Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Práce, 1995

ISBN 80-208-0334-3
000020663
Rekat.
Napsali: PhDr. Dana Picková, CSc., PhDr. Naďa Kubů, CSc. // Na koncepci spolupracovali: PhDr. František Honzák, RNDr. Pavel Augusta Lektorovali: univ. prof. PhDr. Josef Petráň, DrSc., PhDr. Hana Bouzková, // Vlasta Staňková, PhDr. František Honzák // Schválilo MŠMT ČR dne 27. 2. 1995, čj. 26 927/94-22 ? zařazení do seznamu učebnic dějepisu // pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií // OBSAH // Úvodem --- // 1. Stěhování národů - Germáni--- // 2. Franská fise - nová společnost --- // 3. Byzantská říše - dědička antického impéria - // 4. Zlatý věk byzantského uměni --- // 5. Stěho vání národů-Slované--- // 6. Jak žili staří Slované --- // 7. Křesťanská Evropa--- // 8. Byzanc proti Římu --- // 9. Bulhaři, Slované a byzantská říše --- // 10. Na východě Evropy - Kyjevská Rus --- // 11. Svět islámu --- // 12. Muslimové a Evropa--- // 13. Franská říše na vrcholu moci --- // 14. Na dvoře Karla Velikého --- // 15. Verdunské rozcestí--- // 16. Vikingové - Normané - Varjagové --- // 17. Anglie za vlády Anglosasů--- // 18. Vznik Svaté říše římské --- // 19. České země na počátku dějin --- // 20. Velkomoravská říše --- // 21. Konstantin a Metoděj --- // 22. Dědictví Velké Moravy --- // 23. Maďaři - kočovníci ve středu Evropy -- // 24. Přemyslovské Čechy - cesta ke sjednocení — // 25. Přemyslovské Čechy a křesťanství--- // 26. Kníže a jeho poddaní---
// 27. Přemyslovské Čechy - za královskou korunou // 28. V románských Čechách --- // 29. Polsko vstupuje do dějin --- // © Dana Picková, Naďa Kubů, 1995 Dagmar Ježková, Jiří Petráček, 1995 Vladimír Vimr, 1995 // 3 // 4 // 6 // 8 // 10 // 12 // 14 // 16 // 18 // 20 // 22 // 24 // 26 // 28 // 30 // 32 // 34 // 36 // 38 // 40 // 42 // 44 // 46 // 48 // 50 // 52 // 54 // 56 // 58 // 60 // tská. kn i rovna // knih. 27 odd. 3 D 11804/1 ( ) ex. : 19 // ISBN 80-208-0334-3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC