Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Lidové noviny, 1998
422 s. : il.

ISBN 80-7106-267-7 (váz.)
Dotisk 2002
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 386-392.
Slovensko - dějiny - od. poč. - pojednání
000020733
PŘEDMLUVA ...5 // 1. PŘED PŘÍCHODEM SLOVANŮ ...12 // Nejstarší osídlení ...12 // První historické národy...15 // Keltové (15), Germáni (16), Římská hranice (18), Stěhování národů. (19) // 2. STAŘÍ SLOVANÉ ...22 // Slované v Karpatské kotlině...22 // Osídlování území a způsob života (22), Formování kmenových a nadkmenových svazů (23) // Velká Morava ...25 // Politické dějiny Velké Moravy (25), // Křesťanství a kultura Velké Moravy (29) // 3. VE STŘEDOVĚKÝCH UHRÁCH ...32 // Formování uherského království ...32 // Státní rámec pro vznik slovenského etnika (32), // Nitranské údělné vévodství (33), Mongolský vpád (35), // Matúš Čák (38), Zlatý středověk (39) // Století úpadku a mocenských bojů ...41 // Zikmundova éra (41), Jan Jiskra a bratříci (43), // Matyáš Korvín (45), Jagellonci (48) // Sociální, etnické a kulturní poměry v 10.-15. století...49 // Feudální systém (49), Jazyk, vzdělanost, kultura (50), // Církevní organizace (53), Osídlení, obyvatelstvo, způsob života (56) // 4. POD HROZBOU PŮLMĚSÍCE...58 // Slovensko jako „habsburské Uhry" ...58 // Vznik habsburské monarchie (58), Pustošivé nájezdy Turků (60), // Etnické a sociální změny na slovenském území (63) // Reformace a protihabsburská povstání...65 // Reformace a protireformace (65), Protihabsburská povstání v první polovině 17. století (67), Imrich Thököly a František II. Rákoczi (70), Kultura a vzdělanost mezi reformací a protireformací (72) // 5. OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS...75 // Habsburská monarchie na rozcestí...75 // Karel VI. a pragmatická sankce (75), Reformy Marie Terezie (78) // Vrchol a úpadek osvícenského absolutismu...81 // Josef II. (81), Absolutismus bez osvícenství (83), // Raný maďarský nacionalismus a slovenské obrany (84) //
6. VZNIK MODERNÍHO SLOVENSKÉHO NÁRODA...87 // Od Bernoláka po Kollára ...87 // Katolické národní hnutí na západním Slovensku (87), // Počátky národního hnutí mezi evangelíky (90), // Poltické a sociální poměry v Uhrách na začátku 19. století (93), Všeslovanská vzájemnost - Pavol Jozef Šafárik a Ján Kollár (97) // Formulování slovenského politického programu ...102 // Doba kvasu nových myšlenek (102), Štúrova kodifikace spisovné slovenštiny (108), Politický program pro Slováky (??), // Výbuch revoluce roku 1848 (113), // Slovenské povstání v letech 1848-1849 (118) // 7. POSTUPNÉ ODCIZOVÁNÍ SE UHERSKÉMU STÁTU ...122 // Od revoluce ? Memorandu ...122 // Neoabsolutismus (122), Memorandum národa slovenského (126), // Matice slovenská (131) // V dualistické monarchii ...134 // Důsledky rakousko-uherského vyrovnání (134), // Proces modernizace a sociální poměry (140), Spolupráce nemaďarských národů v Uhrách (145), Slovensko-česká spolupráce (147), // Kulturní aktivity Slováků (148), Politický zápas před první světovou válkou (153) // 8. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA ...162 // Začátky československého odboje ...162 // Slovenské reakce na vypuknutí války (162), Československá národní rada v Paříži (166), Domácí československý odboj (170) // Vznik Československa ...173 // Oživení slovenské politiky v roce 1918 (173), // Vyhlášení československého státu (175) // 9. V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU ...181 // Budování státu ...181 // Boj o Slovensko (181), Ostava z roku 1920. // Problém společného státu (187), // Politický a sociální vývoj v letech 1920-1929 (189), // Kulturní rozmach (195) // Pod nacistickou hrozbou ...200 // Hospodářská krize a její důsledky (200), Zhoršení mezinárodního postavení státu v třicátých letech (204), Mnichov (205), // Slovenská autonomie (210) //
10.SLOVENSKÝ STÁT JAKO HITLERŮV SATELIT ...217 // Totalitní režim a Hitlerova „ochrana“ ...217 // Politické poměry v slovenském státě (217), Život v Slovenské republice (224), Tragédie slovenských Židů (227) // Odboj a Povstání ...231 // Formování domácího a zahraničního odboje (231), // Slovenské národní povstání (234) // 1 l.LÉTA „ŘÍZENÉ DEMOKRACIE“ ...245 // Předúnorové Československo ...245 // Obnovení společného státu (245), Volby v roce 1946 (249), // Slovenská otázka (250) // „Vítězství pracujícího lidu" ...254 // Listopad 1947 - generálka (254), // Únor 1948 - premiéra totality (258) // 12.KOMUNISTICKÁ DIKTATURA A JEJÍ KRIZE...262 // První fáze komunistického režimu ...262 // Zavedení sovětského modelu vlády (262), Slovenská otázka v epoše stalinismu (267), Pokus o ekonomické „vyrovnání se“ Slovenska (270), Protikladný vývoj v oblasti kultury a vzdělání (271) // Ekonomická a společenská krize ...277 // Zaostávání ekonomiky a společnosti (277), Kritické hlasy v české a slovenské společnosti (281), Pokus o zásadní reformu systému v roce 1968 (285), Vznik československé federace (290), Okupace vojsky varšavské smlouvy (291 ) // 13.OD „NORMALIZACE ? NOVÉ NADĚJI...296 // Husákovská normalizace (296), Ekonomická a technologická stagnace (302), Charta 77 jiné opoziční společenské aktivity (304), „Advent něžní revoluce": glasnosťa perestrojka (308) // 14.PÁD KOMUNISMU ...311 // 17. listopad 1989 (311), Sporo postavení Slovenska (318), // Rozdělení Československa (321) // 15.SLOVENSKÁ REPUBLIKA ...324 // Formování nové státní organizace (324), Národní stát a jeho menšiny (328), Problémy vnitřní politiky (331), // Zahraniční politika (335) // 16. Česko slovenské vztahy...339 // Do 19. století - dotyky a přesahy (339), //
Jeden národ či dva národy? (343), Na přelomu století (346), // Boj za společný stát (352), Československá státnost a její doznívání (356) // DODATKY...361 // Chronologický přehled významných událostí ...363 // Panovníci a hlavy státu Slovenska ...376 // Rodokmeny panovnických dynastií...378 // Rodokmen Arpádovců (378), Rodokmen dynastie Anjou, // Lucemburků, Habsburků a Jagellonců vládnoucích v Uhrách ve 14. a 15 století (380), Rodokmen Habsburků, // (rakouské větve) v 16. - 18. století (382) // Rodokmen dynastie habsbursko-lotrinské (384) // Výběr z literatury ...386 // Rejstřík ...393 // Obsah ...419

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC