Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
2. vyd.
Praha : Akropolis, 1991
247 s., [4] s. obr. příl. : mapy ; 21 cm

ISBN 80-900354-2-6 (brož.)
Obsahuje marginálie
000020162
OBSAH // I. ZEMĚ ČESKÉ V DOBĚ TZV. STĚHOVÁNÍ NÁRODU . . . 5-9 // II. ZEMĚ ČESKÉ NA POČÁTKU DOBY SLOVANSKÉ . . 10-19 // 1. Kultura starých Slovanů... 10 // 2. Založení nadvlády franské v našich zemích ... 13 // 3. Zápas vlivů franských a byzantských na naší půdě . . 15 // 4. Maďarský vpád... 18 // III. ŘÍŠE ČESKÁ V DOBĚ OD R. 900-1200 ... 20-35 // 1. Přehled dějin českých do r. 1034 ... 20 // 2. Slovensko v 10. a 11. stol... 23 // 3. Přehled dějin českých v 1.1034-1197 ... 24 // 4. Poměry vnitřní v 10.-12. stol... 27 // IV. DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉ V DOBĚ GOTICKÉ . . 36-83 // A. Století třinácté a čtrnácté... 37-59 // 1. Přehled dějin vnějších do 2. pol. 14. stol... 37 // 2. Přehled dějin vnitřních v 13. a 14. stol... 46 // B. Doba od konce 14. stol. do r. 1 526... 59-83 // 1. Přehled dějin vnějších... 59 // 2. Poměry vnitřní... 77 // V. ZEMĚ ČESKOSLOVENSKÉ V DOBĚ RENESANCE // A PROTIREFORMACE...84-130 // 1. Založení velmoci habsburské... 85 // 2. Založení monarchie domu rakouského... 86 // 3. Počátky protireformace... 90 // 4. Vnitřní poměry v období předbělohorském... 97 // 5. České povstání... 104 // 6. Zbývající roky války třicetileté (1624-1648)... 113 // 7. Od války třicetileté do vymření rodu habsburského . . 117 // 8. Vnitřní poměry v období pobělohorském... 123 // VI. DOBA OSVÍCENSTVÍ A REVOLUCE...131-167 // 1.VnějšípoměryvdoběMarieTerezieaJosefall.
. . . 132 // 2. Poměry vnitřní v době Marie Terezie... 136 // 3. Doba Josefova... 144 // 4. Doba válek francouzských... 148 // 5. Vnitřní poměry v 1.1792-1848 152 // 6. Vývoj hnutí za svobodu národní i občanskou ... 156 // 7. Revoluce r. 1848 ... 160 // VII. DOBA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA... 103-206 // 1. Doba absolutismu... 168 // 2. Doba ústavy únorové... 174 // 3. Válka s Pruskem a Itálií r. 1866... 180 // 4. Založení dualismu. Vyrovnání uherské a ústava prosincová... 181 // 5. Pokusy o vyrovnání české... 186 // 6. Poslední čtyři desetiletí před válkou... 191 // 7. Poměry vnitřní... 197 // VIII. VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU ... 207-247 // 1. Světová válka 1914-1918... 207 // 2. Konec Rakousko-Uherska. Česká samostatnost . 227 // 3. Prvé tři roky Republiky československé ... 231
(OCoLC)26071406
cnb000065033

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC