Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2005
670 s. : il., mapy

ISBN 80-7106-671-0 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, mapky, genealogické tabulky, portréty, rejstřík
Bibliografie: s. 614-626
Srbsko - dějiny - pojednání
000020604
OBSAH // ÚVOD ...5 // I. SERBIA MEDIEVALIS - SRBSKÉ ZEMĚ VE STŘEDOVĚKU // 1 Balkán, Byzanc a Slované (Lubomíra Havlíková)...13 // Balkán před příchodem Srbů (15), Slovanská expanze (16), Usídlení srbských kmenů na Balkáně (20) // 2 Počátky srbského státu (Lubomíra Havlíková)...26 // Ve stínu mocných sousedů - Raška mezi Byzancí a Bulharskem (26), Na pobřeží Jadranu - vznik srbského státního centra v Zetě (30), Život světský, // život církevní (35), Kultura raně středověkého Srbska (39) // 3 Vznik a rozmach srbského centralizovaného státu // (Lubomíra Havlíková) ...44 // Komplikovaný vzestup rašského státu (44), Na cestě k centralizaci srbského státu (47), Královské Srbsko (53) // 4 Středověké Srbsko na vrcholu své moci (Lubomíra Havlíková) ...62 // Spojenci i nepřátelé - bratři Dragutin a Milutin (62), Od království k carství (69) Srbský stát a společnost za vlády dynastie Nemanjičů (76), Rozkvět srbské kultury ve 13. a 14. století (85) // 5 Nástup Osmanů a úpadek srbského středověkého státu // (Lubomíra Havlíková) ...87 // Osmani (87), Tváří v tvář tureckému nebezpečí (90), Lazar Hrebeljanovič (94), Bitva na Kosově poli (96), Srbská despotovina ve stínu půlměsíce (100), Nástup Brankovičů (107), Soumrak srbské státnosti (110), Pád Srbska (113) // II. SRBSKO V OBDOBÍ OSMANSKÉ NADVLÁDY // 6 Srbsko pod sultánovou vládou (Tomáš Chrobák) ...121 // Srbové
bez srbského státu (121), Srbští despotové v Uhrách (123), Hospodářský a sociální systém osmanské říše (127), Obnovení samostatnosti srbské pravoslavné církve (131), Vývoj srbského patriarchátu v 17. století (135), Velké srbské povstání (137), Srbové v Uhrách (144) // 7 Srbové a úpadek osmanského impéria (Tomáš Chrobák) ...148 // Centrální Srbsko pod habsburskou správou (148), Povstání Srbů v roce 1737 (150), Srbové v Uhrách v 18. století (151), Kulturní vývoj Srbů v habsburské monarchii (154), Srbská teritoria pod osmanskou nadvládou v 18. století (158), Zánik pečského patriarchátu (160), Srbové a válka 1788-1791 (161) // III. SRBSKO KNÍŽECÍ A KRÁLOVSKÉ // 669 // 8. Od autonomie k samostatnosti (Jan Rychlík) ...167 // Srbské povstání (167), Vláda Miloše Obrenoviče (176), Návrat Karadjordjevičů a režim ustavobranitelů (181), Srbsko a povstání Srbů ve Vojvodině (184), Krymská válka a Alexandrův pád (188), Druhá vláda Obrenovičů (189), // Velká východní krize a vyhlášení úplné samostatnosti Srbska (195) // 9 Kulturní dění v povstaleckém a autonomním Srbsku // (Ondřej Vojtěchovský) ...200 // 10 Srbsko za posledních Obrenovičů (Jan Pelikán) 214 // Obtíže samostatného státu (214), Mladokonzervativci a radikálové (217), Timocká vzpoura a válka s Bulharskem (226), Abdikace Milana Obrenoviče (232), Radikálové K moci (237), Králův převrat (240), Tragický konec dynastie
Obrenovičů (244) // 11 Srbsko za vlády Petra Karadjordjeviče (Tomáš Chrobák)...249 // Lesk a bída srbského parlamentarismu (249), Dilemata zahraniční politiky (254), Balkánské války (259), Hospodářský a společenský rozvoj předválečného Srbska (264) // 12 Srbsko za první světové války (Tomáš Chrobák)...266 // Sarajevský atentát (266), Ultimátum (267), Čas zkoušek (269), Na cestě k jihoslovanskému státu (276) // 13 Kulturní vývoj v samostatném Srbsku (Ondřej Vojtěchovský) ...282 // IV. SRBSKO V KRÁLOVSKÉ JUGOSLÁVII // 14 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Jan Pelikán) ...301 // Srbská otázka (301), Zpomalená modernizace (310), Pokulhávající demokracie (315), Spory o charakter jugoslávského státu (323), Od vidovdanské ústavy k diktatuře (328) // 15 Srbsko za královské diktatury (Jan Pelikán)...334 // Diktatura krále Alexandra (334), Nadekretovaný národ (337), Krotká opozice (342), Srbsko po marseilleském atentátu (347), Stojadinovičův pokus o dirigovanou modernizaci (352), Počátek vzestupu radikální levice (361), Obnova autentického srbského nacionalismu (362), Kompromis s chorvatskou elitou (366), V předvečer válečné katastrofy (376) // 16 Srbsko za druhé světové války: okupace, odboj, revoluce (Jan Pelikán) 384 // Potupný válečný neúspěch (384), Německá okupace (389), Kolaborace (393), Srbský nekomunistický odboj (397), Partyzánské hnutí (401), Nedičova vláda (410), Porážka
povstání v Srbsku (414), Občanská válka (419), Formování federatívni Jugoslávie (424), Osvobození Srbska (429) // OBSAH // 670 17 Mezi válkou a mírem (Jan Pelikán) ...434 // Nastolení komunistického režimu (434), Obnovení srbské státnost (440), Titovo řešení národnostní otázky (445), Triumf radikální levice (451) // 18 Srbská kultura v královské Jugoslávii a v době okupace a rezistence (Ondřej Vojtěchovský) 455 // V. SRBSKO PO ROCE 1945 // 19 Srbsko za druhé Jugoslávie (Miroslav Tejchman) ...471 // Vznik titovskéfederace (471), Srbsko do rozchodu se Stalinem (477), Roztržka (480), Doba vzestupu v padesátých letech (483), „Zlatá" léta šedesátá (492), Prohlubování krize (501), Srbsko po Titově smrti (509) // 20 Třetí Jugoslávie (Miroslav Tejchman) ...521 // Promeškaný start do nové éry (521), Rozpad federace (526), Kosovo (541), Útok na Jugoslávii (545), Pád Miloševičova režimu (549) // 21 Srbská kultura v Titově a Milošovicově Jugoslávii // (Ondřej Vojtěchovský) ...554 // VI. ČEŠI A SRBSKO // 22 Česko-srbské vztahy do první světové války (Tomáš Chrobák) ...581 // 23 Češi a Srbové po roce 1914 (Tomáš Chrobák) ...587 // DODATKY // Chronologický přehled (597), Přehled nejvyšších představitelů Srbska a srbské pravoslavné církve (601), Rodokmeny (608), Přehled literatury a publikovaných pramenů (614), Rejstřík (627)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC