Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Mladá fronta : Naše vojsko : Svět sovětů ; Bratislava : Smena, 1967
383 s., 16 s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm

objednat
Máj : knihovna československé mládeže ; sv. 104
Obsahuje bibliografii na s. 377-382 a rejstřík
000020631
OBSAH // ÜVODEM---11 // I / ŘÍMSKÉ KRÁLOVSTVÍ 1 / ZALOŽENÍ ŘÍMA---15 // Byl Řím vůbec založen? Římané o svém původu: prolog v hořící Tróji. Aeneas pluje do Itálie. Romulus a Remus. ,/Tak se staň každému, kdo přeskočí moje hradby!“ Ženy pro Řím. Kapitolská vlčice // 2 / ETRUSKOVÉ, ŘEKOVÉ, LATINOVÉ---29 // Nejstarší Itálie. Záhadný národ Etruskú. „Za dnešního stavu vědy neřešitelný problém“. Neapol, Sybaris, Sicílie: řecký západ. Pestrá směs kmenů zvaných Italikové. Latium a město // na sedmi pahorcích. Proč právě Řím? // 3 / SEDM ŘÍMSKÝCH KRÁLŮ---48 // Romulovi nástupci. Boj o Alba Longu : Horatiové a Curiatové. „Řím nebyl postaven za jediný den!“ Král Servius Tullius dělá revoluci. Náboženství bez extáze : bohové, kněží a věštci. Sebevražda zneuctěné Lucretie. Vyhnání králů — navždy! // 4 / LEGENDY, FAKTA A DĚJINY---64 // Věda o tom, co bylo. Letopisy, básně a očitá svědectví. Římané píší své dějiny. Dokumenty z terénu o rozloze 5 000 000 km2. Moderní historikové: bezpočet knih o Římě. Otázka faktů // a otázka hodnocení. Epochy římských dějin // II / ŘÍMSKÁ REPUBLIKA // 5 / MĚSTO, LIDÉ, INSTITUCE---93 // Vyhlášení republiky. Patricijové, plebejové a podobenství Menenia Agrippy. Lidová shromáždění, senát, úřady. Zákony na dvanácti deskách. „Římské občanství je privilegiem“. Ekonomická základna. Armáda připravena
dobýt svět // 6 / BOJE O ŘÍM, VÝBOJE V ITÁLII---125 // Rudý prapor nad Palatinem. Hrdinové a zrádcové: je dovoleno zvítězit bez rozkazu? Vpád Galů a kapitolské husy. Tři války se Samnity. Bitva u Auskula: „Pyrrhovo vítězství“. Dobytí města Volsinii. Řím pánem Itálie // 7 / ŘÍM VLÁDCEM STŘEDOMOŘÍ---153 // Nepřátelé a sousedé. První punská válka a římský skok za moře. Hranice Itálie se posouvají ? Alpám. „Hannibal před branami!“ Legie si podmaňují Řecko. Třetí punská válka: „Karthágo musí být zničeno!“ Římské provincie Afrika // a Asie // 8 / BOUŘE OBČANSKÝCH VÁLEK---184 // Problémy z velikosti. Bratří Gracchové v boji za půdu a demokracii. Války s nepřáteli, válka se spojenci. Marcius, Sulla // a krize republiky. Otroci se chápou zbraně: Spartakus. Crassus, Pompeius a Caesar. „Kostky jsou vrženy!“ // 9 / KONEC REPUBLIKY---218 // Caesar pánem Říma. „Ať byl jakýkoli, vládl moudře a blahodárně“. Vražda, jež otřásla světem. „Jsi, hrůzo, puštěna, teď // val se dál... “ Poslední bitva občanské války. Mlčely v Římě Múzy? Dědictví republiky. // III/ ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ // 10 / RANÉ CÍSAŘSTVÍ---251 // Začátek nové epochy, „činy božského Augusta“. Vergilius, Ovidius, Horatius: zlatý věk římské poezie. „Zanechávám po sobě město z mramoru...“ Vláda julsko-klaudijské dynastie. Císařové či lidské obludy? Velice změněný Řím
// 11 / ŘÍM PÁNEM SVĚTA- - 4---281 // „Rok tří císařů“ a dynastie Flaviů. texkurs o Židech a křesťa-—— nech. Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius: vrchol římské moci a slávy. Staví se Koloseum, staví se na všech stranách světa. Literatura „stříbrné doby“. Rozkvět provincií // 12 / ŘÍŠE V KRIZI---317 // Dynastie Severů. Problémy, reformy a Caracallův edikt o římském občanství. Vojenští císařové: v říši vládnou zmatky. Diocletianova absolutní monarchie.jjPronásledování křesťanů // a císař Constantinus. Řím přestává být hlavním městem říše // 13 / KONEC ANTICKÉHO ŘÍMA- — — — ~~-340 Konstantinopolis dnešní Istanbul. Křesťanští císařové a Julianus Odpadlík.iRozdělení říše. Poslední květy antické kultury. Barbaři na hraSSch barbaři v Římě. Romulus Poslední // ZÁVĚREM---365 // PŘÍLOHY // Poznámka--- 368 // Římská osobní jména---369 // Přehled římských měr a vah---369 // Přehled římských mincí---371 // Přehled římských císařů--- 372 // Přehled literatury---377
(OCoLC)40925092
cnb000161061

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC