Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:65x 
BK
Praha : Sociologické nakladatelství, 2004
263 s. ; 20 cm

ISBN 80-86429-33-4 (brož.)
Studijní texty ; sv. 31
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Chronologické přehledy
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000020747
ČÁST PRVNÍ: DO ROKU 1918 -- Úvod -- I. Od „sociální fyziky" k „sociologii": objev nového předmětu poznáni (1790-1860) -- Sociologie jako dědička Revoluce Tradicionalistický proud Od ideologů po Saint-Simona Rozmanité podoby pozitivismu a scientismu Pozitivismus v podání Augusta Comta Anglická varianta pozitivismu Morální a soudní statistika Sociální matematika -- Kontinuita a proměna politické reflexe Demokracie a revoluce u Tocquevilla Utopické socialismy a marxismus Literatura ke kapitole I -- II. Sociologie nebo sociální věda(y)? Hledání identity (1860-1890) -- Politický Voluntarismus a společnost: případ Francie Univerzita a reformní nálady II. císařství Frédéric Le Play a jeho hnutí Svobodná škola politických věd Zdrojová „paradigmata" sociální vědy Biologismus a jeho výstřelky Organicismus Kontraktualismus Německá filozofie proti pozitivismu Meze vědy o společnosti v 80. letech 19. století Literatura ke kapitole II -- III. Francie a Německo: kdo s koho (1890-1918) -- Spor o duchovní vědy Wundt a vědecká psychologie Tönniesovo učení o pospolitosti Psychologismus po francouzsku -- Sociologie jako věda o „společenských bytostech" Simmel a formální sociologie Max Weber a chápající sociologie Německá sociologie obor s nejistým statutem Sociologie jako obecná věda o sociálnu Emile Durkheim životní dráha Dílo -- Snahy o organizaci sociologie ve Francii Republikáni a vysoké školství Soukromá
iniciativa Váhání intelektuálního trhu Dobrodružství Sociologické ročenky Nesoustavná institucionalizace Literatura ke kapitole III -- IV. Sociologie jako sociální umění -- Vznik dalších národních výzkumných modalit v Evropě Belgie —již aplikovaná sociální věda Rusko mezi vědou a revolucí Itálie od kriminológie k paretovské sociologii Francie-predávania dělení leplayovského dědictví Velikost a bída britské sociologie Americký reformismus Novému světu nová věda Sociologický podnikatel S mail Stav oboru kolem roku 1910 Literatura ke kapitole IV -- Na závěr této části -- Synoptická tabulka -- Orientační bibliografie -- ČÁST DRUHÁ: OD ROKU 1918 -- Úvod -- I. Nestejné osudy (1918-1945) -- Francouzská sociologie bez Durkheima Následnictví a úpadek durkheimismu Francouzští nedurkheimovci v meziválečném období Německé sociologie mezi dvěma porážkami Sociologické souostroví -- Nepříliš plodné budování teoretických systémů Jednotlivé oblasti výzkumu Němečtí sociologové za vlády nacismu Sociologie přeplula Atlantik „ Světská " sociologie -- Město jako laboratoř Chicagské univerzity Hledání americké společnosti Harvard a teoretická reakce Závěr -- Literatura ke kapitole I -- II. Čas ambicí (1945-1968) -- „Zlatý věk" americké sociologie Konsolidace institucí -- Triumfální vítězství kvantifikujícího empirismu Hegemonie funkcionalismu Opozice na vzestupu Rekonstrukce francouzské
sociologie Proces institucionální výstavby Konjunkturální empirismus Gurvitchovy zápasy Internacionalizace sociologie Úloha, kterou sehrálo UNESCO a Spojené státy Rekonstrukce a konstrukce západních sociologií Hibernace komunistické sociologie Militantnost latinskoamerické sociologie Závěr -- Literatura ke kapitole II -- III. S paradigmaty se roztrhl pytel (1968-1990) -- Nová anglosaská paradigmata Kritická sociologie -- Proměny symbolického interakcionismu Teorie sociální směny a teorie racionální volby Obnova historické sociologie Rozvoj empiricko-analytické tradice Francouzská sociologie na rozcestí Extenze a segmentace Smrt a zmrtvýchvstání sociologie aktéra Z Juhu a háju1 francouzské sociologie A ve zbytku světa Literatura ke kapitole III -- Obecné tendence a perspektivy -- Synoptická tabulka -- Orientační bibliografie
(OCoLC)85118614
cnb001415589

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC