Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.4) Půjčeno:115x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2005
439 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm

ISBN 80-7203-677-7 (váz.)
italština
Obsahuje bibliografii na s. 431-433 a rejstříky
000020554
OBSAH // Úvod 8 // Chronologie Nahá Venuše 19 // Nahý Adonis 19 // Oblečená Venuše 21 // Oblečený Adonis 23 // Tvář a vlasy Venušiny 25 // Tvář a vlasy Adonidovy 27 // Madona 29 // Kristus 31 // Král 33 // Královna 35 // Proporce 35 // kapitola I i. Sbor Múz 37 // Estetický ideál 2. Krása v pojetí umělců 42 // ve starověkém Řecku 3. Krása v pojetí filozofů 48 // kapitola II i. Delfští bohové 53 // Apollinské a dionýské 2. Od Řeků k Nietzschovi 57 // kapitola III i. Číslo a hudba 61 // Krása jako úměrnost 2. Proporce v architektuře 64 // a harmonie 3. Lidské tělo 72 // 4. Kosmos a příroda 82 // s. Traktáty o umění 86 // 6. Přiměřenost cíli 88 // 7. Proporcionalita v průběhu dějin 90 // kapitola IV i. Světlo a barva 99 // Světlo a barva 2. Bůh jako světlo 102 // ve středověku 3. Světlo, bohatství a chudoba 105 // 4. Ozdoba 111 // s. Barvy v poezii a mystice 114 // 6. Barvy v každodenním životě 118 // 7. Symbolika barev 121 // 8. Teologové a filozofové 125 // kapitola V i. Krásné zobrazení ošklivosti 131 // Krása monster 2. Legendární a zázračné bytosti 138 // 3. Ošklivost v univerzální symbolice 143 // 4. Ošklivost nezbytná pro krásu 148 // s. Ošklivost jako přírodní kuriozita 152 // kapitola VI 1. Láska posvátná a láska světská 154 // Od pastýřky k ženě andělu 2. Dámy a trubadúri 161 // 3. Dámy a rytíři 164 // 4. Básníci a nenaplněné lásky 167 //
kapitola VII 1. Krása mezi invencí a napodobováním přírody 176 // Magická krása na přelomu 2. Napodobování 180 // patnáctého a šestnáctého 3. Nadsmyslová krása 184 // století 4. Venuše 188 // kapitola Vin i. Dámy... 193 // Dámy a hrdinové 2. ...a hrdinové 200 // 3. Krása praktická... 206 // 4. ... a krása smyslná 209 // kapitola IX i. Hledání subjektivní a různorodé krásy 214 // Od půvabu 2. Manýrismus 218 // k nepokojné kráse 3. Krize poznání 225 // 4. Melancholie 226 // 5. Agudeza,wit,concettismo... 229 // 6. Tíhnutí k absolutnu 233 // kapitola X i. Dialektika krásy 237 // Rozum a krása 2. Rigoróznost a osvobození 241 // 3. Paláce a zahrady 242 // 4. Klasicismus a neoklasicismus 244 // s. Hrdinové, těla a zříceniny 249 // 6. Nové myšlenky, nové náměty 252 // 7. Ženy a vášně 259 // 8. Svobodná hra krásy 264 // 9. Krása krutá a temná 269 // kapitola XI i. Nové pojetí krásna 275 // Vzneseno 2. Vznešeno je ozvěnou velkého ducha 278 // 3. Vznešenost přírody 281 // 4. Poetika zřícenin 285 // s. „Gotika" v literatuře 288 // 6. Edmund Burke 290 // 7. Kantovo vznešeno 294 // kapitola XII i. Romantická krása 299 // Romantická krása 2. Krása romantická a krása romaneskní 304 // 3. Krása neurčitého „čehosi" 310 // 4. Romantismus a vzpoura 313 // s. Pravda, mýtus, ironie 315 // 6. Neklid, groteskno, melancholie 321 // 7, Lyrický romantismus 325 // kapitola Xrri i. Estetické náboženství 329 // Náboženství krásy 2. Dandy 333 // 3. Tělo, smrt a ďábel 336 // 4. Umění pro umění 338 // 5. ?rebours 341 // 6. Symbolismus 346 // 7. Estetický mysticismus 351 // 8. Extáze ve věcech 353 // 9. Imprese 356 //
kapitola XIV i. Trvalá viktoriánská krása 361 // Nový předmět 2. Železo a sklo: nová krása 364 // 3. Od secese po Art Deco 368 // 4. Organická krása 5. Spotřební předměty: kritika, komercializace, 374 // sériovost 376 // kapitola XV i. /(ras/iýstroj? 381 // Krása strojů 2. Středověké stroje 385 // 3. Od 15. století do období baroka 388 // 4. Osmnácté a devatenácté století 392 // s. Dvacáté století 394 // kapitola XVI i. „Hledat sochy mezi kameny" 401 // Od abstraktních forem 2. Pojetí hmoty v současném umění 402 // do hlubin hmoty 3. Nalezený předmět 4. Od reprodukované hmoty ke hmotě 406 // průmyslové, do hloubky hmoty 407 // kapitola XVII i. Krása provokace, nebo konzumní krása? 413 // Krása médií 2. Avantgarda neboli krása provokace 415 // 3. Konzumní krása 418 // Bibliografie použitých překladů 431 // Rejstřík autorů citovaných textů 434 // Rejstřík umělců 435
(OCoLC)85162996
cnb001583414

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC