Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Votobia, 1999
668 s. ; 21 cm

ISBN 80-7220-064-X (brož.)
Velká řada
Reprint prvního vydání nakladatelství Jan Laichter z roku 1933
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
000020465
OBSAH DRUHÉHO DÍLU // ČÁST PRVNÍ - POKROKOVÁ EVROPA // Hlava první : prechod do nové doby // 1. Konec a počátek filosofie ...7 // 2. Hranice vzdělanosti ...8 // 3. Politika na první místo ...9 // 4. Doznívání křižáckých výprav. // a) Kondottieři. — b) Konkvistadoři ...11 // 5. Renesance. // a) Umění a filosofie. — b) Petrarka. — c) Zrození klasické filologie. — d) Vynikající humanisté. — e) Slunce zapadá: hvězdy vycházejí — f) Svoboda! Svoboda! — g) Pohanství. — h) Sic transit gloria theologiae. — i) Intelektuálové vyhráli. — Poznámky ...13 // Hlava druhá- Kolísání 1. Staronový mythus. // a) Cusanus. — b) Okultisté. — c) „Syn otce slunce a matky // země" ...29 // 2. Dozvuky scholastiky. // a) Okkamisté. — b) Averroisté. — c) Osudy scholastiky. — Poznámky ...38 // Hlava třetí: Reformace // 1. Zbožnost ...43 // 2. Nová theologie ...46 // 3. Církve reformované ...48 // 4. Anglická reformace ...50 // 5. Reformace a renesance // Poznámky ...51 // Hlava Čtvrtá: Předtucha přírody // 1. Příroda ...54 // 2. První předtucha nové filosofie: Macchiavelli. // a) Život málo úspěšný. — b) Předzvěst positivismu? — c) Macchiavellismus ...57 // 3. Geniální Leonardo ...61 // 4. Země se točí! ...64 // 5. Telesio. Poznámky ...66 // Hlava pátá: Galilei // a) Protireformace. — b) Reformátor Galilei. — c) Zákonodárce Mojžíš a zákonodárce Galilei. — d) Mechanismus. — e) Filosofie a matematika. — f) Spor vědy, t j. víry, s institucí církevní. — Poznámky ...69 //
Hlava Šestá: Francouzská filosofie // 1. Montaigne // 2. Descartes. // a) Aristokrat filosofuje. — b) Filosofie procul negotiis. — c) Spontánní generace filosofie. — d) Jak vznikla objektivní věda. — e) Matematika a mechanika. — f) Nejistota metafysiky. — g) Primát poznání. — h) Cogito ergo sum. — i) Idey. — j) Vrozené idey. — k) Substance. // — 1) Nová tvář theologie. — m) Racionalismus. — n) Kartesiánství — Poznámky // Hlava sedmá: Zakladateli anglické filosofie // 1. Utopie ...105 // 2. Mudrc a ničema. a) Anglický Macchiavelli. — b) Vláda nad přírodou. — c) Indukce. — d) Příroda a duch. — e) Vliv ...106 // 3. Hobbes. a) Epikurovi žáci. — b) Otec nevěry. — c) Revoluce proti království ducha. — d) Hmota a síla. — e) Dvojí materialismus. — f) Smlouva společenská. — g) Ani mravnost není od věčnosti. — h) Vliv 4. Locke. a) Filosof kompromisů. — b) Co jest idea. — c) Nedosti zkušená zkušenost. — d) Substance. — e) Co existuje a co platí. — f) Víra. — g) Snášenlivost. — h) Výchova. — i) Politika. — j) Vliv. — Poznámky ...122 // Hlava osmá: Přirozenost // 1. Přirozené právo. a) Zákony. — b) Přirozené zákony. — c) Grotius. — d) Přirozené právo, nepřirozená příroda ...139 // 2. Přirozené náboženství. a) Deismus. — b) Přirozené náboženství. — Poznámky ...146 // Hlava devátá: Reakce theologů a moralistů // 1. V Anglii. a) Platonisté z Cambridge. — b) Rozumová obrana křesťanství. —-c) Mravnost mimo zákon. — d) Misionář skeptikem. — e) Dissenters ...154 // 2. Reakce kontinentální. a) Nic nového se neděje. — b) Jsme jen diváky na světě. — c) Není dějství. — d) Počátky československé filosofie. — e) Vznik pietismu. — f) Jansenisté. — g) Bossuet. — Poznámky //
Hlava desátá: Leibniz // a) Vláda paruky. — b) Reakce proti nové filosofii. — c) Monády. — d) Harmonie. — e) Přeceněná zkušenost? — f) Vývoj. — g) Etika a theologie. — h) Vliv. — Poznámky 174 // Hlava jedenáctá: Hume // a) Spisovatel. — b) Ve jménu přírodovědy: pryč s theologií — c) Skepse. — d) Idey. — e) Psychologismus. — f) Příčinnost. — g) Etika. — h) Náboženství. — i) Vliv. j) Filosofie skotská. — Poznámky ...185 // Hlava dvanáctá: Osvícenství // 1. Nálada doby. // a) Moc filosofie. — b) Vliv Anglie. — c) Předchůdce posi- // tiyismu. — d) Ecrasez l’infame I — e) Demokracie. — f ) Lidská práva ...200 // 2. Osvícenské učení. // a) Přírodovědci. — b) Medicína. — c) Nové pojetí ilosofie. — d) Filosofující osVícenci : Condillac, D’Alembert, Encyklopedie, Voltaire. — e) Filosofie dějin. — f) Pokrok. — g) Hmota a síla. — h) Systém přírody ...212 // 3. Nikoli filosofové, nýbrž výrobci hmotných statků buďte králi! // a) Krise duchovlády. — b) Fysiokraté. — c) Počátky socialismu ...228 // 4. Osvícenství v Československu. // Poznámky ...233 // Hlava třináctá: Předchůdci filosofie století XIX.: Rousseau a Spinoza // 1. Rousseau. // a) Nová filosofie. — b) Nikoli přirozenost, nýbrž příroda ! — c) Vzdělanost kazí dobré mravy. — d) Smlouva společenská. — e) Historie. — f) Náboženství srdce. — Proti filosofii. — h) Vliv ...238 // 2. Vzkříšený mythus. // a) Židovský filosof. — b) Židovská filosofie. — c) Monismus. — d) Bůh. — e) Fatalismus. — f) More geometrico. — g) Politika. — h) Vliv. — Poznámky //
ČÁST DRUHÁ - OD VYSTOUPENÍ NĚMECKÉ FILOSOFIE DO NAŠI DOBY // Hlava první: Povstání kultury proti civilisaci // 1. Kultura ...269 // 2. Diletant a odborník ...273 // 3. Vznik německé filosofie // a) Pietismus. — b) Lessing. — c) Goethe. — d) Le pain des professeurs. — e) Dvojí individualismus. — f) Kultura proti civilisaci v Československu. — Poznámky ...274 // Hlava druhá: Kant // 1. Učenec ...286 // 2. Proti západní filosofii ...287 // 665 // 3. Theorie nebes // 4. Plán Kantovy metafysiky // a) Základy poznání : zkušenost. — b) Přízemí, názorovost. — c) První poschodí, nižší rozum (Verstand). — d) Metafysika. — e) Věc o sobě. — f) Druhé poschodí, svět ideí. — g) Kategorický imperativ. — h) Duchovědy. — i) Theologie. — j) Vliv. — Poznámky // Hlava třetí: Romantika // 1. Cit? // 2. Gentleman protestuje // 3. Schicksalsgemeinschaft // 4. Národ básníků a filosofů // 5. Idealismus // 6. Romantika v Československu // Hlava Čtvrtá: Lid proti lidem // a) Sentimentální filosof. - b) Trpná zkušenost. - c) Nová filosofie dějin. — d) Humanita. — e) Národnostní filosofie. — f) Praeceptor Slaviae. — g) Vliv Herderův. — Poznámky // Hlava pátá: Fichte a Schelling // 1. Fichte. // a) Fanatik filosofuje. — b) Das Ich. — c) Vlastenec — d) Vliv // 2. Schelling // a) Vůdce romantiků. — b) Proti sosákům. — c) Duch — d) Příroda. — e) Umění. — f) Schellingovci. — g) Naturfilosofové. — Poznámky // Hlava Šestá: Hegel // 1. Světodějné individuum. // 2. Vývoj // 3. Duch // 4. Logika bez pravdy // 5. Dialektika // 6. Stát // 7. Filosofie // 8. Filosofie dějin // 9. Dějiny filosofie // 10. Význam. Poznámky // Hlava sedmá: Radikální Německo a marxismus // 1. Politické probuzení střední Evropy // 2. Toto je anarchismus I // 3. Dnešní anarchismus // 4. Anthropomorfismus //
5. Radikální přírodověda // 6. Monismus // 7. Marxismus // a) Praktická filosofie. — b) Konec rytířství. — c) Nové laissez faire — d) Vliv. — Poznámky // Hlava osmá: Probuzení východní Evropy // 1. Slovanské probuzení // 2. Anarchismus v Rusku // 3. Socialismus. — Poznámky // Hlava devátá: Francouzský positivismus // 1. Francie po revoluci // 2. Vznik positivismu // 3. Svět jako pouhý zjev. // a) Šílený filosof. — b) Základy positivismu. — c) Voir pour prévoirl — d) Sociologie. — e) Zákon tří stavů. — f) Neutrální sociologie. — g) Kantovci proti sociologii. — h) Etika. — i) Vliv // 4. H. Taine // 5. Francouzští psychologové // 6. Francouzská sociologie. — Poznámky // Hlava desátá: Anglický positivismus // 1. Bentham // 2. J. S. Mill // 3. H. Spencer. // a) Filosof. — b) Nepoznatelno. — c) Vývoj. — d) Sociologie. — e) Etika. — f) Vliv // 4. T. H. Buckle // 5. Jiní angličtí positivisté ...465 // 6. Ch. Darwin // 7. Etické hnutí // 8. Positivismus v Československu. — Poznámky ...470 // Hlava jedenáctá: Tělo a duše // 1. Paralelismus ...475 // 2. Behaviorismus // 3. Psychologie strukturová. // Poznámky ...479 // Hlava dvanáctá: Náboženství // 1. Náboženství citera // 2. Náboženský liberalismus ...486 // 3. Prožívání skutečnosti ...437 // 4. Ježíš mythem ...433 // 5. Positivista o Ježíšovi ...49O // 6. Katoličtí positivisté ...491 // 7. Modernismus // 8. Theologie krise. // a) Ryc nebo nic. — b) K. Barth. — c) Jos. L. Hromádka. — Poznámky ...493 // Hlava třináctá: Americká filosofie // 1. Spojené Státy // 2. Propter vitam vivendi pedere causas ...505 // 3. Filosofické pionýrstvL — Poznámky ...507 // Hlava Čtrnáctá: Masaryk ...511 //
Hlava patnáctá: Vzpoura a pád // 1. Pesimistická slabost ...517 // 2. Filosof sebevraždy. // a) Nový typ proroka. — b) Nové fátum: slepá vůle. — // O Vliv ...519 // 3. Filosof dekadent // a) Genius nebo blázen? — b) Má strach, proto si hvízdá. — Romantik uvažuje o řecké filosofii. — d) Nadčlověk. — e) Mimo dobro a zlo. — f) Romantikův ztracený boj. — 8) Vliv ...524 // 4. Rassa a kultura ...531 // 5. Německá sociologie ...534 // 6. Epigoni pesimismu ...535 // 7. Na dně. // Poznámky ...540 // Hlava Šestnáctá: Filosičtí učenci // 1. Francouzští učení filosofové. // a) Francouzský spisovatel a německý profesor. — b) Filosofičtí odbornici. — c) Intuice. — d) Iracionalismus jest násilí. — e) Sexuální anarchie ...550 // 2. Němečtí filosofičtí učenci. // a) Herbartovství. — b) Českoslovenští herbartovci. — c) Lotze. — d) Noetika — e) Novokantovci. — f) Hodnoty. — g) Münsterberg. — h) Jiní kantovci. — i) Vitalismus. — j) Bolzano a Brentano. — ?) Fenomenologie ...558 // 3. Obtíže filosofie anglické. // a) Romantikové. — b) Novoheglovci. — c) Obránci the-ismu. — d) Distant mores a carmine nostro? ...578 // 4. Filosofie italská. // a) Rozklad positivismu. — b) Novoheglovci. — Poznámky 584 // Hlava sedmnáctá: Konce determinismu // 1. Také americké filosofie: pragmatismus ...595 // 2. Fikce ...598 // 3. Filosofie návodem, myslit co nejméně ...599 // 4. Matematikové ...601 // 5. B. RusseU ...604 // 6. Theorie relativity ...614 // Závěr ...618

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC