Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Triton, 2004
247 s., [32] s. barev. obr. příl. : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7254-424-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 231-241 a rejstřík
000020649
5 // Obsah // Úvodem...7 // 1. Prehistorie výskytu nemocí a jejich léčení...11 // Životní podmínky a demografický vývoj prehistorických a raně historických // populací...12 // Nemoci a úrazy...14 // Paleoterapie - pravěké léčitelství...15 // Magicko-animistické koncepce...17 // Římská epizoda...18 // 2. Středověká medicína // do poloviny 14. století...19 // Demografický vývoj a životní podmínky 21 // Nemoci a jejich léčení...23 // Počátky zdravotnických opatření, institucí // a léčitelských profesí...26 // Špitály...27 // Léčitelé, lázně, lékárny...29 // Zárodky lékařské vzdělanosti a vědy...31 // 3. Od středověku ? renesanci // (1348-1620)...33 // Demografický vývoj a životní podmínky.35 // Nemoci, diagnostika a terapie...37 // „Černá smrt“ - mor...40 // Ostatní nemoci...42 // Zdravotnická opatření, instituce a profese... 43 // Špitály, lázně, lékárny...46 // Doktoři, lékaři, léčitelé...49 // Lékařská věda v období univerzitní medicíny // a renesance...51 // Pražská lékařská fakulta...51 // Osobnosti...54 // 4. Doba pobělohorská // (1620-1740) ...61 // Demografický vývoj a životní podmínky.63 // Nemoci a jejich léčení...65 // Ústup moru...65 // Ostatní nemoci...68 // Diagnostické a terapeutické metody...69 // Zázračná uzdravení...70 // Zdravotnická opatření, profese a instituce... 70 // Zdravotnické zákonodárství...70 // Dohled pražské lékařské
fakulty // nad zemským zdravotnictvím...71 // Zdravotničtí pracovníci...72 // Zdravotnická zařízení...75 // Struktura zdravotnických profesí // a institucí v rámci města...78 // Výuka medicíny a lékařská věda ...81 // Léka řská fakulta v Praze...81 // Představitelé lékařské vědy ...84 // Nové formy vědecké spolupráce -společnosti, časopisy, knihovny...87 // 5. Od osvícenských reforem do roku 1848...89 // Demografický vývoj a zdravotní stav // obyvatelstva...89 // Demografický vývoj...89 // Zdravotní stav obyvatelstva...90 // Zdravotnické zákonodárství a veřejné // zdravotnictví...93 // Zdravotnické zákonodárství...93 // Veřejné zdravotnictví...96 // Zdravotničtí pracovníci...97 // Kategorie zdravotníků a jejich // vzdělání...97 // Počty a rozmístění zdravotníků... 101 // Sociální postavení a společenská prestiž // zdravotníků...102 // Účast zdravotníků ve veřejném životě... 104 // Vztah veřejnosti ke zdravotníkům ~ // a zdravotní péči... 105 // Zdravotnická zařízení...105 // Lůžková a ambulantní zařízení...105 // Lékárny...110 // Lázně...110 // Lékařská věda a výuka...111 // Učené společnosti a jejich periodika... 112 // Lékařská fakulta v Praze... 112 // Lékařská výuka na Moravě...117 // 6 // > // 6. Od roku 1848 do roku 1918.119 // Demografický vývoj a zdravotní stav // obyvatelstva...119 // Demografický vývoj...119 // Zdravotní stav obyvatelstva...120
// Zdravotnické zákonodárství a veřejné // zdravotnictví...122 // Reformní hnutí v oblasti zdravotnictví let // 1848/49... 122 // Veřejné zdravotnictví ve druhé polovině // 19. a na počátku 20. století...125 // Zdravotničtí pracovníci...128 // Lékaři a jejich stavovské organizace...128 // Ranlékaři a ostatní kategorie // zdravotníků...130 // Počty a rozmístění zdravotníků... 131 // Sociální postavení a společenská // prestiž zdravotníků... 131 // Účast zdravotníků v kulturním // a politickém životě...134 // Vztah veřejnosti ke zdravotníkům 134 // Zdravotníci a válka...135 // Zdravotnická zařízení...136 // Lůžková a ambulantní zařízení... 136 // Lékárny a farmaceutická výroba... 140 // Lázně...141 // Lékařská věda a výuka...141 // Odborné společnosti, časopisy, sjezdy.143 // Lékařské fakulty v Praze... 145 // Lékařsko-chirurgické studium v Olomouci... 156 // 7. Za první republiky (1918-1938)...157 // Demografické poměry a zdravotní stav // obyvatelstva...157 // Demografické poměry...157 // Zdravotní stav obyvatelstva... 158 // Organizace zdravotnictví...161 // Státní záravotní správa...161 // Nemocenské a úrazové pojištění... 163 // Dobrovolné zdravotnické instituce...165 // Medicína a společnost...167 // Zdravotnická zařízení...168 // Lůžková zařízení... 169 // Ambulantní péče...173 // Lázeňství...174 // Lékárenství a farmaceutická výroba...174
Zdravotnický průmysl...175 // Záchranná služba a přeprava sanitními vozy // Zdravotnický personál...176 // Lékaři...176 // Profesní organizace lékařů... 181 // Ošetřovatelský personál a porodní // asistentky...182 // Lékařská věda a výuka...184 // Vědecké společnosti, časopisy, sjezdy, // mezinárodní kontakty...185 // Neuniverzitní ústavy...186 // Lékařské fakulty... 187 // 8. Za nacistické okupace // (1939-1945)... 195 // Obyvatelstvo a jeho zdravotní stav...196 // Změny v organizaci zdravotnictví...197 // Proměny lékařského stavu...200 // Likvidace židovských lékařů...201 // Čeští lékaři mezi odbojem, perzekucí // a kolaborací...202 // Lékaři v exilu...206 // Lékařská věda a školství...210 // Lékařské fakulty a jejich kliniky v letech 1939-1945: Příklad zásahů okupačních // orgánů v oblasti vysokých škol a nemocničních zařízení...211 // 9. „Zdraví všem“ aneb Cesta tam a zase zpátky (1945-2000)...217 // Obyvatelstvo a jeho zdravotní stav...217 // Proměny organizace zdravotnictví...219 // Lékařská věda, výzkum a výuka...222 // Lékařské fakulty...222 // Vědecké ústavy...227 // Vědecké společnosti...228 // Vědecké publikace...229 // Použitá a doporučená literatura...231 // Literatura ? úvodu...231 // Bibliografie prací zahrnujících více // období...231 // Literatura ? 1. a 2. kapitole...233 // Literatura ke 3- kapitole...233 // Literatura ke 4. kapitole...235
Literatura ? 5. kapitole...236 // Literatura ? 6. kapitole...236 // Literatura ? 7. kapitole...238 // Literatura ? 8. kapitole...239 // Literatura ? 9. kapitole...240 // Jmenný rejstřík...241 // 175
(OCoLC)56870232
cnb001308065

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC