Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.7) Půjčeno:77x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Togga, 2001
657 s. : il., noty

ISBN 80-902912-0-1 (váz.)
Obsahuje noty, úvod, jmenný rejstřík
Hudba - dějiny - pojednání
000020466
Obsah 5 // I. Úvod do Studia dějin hudby (Jaroslav Šmolka) // 1. Význam dějin hudby pro hudebníky 9 // 2. Dějiny hudby jako vědní obor 10 // 3. Periodizace dějin hudby 15 // a) Hledisko obecně historické 16 // b) Hledisko kultumě-historické 21 // c) Hledisko hudebně imanentní 2 5 // IL Hudba prvobytně pospolné a otrokdrské spoleěnosti // ( Tomislav Volek, cast o japonské hudbě v kapitolef) Jaroslav Šmolka) // 1. Počátky hudby 31 // 2. Nejstarší rozvinuté hudební kultury 33 // a) Mezopotámie 3 3 // b) Egypt 34 // c) Palestina 37 // d) Řecko 3 8 // e) Řím 44 // f) Hudba jiných kontinentů 45 // III. Hudba feudální spoleěnosti (Jaromír Černý) // 1. Středověk 49 // a) Historický přehled 49 // b) Středověká společnost 50 // c) Obecné rysy středověké hudby 5 2 // d) Hudební kultura středověké společnosti 59 // e) Vývoj středověkého vícehlasu 78 // f) Slohový vývoj středověké hudby 9 8 // g) Hudba v českých zemích v období středověku 99 // h) Hudba na Slovensku v období středověku 109 // 2. Renesance ho // a) Historický přehled 110 // b) Obecné ry ? renesanční hudby a hudebního pivota 112 // c) Jedno h laý zpěv II7 // d) Vývoj polyfonie v 15. století 117 // Epocha nizozemské polyfonie 117 // Hlavní druhy polyfonie 15. století 123 // 6 // Obsah // e) Vývoj polyfonie v 16. století(1520-1620) 134 // f) Instrumentální hudba 160 // g) Hudba v českých zemích 167 // h) Hudba na Slovensku 182 // IV
Hudba evropského pozdního feudalismu // a dobj jeho pádu (ij.-iS. století) // i. Baroko // (kap. a) a c) Tomislav Volek, ostatníJaroslav Šmolka) // a) Společenské podmínky epochy // b) Barokní hudební sloh // c) V nik a rozvoj nových hudebních druhů a forem // d) Hudební nástroje, orchestr, zpév a provozován’praxe v baroku. Hudební teorie, estetika a publicistika // e) Národní celky a klíčové osobnosti // f) České a slovenské hudební baroko 2. Klasicismus // (Jaromír Havlík; v rámci kap. c) medailon L. v. Beethovena Miloš Navrátil; v rámci kap. d) o slovenské hudbě Jaroslav Šmolka) // a) Všeobecné společenské předpoklady // b) Hudba klasicismu ’ // c) Národní celky a klíčové osobnosti // d) Český a slovenský hudební klasicismus // 185 // 185 // 191 // 201 // 222 // 225 // 259 // 283 // 283 // 291 // 323 // 369 // V Hudba evropské společnosti v jp. století // 1. Raný romantismus (Olga Šotolová) 397 // a) Povaha epochy 397 // b) Hudba raného romantismu 399 // c) Raný romantismus v našich zemích 419 // 2. Hudba rozvinutého romantismu (Eva Slavická) 424 // a) Charakter doby a hudební %ivot 424 // b) Slohové tendence 425 // c) Hudební prostředky 427 // d) Žánry (druhy) 429 // e) Novoromantismus 431 // f) Národní hudební kultury 443 // Obsah // 7 // 3. Rozvinutý romantismus v našich zemích a na Slovensku (Vlasta Bokůvková) 466 // a) Hudební %ivot 466 // b) Skladatelské osobnosti 472 // VI. Hudba 20. století
// 1. Hudba na přelomu 19. a 20. století (Jaroslav Šmolka) 495 // a) Společenská situace 495 // b) Novéjevy v tvorbě i v hudebním pivote // a předpoklady k nim 496 // c) Základní stylové tendence 498 // d) Pozdní romantismus 498 // e) Impresionismus 505 // f) Verismus 514 // 2. Vývoj hudby do poloviny 20. století (Milos Navrátil) 516 // a) Společenská situace 516 // b) Základní stylové tendence 516 // c) Charakter hudební mluvy a hudebního pivota 520 // d) Klíčové osobnosti a tvůrčí skupiny 523 // e) Další tvůrčí osobnosti a národní celky 548 // 3. Hudba po II. světové válce (MilošNavrátil) 555 // a) Společenská a umélecká situace 555 // b) Nové proudy a osobnosti 556 // c) Současné syntézy a návraty - touha po integraci hudby 574 // 4. Česká a slovenská hudba 20. století (Jaroslav Šmolka) 579 // a) Česká hudba na přelomu století 579 // b) Generační vrstva prvních (áků 596 // c) Avantgardistéa tradicionalisté meziválečného období 601 // d) Mládí let okupace a II. svétové války 614 // e) Období po II. svétové válce - // brána současnosti české hudby 619 // f) Slovenská hudba 20. století 624 // Jmenný rejstřík 629 // Seznam notových příkladů 651 // Seznam obrazových příloh a tabulek 657

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC