Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001
325 s.

ISBN 80-85959-88-7 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje poznámky, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Řády řeholní - dějiny - pojednání
000020731
OBSAH // 1. VOLÁNÍ POUŠTĚ...5 // Poustevníci z pouště...9 // Svatý Pachomios a cenobitský život...12 // Svatý Basileios...13 // Západní podoba pouštní tradice...15 // První západní mniši...17 // 2. ŘEHOLE SVATÉHO BENEDIKTA...23 // Svatý Benedikt a jeho životopisec...23 // Řehole a její zdroje...26 // Mnichova profese podle řehole...29 // Mnichův život podle Řehole...35 // 3. TOULAVÍ SVĚTCI A KRÁLOVŠTÍ OCHRÁNCI...43 // Kolumbán mladší v Galii...43 // Rané irské klášternictví...45 // Kolumbán mladší a merovejská šlechta...51 // Dvojkláštery Galie...53 // Smíšená řehole v Galii a Španělsku...55 // 4. ANGLIE A KONTINENT...57 // Římské a keltské fundace...57 // Wearmouth a Jarrow...61 // Anglosaští mniši na kontinentu...64 // 5. CÍSAŘ A ŘEHOLE...69 // Náboženské pohnutky hmotného zajištění klášterů...69 // Společenská přijatelnost...71 // Oficiální politika...72 // - 393 - // Řehole pod císařským dohledem...77 // Rozpad a rozptýlení...82 // 6. ÉRA CLUNY...85 // Vznik Cluny...85 // Clunyjské impérium...90 // Clunyjský ideál...97 // Gorze a německá obroda...102 // Anglické obrození desátého století...104 // 7. KLÁŠTER A SVĚT...109 // Denní rytmus...110 // Klášterní byrokracie...119 // Získávání nových členů...123 // Společenská a hospodářská role...125 // Lenní závazky...128 // Laičtí patroni...131 // Vztahy s biskupy a světským duchovenstvem...133 // Klášter
a školy...139 // 8. HLEDÁNÍ ZÁKLADŮ...145 // Poustevnické řády...148 // Řehole a pustina...152 // Kartuziáni...156 // Řeholní kanovníci...160 // Premonstráti...166 // 9. CISTERCIÁCKÝ MODEL...171 // Do slova a do písmene...171 // Vzestup řádu a získávání nových členů...180 // Konstituce řádu...183 // Generální kapitula...187 // Kritika a rozklad...190 // 10. NOVÝ MONASTICISMUS PROTI STARÉMU...197 // Svatý Bernard a Petr Ctihodný...197 // Reformisté a tradicionalisté...201 // 11. NOVÝ DRUH RYTÍŘSTVA...205 // Templáři...207 // Johanité...211 // Úpadek a pád...212 // 12. SESTRY NEBO SLUŽKY?...215 // Frauenfrage - ženská otázka...215 // Svatý Gilbert a řád Sempringham...223 // Cisterciácké jeptišky...226 // Nový experiment: bekyně...230 // 13. ŽEBRAVÍ BRATŘI...235 // Společenský kontext...236 // Noví evangelisté...238 // Františkánský řád...241 // Řád kazatelů...250 // Poslání žebravých bratří...255 // Studentské řády...259 // Neduhy duchovenstva...263 // Postavení sester...267 // Jiné žebravé řády...268 // 14. EPILOG: JEDNOTLIVEC A SPOLEČENSTVÍ...275 // Poznámky...291 // Ke stavu naší monasteriologické literatury (Libor Jan).311 // Jmenný rejstřík // 315

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC