Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995

ISBN 80-08-02011-3
000020417
Rekat.
OBSAH // Predslov k prvému vydaniu / 7 // Predslov k ďalším vydaniam / 8 // Úvo.d / 9 // I. ANTIKA // Rané obdobie Grécka / 14 // Epocha klasického Grécka / 16 // Sparta / 16 — Atény / 17 — Sofistika /20 — Sokrates / 22 // Platón / 23 — Aristoteles / 26 // Helenizmus / 28 // Rím / 32 // II. KRESŤANSTVO A STREDOVEK // Kresťanstvo / 38 // Stredovek / 42 // Školstvo v stredoveku / 44 // III. OBDOBIE RENESANCIE, REFORMÁCIE A PROTIREFORMÁCIE // Renesancia a humanizmus / 52 // Reformácia / 62 // Protireformácia / 72 // 16. storočie v retrospektíve / 77 // IV. STOROČIE BAROKA // Celková charakteristika / 82 // Pedagogické tendencie / 85 // Ratke /86 — Komenský /88 — Školské poriadky / 94 // Stavovská výchova / 95 // Pietizmus / 99 // V. OBDOBIE OSVIETENSTVA // Všeobecná charakteristika / 106 // Od Leibniza k Wolffovi / 111 // Leibniz / 111 — Shaftesbury / 112 — Locke / 113 // Ľudová osvietenská literatúra / 116 // Rousseau / 118 // Filantropi / 124 // Basedow / 125 — Salzmann / 126 — Campe / 129 // Trapp / 130 — Rochow / 130 // Školstvo v dobe osvietenstva / 132 // VI. KLASICISTICKO-IDEALISTICKÁ EPOCHA // Všeobecná charakteristika / 136 // Filologický novohumanizmus / 143 // Humanita vo vzdelávaní v nemeckom klasicizme / 145 // Herder / 145 — Jean Paul / 149 — Humboldt / 150 // Goethe / 152 — Schiller / 154 // Filozofia a pedagogika nemeckého idealizmu / 156 // Kant / 156 — Fichte / 157 — Hegel / 160 // Schleiermacher
/ 162 // Myšlienka ľudového vzdelávania / 169 // Pestalozzi / 169 — Fröbel / 177 // Herbart / 183 // Školstvo v epoche novohumanizmu / 188 // VII. OBDOBIE INDUSTRIALIZÁCIE // Všeobecná charakteristika / 194 // Názory na výchovu / 197 // Celkové ponímanie vzdelávania a výchovy / 197 — Pozitivizmus / 198 // Schopenhauer / 199 — Nietzsche / 200 — Herbartovci / 202 // Vývoj školstva / 205  • // VIII. DVADSIATE STOROČIE // Všeobecná charakteristika / 214 // Pedagogické hnutie do r. 1933 / 218 // Mládežnícke hnutie / 219 — Umeleckovýchovné hnutie / 224 * // Pedagogika vychádzajúca z dieťaťa / 227 — Berthold Otto / 229 // Mária Montessoriová / 231 — Hnutie pracovnej školy / 232 — Georg // Kerschensteiner / 233 — Hugo Gaudig / 237 — Škola akcentujúca produktívnu činnosť / 239 — Praktické pokusy o prestavbu školského života / 241 — Vývoj vzdelávania do r. 1933 / 245 // Výchova a škola v službách nacionálneho socializmu / 250 // Pedagogika nacionálneho socializmu / 250 — Vývoj vzdelávania / 252 // Pedagogická diskusia a rozvoj školstva od r. 1945 / 253 // Pedagogika v dvadsiatom storočí / 267 // Rané tendencie empirického výskumu / 268 — Novokantovstvo / 271 // Pedagogika orientovaná na humánne vedy a pedagogika kultúry / 273 // Wilhelm Dilthey / 273 — Diltheyho škola / 275 — Eduard // Spranger / 278 — Theodor Litt / 281 — Nábožensky, // existenciálno-filozoficko-antropologicky alebo
fenomenologicky orientované výskumné prúdy / 287 — Novší empirický výskum a iné trendy / 290 // Odkazy na literatúru / 295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC