Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1996

ISBN 80-7106-088-7
000020642
Rekat.
OBSAH // 885 // 1 OBJEVENÍ A OSÍDLENÍ ... 7 // Předkolumbovské indiánské civilizace... 7 // Mayové, Aztékové, Inkové / Indiánské kultury Střední Ameriky // Střetnutí kultur ... 9 // Kolumbovy cesty / Velká biologická výměna / Španělská říše / // Španělská Amerika / Protestantská reformace / Reformace v Anglii / // Ohrožení Španělské říše / Porážka Armády / Anglické průzkumy // Osídlení zálivu Chesapeake ... 18 // Virginie / Maryland // Osídlení Nové Anglie... 21 // Plymouth / lohn Winthrop a počátky Massachusettské zátoky / Roger Williams a Anne Hutchinsonová / Connecticut, New Hampshire a Maine // Obnovené osidlování... 27 // Osídlení Karolín / Nové Nizozemí se stává New Yorkem / New Jersey / Pensylvánie a Delaware / Georgie // Rozkvět kolonií... 33 // 2 KOLONIÁLNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA ... 34 // Podoba rané Ameriky... 34 // Koloniální ekologie / Růst počtu obyvatel / Porodnost a úmrtnost / // Sociální statut // Společnost a ekonomika v jižních koloniích ... 37 // Plodiny a půda / Pracovní síla / Otroctví / Džentry / Náboženství // Společnost a ekonomika v Nové Anglii... 42 // Města / Podnikání / Obchod / Náboženství / // Různorodost a sociální napětí / Novoanglické čarodějnictví // Společnost a ekonomika ve středních koloniích... 48 // Smíšená ekonomika / Etnická směs // Koloniální města ... 51 // Městská struktura // Osvícenství... 52 // Americké osvícenství
/ Vzdělání v koloniích // Velké probuzení... 53 // Edwards a Whitefield / Zbožnost a rozum // 3 IMPERIÁLNI PERSPEKTIVA... 58 // Anglická koloniální administrativa... 58 // Merkantilistický systém / Uplatňování navigačního zákona / Novoanglické dominium / Slavná revoluce v Americe / Vytváření koloniálního systému // Návyk na samosprávu... 62 // Pravomoci guvernérů / Pravomoci sněmu // Obtížní sousedé... 64 // Vyhánění Indiánů / Baconovo povstání / Nová Francie a Louisiana // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / USA // 886 // Koloniální války... // Francouzská a indiánská válka / Světová válka / Pařížský mír // 69 // 4 OD IMPÉRIA ? NEZÁVISLOSTI ... 74 // Dědictví války... 74 // Západní území ... 75 // Grenville a zákon o kolkovném ... 75 // Zákon o kolkovném / Ideologická odpověď / Protest v koloniích / Zrušení zákona o kolkovném // Přilévání oleje do ohně... 79 // Townshendovy zákony / Dickinsonovy Dopisy / Samuel Adams a Synové svobody / Bostonský masakr // Nespokojenost na hranicích ... 83 // Prohlubování krize... 84 // Bostonský čajový dýchánek / Donucovací zákony / Kontinentální kongres // Posun autority... 88 // Lexington a Concord / Konflikt se šíří / Zdravý rozum // Nezávislost ... 93 // Jeffersonovo Prohlášení / „Vždycky jsme si vládli sami“ // 5 AMERICKÁ REVOLUCE...v... 95 // 1776: Washingtonův svízelný únik ... 95 // Boje v New Yorku a v New Jersey // Americká
společnost ve válce... 97 // Rozdělená věrnost / Domobrana a armáda / Finanční a zásobovací problémy // 1777: britské nezdary ... 99 // Saratoga / Aliance s Francií // 1778: oboustranné přeskupování... 101 // Akce na hranici // Válka na Jihu... 103 // Savannah a Charleston / Karolíny / Yorktown // Jednání... 108 // Pařížský mír // Politická revoluce... 109 // Republikánská ideologie / Nové státní ústavy / Články Konfederace // Sociální revoluce... 111 // Rovnost a její meze / Paradox otroctví / Postavení žen / // Náboženská svoboda // Vznik americké kultury ... 116 // Umění nového národa / Vzdělání / Poslání // 6 VYTVÁŘENÍ FEDERÁLNÍ UNIE... 119 // Konfederace... 119 // Finance / Pozemková politika / Obchod a ekonomika / Diplomacie / // Problémy konfederace / Shaysovo povstání / Volání po silnější vládě 887 // Přijetí ústavy... 126 // Ustavodárné shromáždění / Virginský a newjerseyský plán / // Oddělení mocí / Ratifikační boj / Federalista / Rozhodnutí státu „Dokonalejší Unie“ ... 135 // 7 FEDERALISTS WASHINGTON A ADAMS... 136 // Nová vláda... 136 // Sestavení vlády / Listina práv // Hamiltonova vize Ameriky ... 138 // Zřízení národního úvěru / Národní banka / Podporování manufaktur / // Hamiltonovy úspěchy // Alternativní program republikánů... 142 // Jeffersonova agrární vize // Domácí a zahraniční krize ... 143 // Občan Genet / Jayova smlouva / Boje na hranicích
/ Whisková bouře / // Pinckneyova smlouva / Washingtonovo rozloučení // Vláda JohnaAdamse ... 150 // Válka s Francií / Válka doma / Vítězství republikánů // 8 REPUBLIKÁNI: JEFFERSON A MADISON ... 157 // Jefferson u moci ... 157 // Marbury versus Madison / Vnitrostátní reformy / Berberští piráti / // Koupě Louisiany / Průzkum pevniny / Politické intriky // Rozdělení republikánské strany... 163 // Randolph a tertium quid / Burrovo spiknutí // Válka v Evropě... 166 // Francouzské a britské útoky / Embargo / Vstup do války // Válka v roce 1812... 169 // Příčiny / Přípravy / Válka na severu / Válka na jihu / Boje v zátoce Chesapeake / Bitva o New Orleans / Gentská smlouva a hartfordský sjezd / // Dozvuky války // 9 VLASTENECTVÍ A LOKÁLPATRIOTISMUS ... 179 // Hospodářské vlastenectví... 179 // Banka Spojených států / Ochranná cla / Veřejně prospěšné práce // „Dobrá nálada“... 182 // James Monroe / Zlepšení vztahů s Británií / Jackson dobývá Floridu // „Zvonění na poplach vprostřed noci“... 185 // Krize v roce 1819 / Missourský kompromis // Justiční vlastenectví... 187 // John Marshall, předseda Nejvyššího soudu // Vlastenecká diplomacie... 189 // Severozápad / Monroeova doktrína // Vláda jedné strany... 190 // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / USA // 888 // „Uplacená dohoda“ / John Quincy Adams prezidentem / Jacksonův průlom // 10 JACKSONŮV IMPULS ... 196 // Příprava politické scény...
196 // Inaugurace / Obsazování funkcí a politické soupeření / Aféra Eatonová / Veřejně prospěšné práce // Anulování ... 198 // Calhounova teorie / Rozprava Webstera s Haynem / Roztržka s Calhounem / Výnos Jižní Karolíny / Clayův kompromis // Politika vůči Indiánům... 203 // Odsun Indiánů / Slzavá stezka // Spory o banku... 206 // Odpor ? bance / Biddleho úsilí o prodloužení mandátu banky / // Nové prvky ve volební kampani / Vyzvednutí vládních vkladů / // Fiskální opatření / Vzestup a pád // Van Buren a nový systém politických stran... 211 // Koalice whigů / Volby v roce 1836 / Krize roku 1837 / Nezávislá státní pokladna / Volební kampaň „srubu a jablečného vína“ // HodnoceníJacksonovy éry ... 215 // 11 DYNAMIKA RŮSTU ... 217 // Národní hospodářství a zemědělství... 217 // Bavlna / Obdělávání Západu // Doprava a národní hospodářství... 219 // Nové silnice / Říční doprava / Železnice / Námořní doprava / Úloha vlády // Růst průmyslu ... 223 // První textilky / Americká technologie / Systém „Lowell“ / // Průmysl a města // Přistěhovalectví... 228 // Irové / Němci a jiné národnostní skupiny / Ochrana před přistěhovalectvím / Přistěhovalci jako pracovní síla // Organizování pracovní síly... 223 // První odbory / Dělnická politika / Dělnictvo a reformy / // Oživení odborů // Nerovnost za Jacksona... 235 // 12 AMERICKÁ RENESANCE: NÁBOŽENSTVÍ, // ROMANTISMUS
A REFORMY... 236 // Náboženství rozumu... 236 // Deismus / Univerzalismus a unitářství // Druhé revivalistické hnutí... 237 // Náboženská obroda v pohraničí / Finney a „spálená země“ / Mormoni // Romantismus v Americe... 241 // Transcendentalismus / Emerson a Thoreau // Rozkvět americké literatury... 243 // Dickinsonová / Hawthorne / Poe / Melville / Whitman / Tisk // Vzdělání ... 247 // První veřejné nižší školy / Vyšší vzdělání // Některá reformní hnutí... 249 // Hnutí za abstinenci / Věznice a útulky / Práva žen / Utopické komuny // 889 // 13 ZJEVNÝ ÚDĚL ... 258 // Vláda Johna Tylera... 258 // Události doma / Zahraniční politika // Stěhování na Západ ... 259 // Překonání Skalistých hor / Průzkum Kalifornie // Připojení Texasu... 263 // Americké osady / Nezávislost na Mexiku / Cesta ? připojení // Polk prezidentem... 265 // Volby roku 1844 / Polkův program / Oregon // Mexická válka... 268 // Propuknutí války / Odpor ? válce / Příprava ? boji / // Připojení Kalifornie / Taylorovy bitvy / Scottův triumf / Smlouva z Guadalupe Hidalgo / Dědictví války // 14 STARÝ JIH: AMERICKÁ TRAGÉDIE... 275 // Mýty, skutečnost a starý Jih... 275 // Mytologie Jihu / Podmínky na Jihu / Rozmanitost zemědělství / // Průmysl a obchod // Život bělochů na Jihu... 278 // Plantážníci / Střední vrstvy / Bělošská chudina // Život černochů na Jihu ... 280 // „Svobodné barevné osoby“ / Obchod
s otroky / Plantážnické otrokářství / Vytváření společenství otroků / Náboženství a folklor otroků / Rodinný život otroků // Hnutí za zrušení otroctví... 285 // První odpor ? otrokářství / Od postupného zmírňování otroctví // ? jeho zrušení / Americká protiotrokářská společnost / Rozštěpení hnutí / Hnutí černochů proti otroctví / Reakce na protiotrokářské hnutí / Obhajoba otrokářství // 15 UNIE V KRIZI ... 292 // Otrokářství v teritoriích ... 292 // Wilmotova podmínka / Lidová svrchovanost / Koalice svobodné půdy / // Cesta ke státnosti Kalifornie // Kompromis z roku 1850 ... 295 // Velká debata / Cesta ke kompromisu / Zákon o uprchlých otrocích / // Chaloupka strýčka Toma a volby roku 1852 // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ/USA // 890 // Dobrodružné akce v zahraničí... 301 // Kuba / Diplomatická vítězství v Pacifiku // Kansasko-nebraská krize... 301 // Douglasův návrh / Vznik republikánské strany / „Krvácející“ Kansas / Násilnosti v Senátu / Stranická politika // Prohloubení krize mezi oběma tábory ... 307 // Případ Dreda Scotta / Lecomptonská ústava / Krize v roce 1857 / // Douglas versus Lincoln / Ozbrojená akce Johna Browna // Rozpad centra... 313 // Dělení demokratů / Lincolnova volba / Odtržení hlubokého Jihu / Buchananova vyčkávací hra / Poslední snahy o kompromis // 16 VÁLKA O UNII ... 318 // Střetnutí ve velkém stylu ... 318 // Konec vyčkávání / Formování
soupeřících stran / Bull Run / // Moderní válka ... 321 // Realita moderní války / Ženy a válka / Odvody // Počáteční fáze války... 324 // Námořní akce / Akce na Západě / Shiloh / McClellanovo poloostrovní tažení / Druhá bitva u Manassasu / Antietam / Fredericksburg // Osvobození otroků ... 332 // Ohlasy osvobození otroků / Černoši v ozbrojených silách // Činnost vlády za války... 334 // Finanční zdroje Unie / Finanční zdroje Konfederace / Konfederační diplomacie / Politika Unie a občanské svobody / Politika Konfederace // Konfederace ztrácí síly... 337 // Chancellorsville / Vicksburg / Gettysburg / Chattanooga // Porážka Konfederace... 343 // Grantovo pronásledování Leea / Shermanův pochod / Appomattox / Hořkosladké vítězství // 17 POVÁLEČNÁ OBNOVA SEVERU A JIHU... 348 // Zápas o obnovu... 348 // Lincolnův plán a reakce Kongresu / Johnsonův plán / Neústupný Jih / // Radikálové / Johnsonův zápas s Kongresem / Čtrnáctý dodatek // Obnova Jihu... 355 // Triumf úsilí o obnovu Kongresu / Obvinění Johnsona a proces (1868) / // Vláda republikánů na Jihu / Černoši v politickém životě Jihu / // Taškáři a darebáci / Bilance republikánů / Bílý teror / Zmrtvýchvstání konzervativismu // Grantová prezidentská léta... 362 // Grantovo zvolení / Vládní dluh / Reforma skandály / Krize a záchrana / Kompromis z roku 1877 / Konec válečné obnovy // 18 NOVÉ HRANICE: JIH A ZÁPAD ... 370 891
Nový Jih... 370 // Nový pohled do budoucna / Hospodářský růst / Staré a nové zemědělství / // Obrození bourbonů / Černoši jsou zbavováni lidských práv / // Segregace se šíří / Washington a Du Bois // Nový Západ ... 378 // Využití Západu / Válka s Indiány / Politika v otázce Indiánů / // Skot a kovbojové / Farmáři a půda / „Hranice zmizela“ // 19 VE VELKÉM A ORGANIZOVANĚ... 387 // Poválečné hospodářství ... 387 // Výstavba transkontinentálních železnic / Financování železnic / // Pokroky ve výrobě / Edisonovy vynálezy // Podnikatelé... 391 // Rockeffeler a naftařský trust / Carnegieho evangelium bohatství / // Finančník J. P. Morgan // Pokrok pro pracující... 396 // Sociální vývoj / Neorganizovaný protest / Stávka na železnici v roce 1877 / // Cesta ? odborům / Rytíři práce / Haymarketská událost / Gompers a Americká federace práce / Stávka společnosti Homestead / // Pullmanská stávka // Socialismus a odbory ... 404 // Kolísavci // 20 VZNIK NOVÉ AMERIKY... 408 // Amerika se stěhuje do měst ... 408 // Prudký rozvoj měst / Problémy měst a politika // Noví přistěhovalci... 410 // Americké lákadlo / Nová vlna / Ellis Island / Nová budoucnost / // Reakce rodilých Američanů / Omezování přistěhovalectví // Vzdělávání a povolání... 417 // Růst školství / Vyšší vzdělání / Vzestup odbornosti // Teorie o společenských změnách... 419 // Sociální darwinismus / Reformní
darwinismus // Realismus ve skutečnosti a v literatuře... 420 // Dějiny a společenské vědy / Pragmatismus / Spisovatelé žánrových obrázků / Clemens, Howells a James / Literární naturalismus / // Sociální kriticismus // Sociální evangelium ... 425 // Růst angažovanosti církevních středisek / Náboženští reformátoři / // Katolická církev // Prvotní snahy o reformu měst... 427 // Hnutí za bytové kolonie / Hnutí za ženské volební právo / // Rozvoj všeobecného blahobytu // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ/USA // 892 // 21 POLITIKAZLATÉHO VĚKU A VZPOURA ZEMĚDĚLCŮ... 431 // Paradoxní politika... 431 // Politika a voliči / Korupce a reforma / Hayes a reforma státní služby / // Garfield a Arthur / Vulgární kampaň / Cleveland a velký průmysl / Republikánská reforma za Harrisona // Potíže farmářů... 442 // Hospodářská situace / Nepřiměřená měna // Vzpoura zemědělců ... 444 // Hnutí grangerů / Farmářské spolky / Populistická strana / // Deprese v roce 1893 / Zastánci stříbra proti zastáncům zlata / // Volby v roce 1896 / Nové období // 22 IMPERIÁLNI KURZ ... 453 // Cestou ? novému imperialismu... 453 // Expanze v Tichém oceánu / Samoa a Havaj // Cesta ? světové moci ... 455 // Námořní síla / Rasové úvahy // Španělsko-americká válka... 456 // Svobodná Kuba / Válečné nálady / Dewey obsazuje Manilu / // Kubánské tažení / Rozprava o anexi / Organizace nových území // Soupeření o nadvládu
na Dálném východě... 466 // Čína a „otevřené dveře“ // Svérázný Američan... 467 // Rooseveltův vzestup // Rooseveltova zahraniční politika... 470 // Stavba Panamského průplavu / Rooseveltův dodatek / // Rusko-japonská válka / Americko-japonské vztahy / // Spojené státy a Evropa // 23 PROGRESIVISMUS: ROOSEVELT, TAFT, WILSON... 475 // Prvky reformy... 475 // Předchůdci pokrokářství / Ostouzeči // Rysy progresivismu... 477 // Demokracie / Výkonnost / Řízení / Sociální spravedlnost // Rooseveltův progresivismus... 480 // Trusty / Uhelná stávka v roce 1902 / Růst státní moci // Druhé prezidentské období... 482 // Zákonodárství na čele / Ochrana přírody // Od Roosevelta ? Taftoví ... 484 // Reformy dovozních cel / Ballinger a Pinchot / Taft a Roosevelt // Wilsonův progresivismus... 487 // Wilsonův vzestup / Volby v roce 1912 // Wilsonovská reforma ... 490 // Dovozní clo / Zákon o federálních rezervách / Protitrustové zákony / // Sociální spravedlnost / Vzkříšení pokrokářství Hranice progresivismu ... // 495 // 893 // WILSON A VELKÁ VÁLKA ... 496 // Wilson a zahraniční záležitosti ... 496 // Intervence v Mexiku / Potíže v karibské oblasti // Velká válka a Amerika ... 499 // Počáteční americké reakce / Napjatá neutralita / Neutrální práva a ponorky / Diskuse o připravenosti / Volby 1916 / // Poslední snahy o mír // Vstup Ameriky do války ... 506 // Počáteční úloha Ameriky / Mobilizace
národa / Občanské svobody // „Rozhodujícísíla“... 510 // Západní fronta / Čtrnáct bodů / Intervence v Rusku // Boj za mír... 514 // Wilsonova úloha / Společnost národů / Území a reparace / // Wilsonova domácí prohra // Klopotná cesta od války ? míru ... 519 // Španělská chřipka / Hospodářský přechod / Rasové třenice / // Děs z rudých // SPOLEČNOST A KULTURA MEZI VÁLKAMI... 523 // Reakce ve dvacátých letech... 523 // Nativismus / Klan / Fundamentalismus / Prohibice // Sociální napětí... 528 // Nová morálka / Ženské hnutí / „Nový černoch“ // Kultura modernismu ... 533 // Věda a společenské myšlení / Modernistická literatura // Kultura v třicátých letech ... 537 // Návrat společenského významu / Jižanská renesance / // Znovuobjevení Ameriky // » VZESTUP A PÁD REPUBLIKÁNŮ V LETECH 1920-1932 ... 541 // Transformace pokrokářství... 541 // „Normální poměry“... 541 // Zvolení Hardinga / Složení vlády a politika v počátečním období / Zkorumpovaná vláda / „Tichý Cal“ / Volby v roce 1924 // Nová éra ... 458 // Růst konzumní kultury / Letadla, automobily a hospodářství / // Hospodářská stabilizace / Zemědělství / Nezdar odborů // Hoover, prezident strůjce... 554 // Hoover versus Smith / Hoover u moci / Bezvládí v ekonomice / // Krach a jeho příčiny / Hooverovo úsilí o nápravu / Kongresová iniciativa / Protest zemědělců a veteránů // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ
/ USA // 894 // 27 FRANKLIN D. ROOSEVELT A „NOVÝ ÚDĚL“ ... 562 // Od hooverismu ? novému údělu... 562 // Zvolení Franklina D. Roosevelta / Inaugurace / // Posílení peněžního systému / Úlevná opatření // Zotavení pomocí regulace... 567 // Oživení zemědělství: zákon o regulaci zemědělství / // Oživení průmyslu: Národní správa pro obnovu / Oblastní plánování: // Úřad pro správu údolí řeky Tennessee // Zahájení druhého nového údělu... 571 // Hřmění na levici / Blýskání z Nejvyššího soudu / Zákonodárné úspěchy druhého nového údělu / Volby roku 1936 // Nezdary a iniciativy druhého období... 578 // Plán „napěchování" soudů / Nový směr pro dělnictvo / // Hospodářský pokles / Hospodářská politika a pozdní reformy // Odkaz nového údělu... 583 // Prezidentovy nezdary / Na půl cestě ? revoluci // 28 OD IZOLACE KE SVĚTOVÉ VÁLCE... 586 // Poválečný izolacionismus... 586 // Společnost národů a USA / Válečné dluhy a reparace / Pokusy o odzbrojení / Kellogův a Briandůvpakt / Politika „dobrého sousedství" // Válečné mraky... .. 589 // Japonské výboje v Číně / Itálie a Německo / Uznání Ruska / // Agrese na postupu / Stupně neutrality // Bouře v Evropě... 595 // Blitzkrieg / Rostoucí angažovanost Ameriky / Třetí funkční období Franklina D. Roosevelta / Arzenál demokracie // Bouře v Tichomoří... 600 // Japonská agrese / Tragédie v Pearl Harboru // 29 SVĚT
VE VÁLCE ... 605 // První americké bitvy... 605 // Neúspěchy v Tichomoří / Korálové moře a Midway / Nezdary v Atlantiku Mobilizace ve Spojených státech ... 606 // Hospodářská konverze / Financování války / Regulace hospodářství / Společenské důsledky: postavení žen / Společenské důsledky: postavení černošského obyvatelstva / Společenské důsledky: Američané // japonského původu / Vnitropolitický konzervativismus // Spojenecké tažení na Berlín ... 612 // Válečné cíle a strategie / Tažení v severní Africe / Sicílie a Itálie / // Strategické bombardování Evropy / Teheránská konference / // Den „D" a následný vývoj // „Žabími skoky“ do Tokia... 618 // MacArthur na Nové Guineji / Nimitz ve středním Tichomoří / // 619 // Bitva u zálivu Leyte // Zrození nového věku... // Rooseveltovo čtvrté funkční období / Spojení front / // Jalta a poválečný svět / Německo a východní Evropa / Dědictví z Jal ty / Pád třetí říše / Lopotná válka / Atomová bomba / Konečné zúčtování // 30 SPRAVEDLIVÝ ÚDĚL A POLITIKA ZADRŽOVÁNÍ... 630 // Demobilizace za Trumana... 630 // Trumanův nelehký start / Obrat ? míru / Kontrola inflace / // Stranický konflikt // Studená válka... 634 // Budování Spojených národů / Spory se Sověty / Zadržování / // Trumanova doktrína a Marshallův plán / Rozdělení Německa / // Založení NATO // Harry jim dává zabrat... 639 // Utváření spravedlivého
údělu / Volby v roce 1948 // Studená válka se rozehřívá ... 642 // „Ztráta“ Číny a bomba / Válka v Koreji / Další rudá hrozba / // McCarthyho hon na čarodějnice / Daň studené války // 31 ÚŽASNÝ VÝHLED: // POVÁLEČNÁ SPOLEČNOST A KULTURA, 1945-1960 ... 650 // Lidé dostatku... 650 // Spotřební kultura / Růst předměstí // Konformní kultura ... 655 // Život podnikatelských společností / Postavení žen ve společnosti / // Oživení náboženství / Nová ortodoxie // Rozbitý výhled ... 659 // Osamělý dav / Odcizení v umění / Malířství / Beatnici // Období paradoxu... 664 // 32 KONFLIKT A MRTVÝ BOD: // LÉTA PREZIDENTA EISENHOWERA... 665 // Čas změny ... 665 // Eisenhowerův politický vzestup / Volby v roce 1952 / Ike / // Domácí dynamický konzervativismus / Uzavření příměří / Konec honu a čarodějnice / Vnitřní bezpečnost / Dulles a zahraniční politika / Politika na ostří nože / Indočína: pozadí války / Ženevská dohoda // a politika Spojených států // Občanská práva v padesátých letech... 676 // Rozhodnutí v případu Brown / Bojkot autobusů v Montgomery / // Little Rock / Volební vítězství Ika // Doba potíží... 680 // Krize na Středním východě / Potlačení osvobozeneckého hnutí // v Maďarsku / Sputnik / Korupční aféry / Problémy zahraniční politiky / // DĚJINY STÁTŮ / USA // 896 // Summit a U-2 / Castrova Kuba // ZhodnoceníEisenhowerovy vlády // 685 // 33 NOVÉ HRANICE:
KENNEDY A JOHNSON ... 687 // Nové hranice... 687 // Kennedy versus Nixon / Nová vláda / Kennedyho výsledky / // Občanská práva / Warrenův soud // Nové obzory v zahraniční politice ... 694 // Brzké neúspěchy / Raketová krize / Kennedy a Vietnam / // Atentát na Kennedyho // Lyndon Johnson a velká společnost... 697 // Politika a chudoba / Volby v roce 1964 / Mezník zákonodárství // Od občanských práv ? Černé moci... 701 // Volební práva / Černá moc // Vietnamská tragédie... 705 // Eskalace / Politické souvislosti / Obrat situace // Obrátky šedesátých let... 708 // Traumatický rok / Chicago a Miami / Nixon opět v čele // 34 VZPOURA A REAKCE V SEDMDESÁTÝCH LETECH... 711 // Kořeny vzpoury... 711 // Nová levice / Opoziční kultura / Feminismus / Menšiny / // Práva homosexuálů // Nixon a Vietnam ... 719 // Postupné stahování / Domácí spory / Nekonečná válka // Nixon a Střední Amerika... 722 // Domácí politika / Rozkolísanost hospodářství // Nixonův triumf... 725 // Čína / Zmírňování napětí / Kyvadlová diplomacie / Volby v roce 1972 // Watergate... 727 // Odhalení kamufláží / Následky aféry Watergate // Nevolený prezident... 730 // Fordova vláda / Volby v roce 1976 // Carterovo interregnum... 731 // Počáteční úspěchy / Camp David / Rostoucí problémy / Írán // 35 NOVÁ ZLATÁ DOBA ... 736 // Reaganova obnova... 736 // Proměna v prezidenta / Příklon ? Reaganovi / Inaugurace / // Reaganomika /
Zkrácení rozpočtu / Střety zájmů / Posílení obrany / // Ameriky / Střední východ / Grenada // Reaganovo druhé volební období... 745 // Volby v roce 1984 / Syndrom drtivého vítězství / Daňová reforma / // Kontrola zbrojení / Aféra írángate / Nepokoje ve Střední Americe / Hospodářství / Historická smlouva / Reaganovo dědictví / Volby 1988 // Bushova vláda... 754 // Zaplacení záruk a rozpočet / Sociální krize / Studená válka je za námi / // Panama / Válka v Perském zálivu // Domácí fronta ... 768 // Melodrama u Nejvyššího soudu / Velká smrštění / Neobvyklý volební rok 1992 / Perotova divoká karta / Sjezd demokratické strany // Sociální struktura v devadesátých letech ... 774 // Věk, pohlaví, rasa / Noví přistěhovalci / Tkáň se třepí // 897 // DODATKY... 783 // Prohlášení nezávislosti... 783 // Články Konfederace... 786 // Ústava Spojených států amerických... 792 // Prezidentské volby... 805 // Vstup států do Unie... 812 // Počet obyvatel Spojených států... 813 // Přistěhovalectví do Spojených států, fiskální roky 1820-1990 .. 814 // Přistěhovalectví podle oblasti a vybrané země posledního pobytu ... 816 // Prezidenti, viceprezidenti a ministři zahraničí... 823 // Chronologie důležitých událostí... 827 // Přehled map... 835 // Literatura ? dějinám USA... 836 // Rejstřík... 843 // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC