Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:75x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
193 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7368-558-4 (brož.)
Označení dílu z obálky
"Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji - projekt Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, opatření 3.3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje"--Tiráž
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, esf, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Obsahuje bibliografie
Vydáno též jako CD-ROM
000020468
Úvodní slovo autorky 7 -- 1 Hodnoty a integrita výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání (KVV/HVVZ1, KVV/IVVZ1) 19 -- 1.1 Zvnitřňující pojetí přípravy učitelů na profesní roli ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova na 1. a 2. stupni základního vzdělávání 23 -- 1.2 Charakteristika předkládaného zvnitřňujícího pojetí vzdělávání učitelů 27 -- 1.3 Integrita sociálně-estetického nazírání na problém přípravy -- a vzdělávání učitelů ve zvnitřňujícím modelu této přípravy v souvislosti -- s rámcovými vzdělávacími programy pro 1. a 2. stupeň vzdělávání 40 -- 1.3.1 Sociálně-estetické hodnoty ve vzdělávání 41 -- 1.4 Obraz viditelné i neviditelné integrity výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání 49 -- 1.5 Zvnitřnění jako pojem, obraz, problém, element průniku hodnot ve zvnitřňující pojetí přípravy učitelů (nejen) výtvarné výchovy 57 -- 1.6 Problém a pojem zvnitřnění jako ústřední otázka a princip předkládaného pojetí našeho kurzu 59 -- 1.7 Zvnitřňující pojetí učitelské přípravy na roli učitele výtvarné výchovy v rámci celoživotního vzdělávání učitelů v obrazech a slovech 62 -- 2 Hodnoty jako spojnice vnitřních a vnějších obrazů a životních -- projevů člověka 67 -- 2.1 Hodnoty jako středový problém zvnitřňujícího pojetí profesní -- přípravy učitelů výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni základního vzdělávání -- 2.2 Interpretace pojmu hodnota v teoretických kontextech -- 2.3 Hledání odpovědi na otázku po tom, co je to hodnota -- 2.4 Významy, hodnoty a výtvarný vzdělávací obor -- 2.5 Kulturně symbolická interpretace obrazů hodnot psychodidaktických problémů ve vzdělávání učitelů -- 2.5.1 Znak a symbol kruhu a jejich významy -- 2.5.2 Interpretace kruhu z pohledu analytické psychologie //
2.5.3 Znak a symbol koule a jejich významy -- 2.5.4 Znak a symbol trojúhelníku a jejich významy -- 2.5.5 Znak a symbol čtverce a jejich významy -- 2.6 Psychologická axiologie otázky hodnot a hodnocení -- 2.7 Filozofie výchovy o podstatě hodnot -- 2.7.1 Druhy hodnot -- 2.8 Estetické hodnoty světa a výtvarný vzdělávací obor 139 -- 2.8.1 Estetické hodnoty a jejich možné interpretace 140 -- 2.8.2 Otázka hodnoty v sociálním prostředí vzdělávání 143 -- 2.8.3 V dějinách estetiky měla otázka hodnoty centrální roli 145 -- 2.8.4 Estetický názor, estetická norma jako jedna z forem estetické zkušenosti 147 -- 2.8.5 Sociální a kulturní situace v rovině estetických a uměleckých interpretací 150 -- 3. Vzdělávací obor Výtvarná výchova, jeho sociální a kulturní hodnota 160 -- 3.1 Argumenty pro obhajobu výtvarné výchovy a výtvarného vzdělání jako společenské a kulturní hodnoty 165 -- 3.2 Interpretace výtvarného vzdělání jako speciální dílčí psychosociální charakteristiky žáků a jejich učitelů 169 -- 3.3 Argumenty pro interpretaci v rovině kulturně antropologické 176 -- 4. Otázky zvnitřňujícího pojetí profesní přípravy učitelů na roli učitele výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni základního vzdělávání 179
(OCoLC)244815257
cnb001808329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC