Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1996
558 s. : il., mapy, portréty, genealogické tab. ; 22 cm

ISBN 80-7106-216-2 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje bibliografii a jmenný, věcný a zeměpisný rejstřík
000020633
Rekat.
Předmluva ...5 // Poznámka k 2. vydání (5) // I. KYJEVSKÁ RUS ...7 // 1. Kyjev ...9 // Východní Slované (9) Příchod Var jagá (10) Nestorův letopis (12) // První knížata (12) Pokřestění Rusi (14) Ruská pravda (15) // Rozpad říše Rjurikovců (17) // 2. Chán chánů ...20 // Vpád Tatarů (20) Zlatá Horda (22) // 3. Pan Veliký Novgorod ...25 // 4. Založení Moskvy ...29 // Andrej Rubljov (34) // II. MOSKEVSKÝ STÁT ...37 // 5. První carové ...39 // Vznik moskevského státu (39) Moskevská Rus a Evropa (41) // Mládí cara Ivana Hrozného (44) Dobytí Kazaně (45) // 6. Rusko na rozcestí ...48 // Vasilij Blažený (48) Livonská válka (51) Opričnina (52) Jermak, // kníže sibiřský (56) Konec vlády Ivana Hrozného (58) // 7. Moskevské Rusi hrozí zánik ...59 // Pokorný sluha boží a jeho pán (59) Boris Godunov (61) // Lžidimitrij I. (61) Smuta, doba bojů a zmatků (64) // 8. Nová dynastie ...68 // První Romanovec (68) Kozáci (69) Rádci cara Alexeje (72) // PovstáníStěpana Razina (74) Vzpurný patriarcha (75) // III. RUSKÉ IMPÉRIUM ...81 // 9. Konec starých časů ...83 // Carevič Petr (83) Povstání střelců roku 1682 (85) Car „v nemilosti" (87) Strážce velké pečeti (89) // 10. Mušketýr Petr ...94 // „Potěšná léta" (94) Azovské tažení (95) Velké poselstvo (97) // Moskevský podzim roku 1698 (103) První reformy (106) // 11. Od Narvy k Poltavě ...112 // Přípravy k velké válce (112) Začátek boje o Balt (115) Lidé kolem cara (119) Kondratij Bulavin (123) Hetman Mazepa (125) // Poltava (128) // 12. Imperátor a reformátor ...131 // Petrovské manufaktury a obchod (131) Prutské tažení (133) Smrt careviče Alexeje (136) Gubernie, Senát, kolegia (140) Petrovská společnost (142) //
13. Okno do Evropy ...145 // Konec severní války (145) Smrt cara (146) // : 14. Doba palácových převratů ...149 // Pád Menšíkova (149) Bironovština (152) Volba polského krále (153) Počátky boje o přístup k Černému moři (154) // „Bezejmenný vězeň" (155) „Tichá" carevna (158) Tajná mise kněžny-matky (160) Princezna Sofie (162) Lesk a bída impéria (165) Sedmiletá válka (167) Pád kancléře Bestuževa (169) // 15. Co si Rusko přeje? ...176 // Upevnění moci nové vlády (176) Vládní předsta vy Kateřiny II. (178) Ochrana „polských svobod" (179) „Velká instrukce" (183) Zákonodárná komise (187) Konec ukrajinské autonomie (188) Muzický car (191) // 16. První velmož říše ...197 // Válka s Tureckem (197) Rozchvácení Polska (198) Kníže Potěmkin (201) // 17. Na vrcholu moci ...206 // Konec boje o „čistou pannu" (206) „Duše" Ruska (207) Kontrasty v ekonomice říše (209) Revoluce ve Francii (211) Signály nové doby (214) // 18. Napoleonské války ...216 // Pavel I. (216) Cestou k Tylži (217) Carův reformátor (221) // Rok 1812 (222) // 19. Svatá aliance ...229 // „Osvobození" Evropy (229) Svatá aliance (234) Hrabě Arakčejev (235) Povstání děkabristů (236) Zklamání rakouského kancléře (241) // 20. Četník Evropy ...243 // „Pokrok, jaký pokrok?" (243) „Lékaři duší" (244) Polské povstání (245) Kaukazská válka (246) Základní problémy říše (248) Západníci a slavjanofilové (251) Ukaz proti revoluci (253) Krymská válka (255) // 21. Nevyhnutelnost reforem ...257 // Zrušení nevolnictví (257) Zemstva a další Alexandrovy reformy (260) Přes Balkán do světové politiky (263) Bitva na Šipce a o Plevno (266) Berlínský kongres (267) Výboje na Dálném východě a prodej Aljašky (270) Všední dny impéria (271) Od slavjanofilství k panrusismu (272) Atentát na cara (273) Židé v carském Rusku (274) //
22. Krize impéria ...277 // Vláda Alexandra III. (277) Tmáři z přesvědčení (277) Fjodor Dostojevskij (279) Lev Tolstoj (280) Rusko v číslech (281) // Průmyslová revoluce? (284) Zvláštnosti vývoje Ruska (286) // Vnitřní válka carismu (287) Zrození bolševiků (290) Válka s Japonskem (292) Krvavá neděle (293) Rok 1905 - revoluční prolog (295) Stolypin (296) Zárodky parlamentarismu (298) Pravoslavná církev (300) Solovjev a bohohledačství (302) l iberálové a Věchi (303) Uljanov-Lenin (305) Stříbrný věk ruské kultury (306) Rusko-francouzské sblížení a vznik Dohody (308) Cesta k válce (309) Fata morgana Carihradu (310) Rusko mnohonárodnostním státem (312) // 23. Konec monarchie ...313 // Vstříc katastrofě (313) Ministr carovy duše (316) Brusilovova ofenzíva (318) Pád dynastie Romanovců (320) // 24. Revoluční rok 1917 ...324 // Březnová revoluce (324) První ruská demokratická vláda (325) // Kerenskij (327) Krátký život republiky (328) Bolševický nástup // a Trockij (330) Listopadový převrat (322) // IV. VZESTUP A ROZKLAD KOMUNISTICKÉHO IMPÉRIA ...337 // 25. Revoluční mesianismus a nerevoluční kontinuita ...339 // Revoluce a burza (339) Čekání na světovou revoluci (343) Válka o bytí a nebytí (346) Rudogardistický přechod ke komunismu 350) // Svoboda národům nebo jednotné a nedělitelné (352) // 26. Socialismus v ruském balení ...356 // Revival starého Ruska? (366) Přesun bitevního pole (357) // Leninova závěť (361) Genetici, teleologová a slavjanofilové (345) // Jako v patnáctém roce (368) // 27. Skok do říše modernity ...371 // Aby Rusko nebylo bito (371) Stalinova socialistická akumulace (372) // Velký ústup (374) Bilance velké čistky (377) Velká mystifikace (381) //
28. Počátky imperiálni expanze ...385 // Nepálit si prsty za jiné (385) Pokrevní bratři a obnova teritoria předválečného Ruska (388) Modernizace a armáda (390) // „Myslíte, že jsme si to zasloužili?" (392) // 29. Vlastenecká válka? ...397 // Válka diletantů (397) Vše pro frontu (402) Pansláv Uncle Joe (407) Trojka místo čtverylky (408) // 30. Stalinův tábor míru ...412 // Abychom nepřišli o plody vítězství (412) Nepoklonkovat před Západem, nýbrž před Stalinem (414); Studená válka - mocenský pat (421) Konec Stalina, konec epochy (424) // 31. Chruščovova cesta k supervelmoci v jedné zemi ...428 // Nápadníci osiřelého Stalinova trůnu (429) Obchvat kapitalistického světa (432) Kolotoč reforem (436) Čínský balvan // a Čhruščovův pád (441) // 32. Brežněvova éra: stagnace a pokus o světové impérium ...445 // Jen žádný experiment (445) Cíl: světovláda (448) Hlasy spravedlivých (453) Vyšlapané cesty starých lidi aneb gerontokracie (457) Nástupnická krize (459) // 33. Reformátor Gorbačov ... // Nový muž s ideály? (463) Glasnost, spojenec perestrojky (464) Rozpad sovětského bloku a konec Sovětského svazu (467) // 34. Ruská říše a její kontinuita ... // Nová situace, nové otázky (476) Všechnu moc novému prezidentovi? (476) Konec tržního experimentu (482) Znovu jednotné a nedělitelné (486) Východ a Západ (490) Závěr (495) // DODATKY ... // Rodokmeny - dynastie Rjurikovců a Romanovců. (500) Přehled představitelů sovětského Ruska, Sovětského svazu a Ruské federace (506) Chronologie nejdůležitějších událostí (508) Výběrový seznam literatury (514) O autorech (521) Rejstřík (523)
(OCoLC)38760969
cnb000186569

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC