Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Brno : Matice Moravská, 2000
260 s. ; 23 cm

ISBN 80-86488-01-2 (brož.)
Disputationes Moravicae ; [vol.] 1
Obsahuje bibliografické odkazy
Cizojazyčná resumé
Matice moravská - dějepisectví - sborníky referátů
Morava - dějiny - sborníky referátů
000020117
Libor Jan : Několik slov úvodem ...9 // Jan Janák : Matice moravská v dějinách Moravy...11 // Jaroslav Pánek : Historiografie mezi Brnem a Prahou. Tři úvahy o spolupráci na místě pozdravu Sdružení historiků České republiky jubilující Matici moravské...21 // Pozdravy a představení matic...31 // Bohdar Kovaček : Matica srpska ...31 // Měrčin Volkel : Mačica Serbska w narodnej zamohvitosći...35 // Tomáš Winkler : Spolupráca Matice slovenskej s Maticou moravskou ...41 // Eva Ryšavá : Matice česká v našich kulturních dejinách ...47 // Artur Sommer, Vlastimil Kočvara : Matice slezská v Opavě ...53 // Referáty // STŘEDOVĚK // Jaroslav Mezník : Medievistika na Moravě a ve Slezsku v období tzv. normalizace ...57 // Dušan Třeštík : Velká Morava v dějinách Evropy ...73 // Zdeněk Měřinský : Podíl archeologie na poznání moravských středověkých dějin ...81 // Martin Wihoda : Přemyslovská Morava v dějinách českého státu ...93 // Miloslav Polívka : K modernímu bádání o husitství na Moravě ...109 // RANÝ NOVOVĚK // Josef Válka : Raněnovověká Morava v moderním dějepisectví. Nedokončené projekty ...117 // Thomas Winkelbauer : Überkonfessionelles Christentum in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Mähren und seinen Nachbarländern (Nadkonfesní křesťanství ve 2. polovině 16. století na Moravě a v sousedních zemích)...131 // Milan Šmerda : Role Těšínska v sociálním vývoji Moravy v 18. století ...147 // 19. STOLETÍ // Jaroslav Marek : Počátky novověkých studií v Brně ...167 // Jan Janák : Hospodářské dějiny na stránkách Časopisu Matice moravské ...175 //
Robert Luft : Landesgeschichte, Regionalforschung, Heimatkunde und regionale Gesellschaftsgeschichte: Die neuere deutschsprachige Historiographie zu Mähren im 19. und 20. Jahrhundert (Zemské dějiny, regionální výzkum, vlastivěda a místopis: novější německojazyčné dějepisectví o Moravě 19. a 20. století) ...179 // Josef Bartoš, Miloš Trapl, Jindřich Schulz : Regionální a místopisné bádání na Moravě v 19. a 20. století ...199 // 20. STOLETÍ // Miloš Trapl : Český politický katolicismus za první republiky a Morava ...213 // Josef Hama : Specifika výzkumu dějin Moravy první poloviny 20. století ...223 // Zdeněk Jirásek, Jiří Knapík : Ke zpracování dějin Moravy pro období po r. 1945 ...233 // Jan Rychlík : Morava mezi Prahou a Bratislavou. Moravská otázka při státoprávních jednáních 1918-1992 ...251 // Příloha: Text pozvánky na konferenci ...261
(OCoLC)50476926
cnb001006949

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC