Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2005
382 s. ; 21 cm

ISBN 80-246-0642-9 (brož.)
němčina
Obsahuje bibliografii na s. [341]-354, bibliografické odkazy a rejstříky
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Literatura německá - stol. 8.-18. - příručky
Literatura německá - středověk, renesance, baroko - příručky
000020197
Obsah // Předmluva {přel V. Dudková)... 7 // Středověk {přel J. Gallupová) // Franz H. Bäuml... 13 // Renesance a reformace (přel. V. Dudková) • // Friedrich Gaede...217 // Baroko {přel V. Dudková) // Gerd Hillen ...267 // Příloha // Přehled bibliografických děl ? dějinám německé literatury...353 // Vydavatel a autoři jednotlivých částí...355 // Jmenný rejstřík...357 // Rejstřík děl...364 // Věcný rejstřík...378 // Obsah // I. Úvod ... 17 // II. Rarolínské období: raný středověk ... 25 // %/ // 1. Karolínska literatura... 27 // A. Počátky: glosy, glosáře, preklady... 28 // B. Hrdinský zpěv: Píseň o Hildebrandovi (Hildebrandslied)... 51 // C. Germánské konvence a křesfanská literarizace: zaklínadla, požehnání, fVessobrunnská modlitba (Wessobrunner Gebet), // Muspilli ... 35 // I). Starosaská biblická epika: Heliand, Genesis... 38 // E. Otfridova Kniha evangelií (Evangelienbuch) ... 41 // F. Píseň o Ludvíkovi (Ludwigslied)... 44 // IILOtonsko-sálské období: „mezera“ a nový počátek písemnictví // v národním jazyce... 46 // 1. Literatura otonsko-sálského období ... 47 // A. Notker Labeo... 50 // B. Dvě zpracování Písně písní: Williramova parafráze // a Velepíseň ze Sankt Trudpertu (St. Trudperter Hohes Lied)... 51 // C. Pysiologus (Physiologiis) a Merigarto... 52 // D. Klášterní reformy ... 53 // E. Literatura období sporu o investituru a klášterních reforem. 54 // IV. Štaufské
období: vrcholný středověk... 64 // 1. Literatura štaufského období... 68 // A. Náboženské písemnictví... 70 // B. Císařská kronika (Die Kaiserchronik)... 73 // C. Předdvorská epická literatura: Alexandreida (Alexanderlied), // Píseň o Rotandovi (Rolandslied) ... 75 // D. Špílmanské eposy („Spielmannsepen“)... 81 // E. Lišák Reinhart (Fuchs Reinhart): satira Heinricha Glichezaere . . 90 // ? Hrabě Rudolf (Graf Rudolf) ... 91 // G. Raný minnesang. Úvodní poznámky... 95 // H. Der von Ríirenberg ... 94 // I. Píseň se střídáním mluvčích („Wechsel“)... 99 // J. Svítáníčko („Tagelied“) ...105 // R. Vztahy k provensálské poezii: Friedrich von Hausen, // Rudolf von Fenis, Heinrich von Morungen...107 // L. Problematizace minnesangu: Heinrich von Morungen // a (hypotetická) polemika mezi Reinmarem von Hagenau a Waltherem von der Vogelweide...Ill // M. Walther von der Vogelweide...116 // N. Raný dvorský epos: Aeneis (Eneit)...121 // O. Dvorský epos: Eilhart von Oberge, Hartmann von Aue, // Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg...125 // P. Píseň o Nibelunzích (Nibelungenlied) a Nárek (Die Rlage)...144 // V. Přechod k pozdnímu středověku: počátky strukturní přeměny // obrazu světa...149 // 1. Literatura na prahu pozdního středověku ...152 // A. Poklasická milostná lyrika...155 // B. Světská didaktická poezie...159 // C. Der Stricker; veršované povídky ...162 // D. Ronrad von Würzburg...164
Ľ. Pozdní dvorská milostná lyrika, naučná řeč o pravidlech // dvorské lásky (Minnerede) a alegorie lásky (Minneallegorie) ... 165 // F. Poklasický dvorský román a kronikářská próza ...169 // G. Pseudohrdinská epika po Písni o Nibelunzích ...175 // H. Náboženská literatura...177 // Poznámky...184 // Seznam literatury // 194 // Obsah // I. Renesance a humanismus ...221 // 1. Nominalismus...221 // 2. Otázka metody...221 // 3. Rétorika ...223 // 4. Důsledky...225 // 5. Jih a Sever ...22(5 // 6. Jan ze Zátce...227 // 7. Císař Maxmilián 1...228 // 8. Conrad Celtis...229 // 9. Drama...230 // 10. Lyrika...233 // II. Reformace a literatura...235 // 1. Luther a Melanchthon ...235 // 2. Leták a hajka...237 // 3. Drama...239 // 4. Hans Sachs...242 // 5. Jörg Wickram...245 // III. Satiricko-epická tradice ...248 // 1. Blázni a zvířata ...248 // 2. Knížka lidového čtení a švank...249 // 3. Sebastian Brant ...252 // 4. Thomas Murner...253 // 5. Johann Fischart...256 // 6. Závěrem...258 // Poznámky...260 // Seznam literatury ...262 // Obsah // I. K politické a společenské situaci...271 // II. Barokní epocha a její styl... 275 // III. Duchovní základy ...281 // IV. Martin Opitz a jazykové společnosti ...285 // V. Autoři a díla...292 // 1. Lyrika...293 // A. Weckherlin - Opitz - Logau...293 // B. Spee - SchefTler - GreifTenbergová ...297 // C. Harsdörffer - Klaj ...503 // I). Gryphius - Fleming - Günther ...305 // E. Hofmannswaldau -
Lohenstein...311 // 2. Drama...514 // A. Jezuitské drama...514 // B. Andreas Gryphius...315 // C. Lohenstein...319 // 5. Román ...322 // A. Roman dvorsko-historický...522 // B. Pikareskní román ...527 // C. Přechodné formy: Román politický a galantní...532 // VI. ? recepci...336 // Poznámky...540 // Seznam literatury ...541 // %
(OCoLC)83978685
cnb001248092

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC