Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Návrat domů, 1996
286 s.

ISBN 80-85495-47-3 (váz.)
angličtina
Reprint 1999
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje úvod
Křesťanství - dějiny - přehledy
000020555
OBSAH: // /. Církevní otcové Řehoř Palamas ...74 // Platonismus a řecká filozofie ...10 Dositheovo vyznání (r. 1672) ...76 // Apoš:olští otcové ...12 ///. Středověký západ // Justir. Mučedník ...13 „Athanasiovo“ vyznání víry .. .83 // Ireneus ...15 Boethius ...85 // Tertullian ...18 Oranžský koncil (r. 529) ...88 // Klemens Alexandrijský ...21 Benedikt ...89 // Origenes ...23 Řehoř Veliký ...92 // Cyprian ...26 Jan Scotus Eriugena ...94 // Eusebios z Kaisareje ...29 Anselm z Canterbury ...96 // Nikajský koncil (r. 325) ...30 Petr Abélard ...98 // Athar.asios ... 33 Bernard z Clairvaux ...101 // Efrém Syrský .. .36 Petr Lombardský ...103 // Kappadočtí otcové ...36 Jáchym z Fiore ...105 // Konsiantinopolský Čtvrtý lateránský // konci (r. 381) ...39 koncil (r. 1215) ...106 // Ambrož ...41 František z Assisi ...107 // Jan Zlatoústý ...43 Bonaventura ...109 // Jeronvm # ...44 Tomáš Akvinský ...111 // Augustin ...46 Jan Duns Scotus ...116 // Cyril Alexandrijský ...52 Vilém z Ockhamu ...117 // Efezský koncil (r. 431) ...54 Thomas Bradwardine ...119 // Theoéoretos z Kyrrhu ... 55 Jan Tauler ...121 // Lev Veliký ... 55 Kateřina Sienská ...122 // Chalkedonský koncil (r. 451) ...58 Jan Viklef ...123 // Apoštolské vyznání víry ...59 Jan Hus ...126 // 111 II. Východní tradice Florentský koncil (1438-1445) ...128 // Dionysios Areopagita ...64 Tomáš Kempenský ...130 // Konsiantinopolský Gabriel Biel ...131 // koncil (r.
553) .. .65 IV. Reforniace a katolická reforma // Maximus Vyznavač ...67 Desiderius Erasmus ...137 // Konsiantinopolský Luterská tradice // koncil (680-681) ...68 Martin Luther ...140 // Jan Damašský ...69 Filip Melanchthon ...145 // Nikajský koncil (r. 787) ...71 Augsburské vyznání (r. 1530) ...146 // Symeon Nový teolog ...73 Formule svornosti (r. 1577) ...148 // Filip Jakub Spener ...149 // Reformovaná tradice Ulrich Zwingli ...152 // Martin Bucer ...154 // Jan Kalvín ...156 // Heidelberský // katechismus (r. 1563) ...161 // Jakub Arminius ...163 // Dortská synoda (1618-1619) ...164 // Jonathan Edwards ...166 // Anabaptisté // Schleitheimské // vyznání (r. 1527) ...168 // Menno Simons ...169 // Britská reformace William Tyndale ...172 // Thomas Cranmer ... 173 // John Knox ...175 // Třicet devčt článků ... 177 // Richard Hooker ...178 // William Perkins ...180 // Westminsterské vyznání ...181 // John Owen ...183 // Druhé londýnské // vyznání (r. 1677) ...185 // John Bunyan ...186 // John a Charles Wesleyové ...187 // Římskokatolická reakce Ignác z Loyoly ...190 // Tridentský koncil (1545-1563) ...191 // Terezie z Avily ...194 // Robert Bellarmin ...196 // Blaise Pascal ... // V. Křesťanství v moderním světě Liberálové // Friedrich Schleiermacher ...202 // Albrecht Ritschl ...204 // Adolf von Harnack ...206 // Evangelikálové // Charles Finney ...209 // Peter Forsyth ...211 // Benjamin Warfield ...213 // Gerrit Berkouwer ...215
// Helmut Thielicke ...218 // Nová ortodoxie // Karel Barth ...221 // Gustaf Aulén ...226 // Barmenské prohlášení (r. 1934) ...227 // Dietrich Bonhoeffer ...229 // Reinhold Niebuhr ...232 // Existencialisté // Sören Kierkegaard ...235 // Rudolf Bultmann ...237 // Paul Tillich ...241 // Současný vývoj // Procesuálni teologie ...243 // Jürgen Moltmann ...245 // Wolfhart Pannenberg ...248 // Feministická teologie ...250 // Římští katolíci // John Henry Newman ...253 // Ineffabilis Deus (r. 1854) ...256 // První vatikánský // koncil (1869-1870) ...257 // Munificentissimus // Deus (r. 1950) ...260 // Pierre Teilhard de Chardin ...261 // Druhý vatikánský // koncil (1962-1965) ...262 // Karl Rahner ...266 // Hans Küng ...268 // Víra ve světě // Světová rada církví ...271 // Martin Luther King ...275 // Kosuke Koyama ...276 // John Mbiti ...277 // Teologie osvobození ...279 // Lausannský kongres (r. 1974) ...282 // Katechismus katolické církve ...286

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC