44 // Hlediště a publikum ...50 // Řecké drama po pátém století ...52 // Athénské divadlo ve čtvrtém století ...55 // Helénistické divadlo ...56 // Řecký mimos ...61 // Pohled do divadelních dějin ...62 // 3) Římské a byzantské divadlo a drama ...65 // Etruští předchůdci ...66 // Římský kontext ...67 // DĚJINY DIVADLA // Římské slavnosti ...69 // Drama za Římanů ...69 // Jiné zábavy ...75 // Produkce ... 77 // Římská divadelní architektura ...78 // Jiná zábavní architektura ...82 // Výprava ...82 // Herci a herectví ...85 // Masky a kostýmy ...87 // Hudba ...89 // Úpadek divadla v Římě ...89 // Divadlo ve Východní říši ...91 // Byzantské divadlo ...92 // Vzestup islámu ...95 // Pohled do divadelních dějin ...97 // 4) Evropské divadlo a drama ve středověku ...100 // Divadlo v letech 500-900 ... 102 // Liturgické drama ...103 // Scénování liturgického dramatu ...108 // Svátek bláznů ...109 // Pozdní středověk ...110 // Představení mimo kostel ...112 // Náboženské drama v mateřštině ...113 // Produkce ...116 // Režisér ...118 // Herci a herectví ...120 // Kostýmy ...122 // Jeviště ...123 // Výprava ...125 // Zvláštní efekty a mašinérie ...127 // Hudba ...128 // Publikum a
Publikum a hlediště ...129 // Světské dramatické žánry ...130 // Fraška ...131 // Moralita ...133 // Řečnické komory ...137 // Interludia ...137 // Turnaje, mumraje a kuklení ...139 // Královské vjezdy a pouliční podívané ...141 // Konec středověkého divadla ...142 // Pohled do divadelních dějin ...144 // Italské divadlo a drama v letech 1400-1700 ... 149 // Renesanční drama ...150 // Počátky barokní epochy ...153 // Klasicistický ideál ...153 // Intermezza a opera ...156 // Rozvoj nových scénických postupů ...158 // Rozvoj divadelní architektury ...165 // Mašinérie a zvláštni efekty ...169 // Hudba a tanec ...172 // Slavnostní kontext ...172 // Jevištní osvětlení ...173 // Commedia delľarte ...175 // Úpadek Itálie ... 180 // Pohled do divadelních dějin ...182 // 6) Anglické divadlo od středověku do roku 1642 ... 185 // Rané tudorovské drama ...185 // Univerzitní duchové ...189 // Shakespeare a jeho současníci ...190 // Jakubovští a karolinští dramatici ...194 // Vládní regulace divadla ...197 // Herecké soubory ...200 // Veřejná divadla ...206 // Soukromá divadla ...212 // Výprava, rekvizity a mobiliář, zvláštní efekty a hudba ...215 // Kostýmy ...217 // Publikum ...218 // Stuartovské dvorské masky ...219 // Pohled do divadelních dějin ...224 // 7) Španělské divadlo do roku 1700 ... 228 // Náboženské drama ...229 // Počátky světského dramatu ...231 // Rané španělské profesionální divadlo ...233 // Lope de Vega a jeho současníci ...235 // Calderón a jeho současníci ...236 // Corrales ...238 // Herecké společnosti ...242 // Herci a herectví ...243 // Kostýmy ...245 // Jeviště a výprava ...246 // Dvorské zábavy ...247 // Pohled do divadelních dějin ...249 // 943 // DĚJINY DIVADLA // 8) Francouzské divadlo v letech 1500-1700 ... 252 // Dvorské a školské divadlo před rokem 1600 ... 252 //
Veřejné divadlo v Paříži před rokem 1595 ... 256 // Veřejné divadlo v letech 1595-1629 ... 257 // Triumf klasicistického ideálu ...260 // Herecké společnosti v letech 1629-1660 ... 264 // Veřejné divadlo v letech 1629-1660 ... 266 // Scénické postupy veřejných divadel v letech 1629-1660 ... 268 // Triumf italského scénografického ideálu v letech 1640-1660 ... 269 // Naturalizace italského ideálu v letech 1660-1700 ... 271 // Francouzské drama v letech 1660-1700 ... 274 // Herecké společnosti v letech 1660-1700 ... 278 // Organizace francouzských hereckých společností ...279 // Divadelní architektura a scénické postupy v letech 1660-1700 ... 282 // Konec sedmnáctého století ...284 // Pohled do divadelních dějin ...285 // 9) Britské divadlo v letech 1642-1800 ... 288 // Divadelní aktivita v letech 1642-1660 ... 288 // Znovuzřízení divadla ...289 // Herecké společnosti v letech 1660-1700 ... 291 // Anglické drama v letech 1660-1700 ... 291 // Anglické drama v letech 1700-1750 ... 295 // Vládní regulace divadla ...299 // Anglické drama v letech 1750-1800 ... 301 // Dramatik ...304 // Finanční politika ...304 // Divadelní architektura ...307 // Scénické postupy ...309 // Kostýmní praktiky ...314 // Herci a herectví v letech 1660-1800 ... 316 // Publikum a představení ...323 // Regionální divadlo ...324 // Divadlo v severoamerických koloniích ...324 // Pohled do divadelních dějin ...327 // 10) Itálie a Francie v osmnáctém století ...331 // Vývoj italské scénografie ...331 // Italské drama osmnáctého století ...338 // Francouzské drama osmnáctého století ...341 // Pařížské herecké společnosti ...347 // Dramatik ...353 // Herci a herectví ...353 // Divadelní architektura ...356 // Scénické postupy ...358 // Kostýmní praktiky ...360 // Pohled do divadelních dějin ...362 // Divadlo osmnáctého století severní a východní Evropě ...365 //
Německá dvorská divadla ...365 // Jezuitské divadlo ...367 // Raná verejná divadla v Německu ...369 // Reformy Gottscheda a Neuberové ...371 // Herecké společnosti v letech 1740-1770 ... 373 // Německé drama v letech 1740-1787 ... 376 // Zřizování Národních divadel v letech 1770-1800 ... 379 // Vývoj inscenace v osmnáctém století ...381 // E L. Schröder ...383 // Iffland a Kotzebue ...384 // Goethe, Schiller a výmarský klasicismus ...386 // Divadlo a drama v jiných zemích severní Evropy ...390 // Ruské divadlo do roku 1800 ... 393 // Pohled do divadelních dějin ...397 // 12) Divadlo a drama v Evropě a ve Spojených státech // v první polovině devatenáctého století ...401 // Teoretické základy romantismu ...402 // Romantické drama v Německu ...404 // Postromantické drama německé jazykové oblasti ...407 // Divadelní poměry v německé jazykové oblasti ...410 // Francouzské divadlo v letech 1789-1815 ... 415 // Francouzské drama v letech 1800-1850 ... 417 // Divadelní poměry ve Francii v letech 1800-1850 ... 421 // Francouzská režie a herectví v letech 1800-1850 ... 422 // Francouzská scéna, kostýmy a osvětlení v letech 1800-1850 ... 426 // Ruské drama a divadlo v letech 1800-1850 ... 429 // Tendence anglického divadla v letech 1800-1843 ... 433 // Anglické drama v letech 1800-1850 ... 436 // Anglické divadelní poměry v letech 1800-1843 438 // Macready a Mme Vestrisová ...444 // Severoamerické divadlo v letech 1782-1815 ... 447 // Expanze amerického divadla v letech 1815-1850 ... 451 // Pohled do divadelních dějin ...461 // 945 // 13) Divadlo a drama v Evropě a v e Spojených státech ve druhé polovině devatenáctého století ...465 // Počátky realismu ... 466 // Francouzské drama v letech 1850-1900 ... 467 // Divadelní poměry ve Francii v letech 1850-1900 ... 469 // Anglické drama v letech 1850-1890 ... 476 //
Divadelní poměry v Anglii v letech 1843-1860 ... 479 // Divadelní poměry v Anglii v letech 1860-1880 ... 483 // Divadelní poměry v Anglii v letech 1880-1900 ... 487 // Divadlo ve Spojených státech v letech 1850-1870 ... 492 // Divadlo ve Spojených státech v letech 1870-1895 ... 497 // Italské a španělské divadlo v letech 1850-1900 ... 504 // Ruské divadlo a drama v letech 1850-1900 ... 506 // Německé a rakouské divadlo v letech 1850-1900 ... 510 // Pohled do divadelních dějin ...514 // 14) Počátky moderního divadla v letech 1875-1915 ... 516 // Wagner a Meiningenští ...516 // Ibsen ...522 // Zola a francouzští naturalisté ...524 // Antoine a Théätre Libre ...527 // Freie Bühne a německý realismus ...528 // Independent Theatre a anglický realismus ...531 // Kontinuální anglická tradice v letech 1900-1914 ... 535 // Moskevské umělecké divadlo a realismus v Rusku ...536 // Antirealismus ve Francii ...540 // Appia a Craig ...543 // Strindberg a Freud ...548 // Nerealistické divadlo a drama v Némecku ...549 // Nerealistické divadlo v Anglii ...553 // Irské obrození ...556 // Ruský modernismus ...558 // Obnova idealismu ve Francii ...563 // Španělské a italské divadlo v letech 1875-1915 ... 564 // Divadlo ve Spojených státech v letech 1895-1915 ... 565 // Hlavní technické novinky v letech 1875-1915 ... 570 // Pohled do divadelních dějin ...572 // 15) Divadlo v Evropě a ve Spojených státech mezi válkami ...576 // Německé divadlo a drama v letech 1915-1940 ... 576 // Francouzské divadlo a drama v letech 1915-1940 ... 586 // Italské divadlo a drama v letech 1915-1940 ... 597 // Španělské divadlo a drama v letech 1915-1940 ... 599 // Ruské divadlo a drama v letech 1917-1940 ... 600 // Anglické divadlo a drama v letech 1915-1940 ... 608 // Divadlo a drama ve Spojených státech v letech 1915-1940 ... 613 // Pohled do divadelních dějin ...625 //
16) Divadlo v Evropě a ve Spojených státech v letech 1940-1968 ... 628 // Francouzské divadlo a drama v letech 1940-1968 ... 628 // Divadlo a drama německé jazykové oblasti v letech 1940-1968 ... 638 // Divadlo a drama ve Spojených státech v letech 1940-1968 ... 645 // Anglické divadlo a drama v letech 1940-1968 ... 655 // Italské divadlo a drama v letech 1940-1968 ... 663 // Sovětské divadlo a drama v letech 1940-1968 ... 665 // Divadlo a drama v Československu v letech 1940-1968 ... 668 // Mezinárodní vývoj ...670 // Pohled do divadelních dějin ...671 // 17) Divadlo a drama po roce 1968 ... 675 // Italské divadlo a drama po roce 1968 ... 676 // Sovětské a ruské divadlo po roce 1968 ... 679 // Divadlo v Polsku a v Československu po roce 1968 ... 684 // Německé divadlo a drama po roce 1968 ... 690 // Francouzské divadlo po roce 1968 ... 699 // Britské divadlo po roce 1968 ... 707 // Divadlo ve Spojených státech po roce 1968 ... 716 // Dovětek ...738 // Pohled do divadelních dějin ...738 // 18) Asijské divadlo ...742 // Indie ...742 // Sanskrtské drama ...744 // Sanskrtská představení ...746 // Moderní Indie ...749 // Čína ...751 // Vývoj čínského literárního dramatu ...754 // Pekingská opera ...759 // Vývoj čínského divadla ve dvacátém století ...763 // Japonsko ...765 // Divadlo nó ...765 // Bunraku ...772 // Kabuki ... // Moderní japonské divadlo a drama // 780 // 947 // DĚJINY DIVADLA // Jiné asijské země ...781 // Pohled do divadelních dějin ...784 // 19) Africké divadlo ...788 // Některá základní východiska a problémy ...788 // Nigérie ...791 // Ghana ...798 // Sierra Leone ...801 // Keňa ...803 // Uganda ... 805 // Tanzanie ...808 // Zambie, Zimbabwe a Botswana ...809 // Mozambik, Guinea-Bissau, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Kapverdské ostrovy ...812 // Senegal ... 813 // Pobřeží slonoviny ...816 // Mali a Kamerun ...819 //
Konžská lidová republika a Kongo (Zaire) ...822 // Jižní Afrika ...825 // Severní Afrika ...836 // Pohled do divadelních dějin ...838 // Dodatek ...842 // Povaha a oblast dějin divadla ...842 // Předmět a důkaz ...843 // Vyhodnocení a použití důkazů ...847 // Sdělování výsledků historického výzkumu ...849 // BIBLIOGRAFIE ...850 // SEZNAM VYOBRAZENI ...871 // POZNÁMKA VYDAVATELŮ ...885 // REJSTŘÍK ...887 // 948

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC