Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.3) Půjčeno:67x 
BK
Příručka
Biografie
Olomouc : Votobia, 1997
469 s. ; 21 cm

ISBN 80-7198-240-7 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy a jmenný rejstřík
Literatura francouzská - dějiny - učebnice vysokošk.
000020596
NĚKOLIK SLOV ÚVODEM ...5 // STŘEDOVĚKÁ LITERATURA (OD POČÁTKŮ DO 15. STOLETÍ) ...7 // Latinské kulturní dědictví a nejstarší památky francouzské literatury (3.-11. století). 7 // Národní hrdinské epopeje - „chansons de geste“ (11.-12. století) ...10 // Dvorská literatura- lyrická poezie a román (12.-13. století) ...14 // Středověká realistická a satirická literatura (12.-13. století) ...22 // Druhá renesance a počátky prózy (mravoučná literatura a historiografie) ...26 // Básnická tvorba za stoleté války a před nástupem renesance ...29 // Žánry středověkého divadla ...33 // LITERATURA RENESANCE, BAROKA A KLASICISMU (16. A 17. STOLETÍ) ...40 // Humanismus a renesance ...40 // Poezie v době renesance ...43 // Renesanční próza ...48 // Vznik nových divadelních žánrů za renesance ...55 // Literatura v období baroka (1580-1660) ...58 // Od baroka ke klasicismu ...68 // Období vrcholného klasicismu ...77 // LITERATURA V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ (18. STOLETÍ) ...95 // Velcí autoři, encyklopedisté a filozofické kořeny Francouzské revoluce..95 // Vývoj dramatu, prózy a poezie ...111 // Literatura a umění v době revoluce a císařství ...119 // ROMANTISMUS ...128 // Vznik nové estetiky a boj za romantické drama ...128 // drama a próza v době romantismu ...142 // ...ální teorie a romantici druhé generace ...156 // Od romantismu k realismu (vývoj románu) ...164 // REALISMUS A NATURALISMUS ...179 // Podoby realismu ...179 // Naturalistický a experimentální román ...185 // Drama v druhé polovině 19. století a pokus o naturalistické divadlo ...200 //
HLAVNÍ VÝVOJOVÉ SMĚRY V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ ...205 // Pamasismus a směřování k symbolistické obnově poezie ...205 // Symbolismus a dekadence ...211 // Neoklasicismus a nové proudy z přelomu století ...222 // Drama a próza v době symbolismu a na přelomu 19. a 20. století ...232 // Pokračování literární tradice a pokusy o obnovu před nástupem avantgard.241 // Opatství a unanimismus a básnické směry počátku 20. století ...267 // MODERNÍ LITERATURA (20. STOL.) ...275 // Hnutí avantgard 20. let a nové obzory ...275 // Surrealismus v kontextu meziválečné poezie ...286 // Cesty meziválečného románu ...303 // Drama od avantgard dvacátých let do nástupu existencialismu ...329 // Existencialismus a směřování literatury po druhé světové válce ...340 // Hledání nových cest: „husaři“, poetizace prózy a nová poezie ...374 // Absurdní divadlo, „nový román" a „nová kritika" ...394 // Poslední vývojové trendy a ohlas postmoderní filozofie v literatuře ...426 // Jmenný rejstřík 458
(OCoLC)38761807
cnb000281018

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC