Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Liberec : Dialog, 2002
179 s. : il.

ISBN 80-86218-82-1 (váz.)
Obsahuje ilustrace, výběrový rejstřík
Bibliografie: s. 176-177
Dějepis - učebnice škol zákl.
000020734
OBSAH // STŘEDOVĚK A POČÁTKY NOVOVĚKU 4-5 15 Husitská vítězství 96-97 // 16 Husitská revoluce po vítězství u Domažlic 98-99 // 1. téma 17 České království v době poděbradské 100-101 // ÚVOD: OD BÁJNÉHO VĚKU K PRVNÍM 18 Jagellonci ve střední Evropě 102-103 // STÁTŮM EVROPY 6-7 19 Vznik Osmanské říše a její expanze 104-105 // 20 Pyrenejský poloostrov pod vládou křesťanů 106-107 // 1 Asie, Afrika a Amerika ve 2. polovině 1. tisíciletí 8-9 21 Státy na Apeninském poloostrově 108-109 // 2 Byzanc - dědictví Východořímské říše 10-11 22 Italská renesance 110-111 // 3 Arabská říše a islám 12-13 OHLÉDNUTI ZA DOBOU HRADU, RYTÍRU // 4 Neklidný světadíl 14-15 A KATEDRÁL 112-113 // 5 Vládcové světští a církevní 16-17 // / 6 Vesničané a obyvatelé hradišť 18-19 // 7 Nové uspořádání Evropy a první zákony 20-21 III. téma // Čteme z dobových listin a rukopisů 22-23 ÚVOD: STOLETÍ VELKÉHO OBJEVOVÁNÍ, // 8 Nové myšlenky, pojetí života a umění 24-25 ROZVOJE VĚD, NOVÝCH NÁZORŮ // Na návštěvě v benediktinském klášteře 26-27 NA ŽIVOT NOVÉ KRÁSY 114-115 // 9 Architektura a její výzdoba 28-29 // Na návštěvě v galerii raného středověku 30-31 1 Koráby na světových oceánech 116-117 // 10 První středověké říše a státy v Evropě Na návštěvě u dvora Karla Velikého 32-33 2 Mimoevropské civilizace po příchodu Evropanů 118-119 // v Cáchách 34-35 Plachetnicí oceány
s Francisem Drakem 120-121 // 11 Velká Morava 36-37 3 Evropané s novými zkušenostmi, // Na návštěvě na velkomoravském hradišti 38-39 poznáním a objevy 122-123 // 12 Prvních tři sta let Českého státu 40-43 4 Proměny v životě států i obyvatel // 13 Germáni, Slované a Maďaři ve střední Evropě 44-45 venkova a měst 124-125 // 14 Státy jižních a východních Slovanů 46-47 5 Evropané podnikající 126-127 // 15 Expanze Vikingů a vznik států v západní Na návštěvě ve Východoindické společnosti 128-129 // Evropě 48-49 6 Školy a vzdělání, počátky moderních // 16 Papežský stát a války ve jménu Krista S Ludvíkem IX. na křížové výpravě 50-51 52-53 přírodních věd Na návštěvě u nakladatele a knihtiskaře 130-131 // OHLÉDNUTÍ ZA POČÁTKY SOUČASNÝCH Adama z Veleslavína 132-133 // NÁRODŮ a stAtů 54-55 7 Literatura, divadlo a hudba 134-135 // Čteme z prvních tištěných stránek 136-137 // 8 Šíření renesance ve výtvarném umění 138-139 // II. téma Na návštěvě v galerii renesančního umění 140-141 // ÚVOD: GOTIKA KOLEM NÁS 56-57 9 Počátky barokního slohu 142-143 // Na návštěvě v galerii manýrismu // 1 Vzdálené kultury středověké Asie a Afriky 58-59 a raného baroka 144-145 // 2 „Předkolumbovská" Amerika 60-61 10 Svatá říše římská - luteráni a kalvinisté 146-147 // 3 Venkované v období kolonizace 62-63 11 Soupeření velmocí a šíření reformace 148-149 // 4 Urození
s erby 64-65 12 Nizozemská revoluce 150-151 // 5 Řemeslníci a obchodníci v nových městech 66-67 13 Evropské velmoci na východě Habsburkové na českém trůně 152-153 // 6 0 životě, potřebách a starostech Evropanů 14 154-155 // 13.-15. století 68-69 15 Království české a rudolfínská Praha 156-157 // Na návštěvě ve středověkém městě 70-71 Na návštěvě na renesančním letohrádku // 7 Vzdělanost a životní styl období gotiky 72-73 Kratochvíli 158-159 // Čteme z dobových listin a rukopisů 74-75 16 České stavovské povstání 160-161 // 8 Gotické výtvarné umění 76-77 17 Třicetiletá válka 162-163 // Na návštěvě v galerii gotického umění 78- 79 18 České země za třicetileté války 164-167 // 9 Soupeření velmocí západní Evropy 80-81 Na návštěvě u pobělohorského emigranta // 10 Ruská knížata na bitevních polích 82-83 Pavla Stránského 168-169 // 11 Čeští přemyslovští králové 84-85 OHLÉDNUTI ZA DOBOU ZÁMKU, KNIHTISKU // 12 Středoevropská velmoc Přemyslovců 86-87 A OBJEVOVÁNI 170-171 // 13 Lucemburkové a Země Koruny české 88-89 VÝVOJ EVROPY V 6.-17. STOLETÍ 172-173 // Na návštěvě na Karlštejně 90-91 DĚJINY TVORÍ LIDÉ A JEJICH ČINY 174-175 // 14 Mistr Jan Hus a počátky husitské revoluce 92-93 Použitá a doporučená literatura 176-177 // Na návštěvě na Karlově univerzitě v Praze 94-95 Výběrový rejstřík 178-180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC