Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Olomouc : Prodos, c1998
79 s. : mapy ; 26 cm

ISBN 80-7230-007-5 (brož.)
000020067
Dějepis 6 - příruěka pro učitele // Obsah; návrh časového a tematického plánu učiva // Rámcový přehled témat časový plán // Úvod do vyučování dějepisu // Úvod // Prameny poznání dějin Měření času // PRAVĚK // I. Starší doba kamenná // Vznik člověka // Člověk zručný // Člověk vzpřímený // Člověk rozumný // Člověk dnešního typu // Vznik náboženství a umění II. // Mladší doba kamenná // Zemědělství a chov dobytka // Společnost // III. Pozdní doba kamenná // Rozvoj hospodářství // Společnost // IV. Střední Evropa v pravěku // Střední, mladší a pozdní doba kamenná // Doba bronzová // Doba železná // Souhrnně opakování - pravěk // STAROVĚK // Nejstarší státy // Starověká Mezopotámie // Rozvoj hospodářství Vznik státu // Vývoj států a říší Kultura // Starověký Egypt // Vznik a vývoj státu // Hospodářství a společnost // Kultura // Ostatní st. státy na Předním východě // Starověká // Indie // Starověká // Čína Amerika // Souhrnně opakování - starověk // Antické Řecko // Minojská Kréta a mykénské Řecko // Homérská společnost // Velká řecká kolonizace // Řecký městský stát // Městský stát Athény // Městský stát Sparta // Řecko-perské války I. // Řecko-perskě války II. // Athény za Perikla // Literatura a náboženství // Umění a divadlo // Vzdělanost, věda a technika // VSedni den // Řecko ve 4. století před Kristem // Alexandr Veliký a helénismus // Anticky Řím // Počátky Říma // Sjednocení Itálie a boje mezi patricii a plebeji // Boj Říma o ovládnutí Středomori I. 9 // Boj Říma o ovládnutí Středomoří II. 45 // Krize římské republiky I. // Krize římské republiky II. // Doba Caesarova a Augustova // Římské císařství // Vzdělanost, věda a literatura // Náboženství a umění // Všední den //
Střední Evropa v době římské // Krize římského císařství a zánik Říma poč. renna // Přílohy 54 // Tabulka č. 1 - Pravěk 54 // Tabulka č. 2 - Starověk: Co daly starověké státy světu 55 // Tabulka č. 3 - Antické Řecko a Řím 56 // Tabulka č. 4 - Časový přehled (Nejstarší státy) 57 // Tabulka č. 5 - Časový přehled (Antické Řecko a Řím) 58 // Řešeni úloh z. pracovního sešitu 59 // Úvod do vyučování dějepisu 59 // Pravěk 59 // Starověk (Nejstarší státy) 60 // Antické Řecko 62 // Antický Řím 66 // Doporučená literatura, časopisy a pomůcky 70 // Učební pián 72 // Učební osnovy pro ZŠ (dějepis pro 6. ročník) 73 // Poznámky 76

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC