Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Svoboda, 1979
829 s., [48] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm

Chronologický přehled
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000020785
OBSAH // Úvod (prof. dr. Josef Polišenský, DrSc., dr. František Vrhel) // Část první // HISTORICKÉ PŘEDPOKLADY VZNIKU LATINSKÉ AMERIKY ...29 // 1. Americké předpoklady vzniku Latinské Ameriky. Předkolumbovské společenskoekonomické formace (prof. dr. Josef Polišenský, DrSc., ing. Miloslav Svoboda) 31 // Počátky původního obyvatelstva Ameriky ...31. Počátky pokročilých kultur Střední Ameriky a andské oblasti ...32. Stredoamerické kultury ...33. Andské kultury ...39. Odkaz Aztéků a Inků ...46. // 2. Evropské a africké předpoklady vzniku Latinské Ameriky. Společenskoekonomické formace Evropy a Afriky (dr. Jiří Hrubeš, prof. dr. Josef Polišenský, DrSc.) // Iberský poloostrov na prahu conquisty ...48. Portugalsko ...49. Kastílie ...53. Ostrovy na pobřeží Afriky ...58. // Část druhá // KOLONIÁLNI LATINSKÁ AMERIKA ...OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU // 1. Dobytí Ameriky ...poslední etapa španělského feudalismu (prof. dr. Josef Polišenský, DrSc.) // Objev nových ostrovů v Oceánském moři ...63. Sevilla a správa antilské říše ...68. Dobytí říše Aztéků a Inků ...72. Krátká vláda conquistadorů ...78. Počátky námořního spojení s Indiemi ...83. Španělská diskuse o postavení Indiánů ...85 // 2. Koloniální Latinská Amerika (16.—18. století) (dr. Bohumil Baďura, prof. dr. Josef Polišenský, DrSc.) ...88 // Správa španělské Ameriky ...88 // Správa portugalské Ameriky - Brazílie ...130 // Společenská struktura "Republika Španělů" ...137 // "Republika Indiánů" ...142. Encomienda a repartimiento ...159. Černoši ...169. Indiáni a černoši v Brazílii ...171. Základ španělské koloniální ekonomiky těžba nerostného bohatství ...183 // Obchod španělské Ameriky ..192 // Obchod španělské Ameriky ...192 // Přehled brazilského hospodářství ...201 // Politický vývoj a závislost na Evropě ...214 //
Námořní válka a její důsledky ...220 // Nový vzestup koloniální Latinské Ameriky v 18. století ...224. Koloniální Latinská Amerika a světová politika ...228. Reorganizace koloniálního systému ...229. Ozbrojená střetnutí Španělů s Indiány ...234. // 3. Krize koloniálního systému ...války za nezávislost (prof. dr. Josef Polišenský, DrSc., dr. Vladimír Nálevka) 244 // Počátky krize španělského koloniálního systému ...244. Od povstání Tupaka Amarúa II. k povstání kreolů ...250. Revoluce na Haiti a britská aktivita ...253. První období války za nezávislost ...255. Druhé, závěrečné období latinskoamerického boje za nezávislost ...262. Evropské mocnosti a latinskoamerický boj za nezávislost ...269. Latinská Amerika na prahu osvobození ...273. // Část třetí // BOJ LATINSKÉ AMERIKY ZA NEZÁVISLOST 281 // 1. Latinská Amerika a Iberský poloostrov po nedokončených buržoazních revolucích (doc. dr. František Hrbata, CSc.) 283 // Krize španělského koloniálního panství v Americe ...283. Španělské naděje na znovuzískání kolonií ...292. Španělská revoluce 1868—1874 a Kuba ...296. Konec španělského koloniálního systému ...302. Portugalsko a osamostatnění Brazílie ...307. // 2. Latinská Amerika v období předmonopolistického kapitalismu, za nadvlády Velké Británie (dr. Vladimír Nálevka, dr. Josef Opatrný) 310 // Charakteristické rysy spoleěensko-politického vývoje v Latinské Americe v 1. polovině 19. století ...310. Argentina v první polovině 19. století ...314. Vítězství Oligarchie v Chile ...316. Brazilské císařství a republika Rio Grande do Sul ...320. Paraguayská válka ...324. První tichomořská válka ...328. Spojené provincie Střední Ameriky a jejich rozpad ...329. První léta Mexické republiky ...331. Reformní hnutí a občanská válka v Mexiku ...336 //
Zahraniční intervence a "mexické císařství" ...337. Odraz průmyslové revoluce v Latinské Americe ...339. Světový trh a hospodářství Latinské Ameriky ...341. Počátky dělnického hnutí v Latinské Americe ...345. Pád císařství v Brazílii ...348. Druhá tichomorská válka ...350. Občanský konflikt v Chile ...353. Hospodářské a sociální změny v Argentině ...355. Hnutí »batllismo« v Uruguayi ...359. Mexiko za diktatury Porfiria Díaze ...361. Příčiny zachování koloniálního režimu na Kubě ...365. Politické směry kubánské buržoazie ...368. Desetiletá válka 1868—1878 ...první válka za nezávislost Kuby ...371. Počátky dělnického hnutí na Kubě ...376. // Druhá válka za nezávislost Kuby 1895—1898 ...378. // 3. Latinská Amerika v období imperialismu. Počátky expanze USA (dr. Vladimír Nálevka, dr. Josef Opatrný} 381 // Nástup USA v karibské oblasti ...381. USA a Střední Amerika v 1. polovině 19. století ...384. Zahraniční politika USA v Latinské Americe v 2. polovině 19. století ...390. Severoamerický Panamerikanismus ...393. Zasahování vlády USA na Haiti a v Chile v 2. polovině 19. století ...396. Nová celní opatření v devadesátých letech a severoamerické koncerny v Latinské Americe ...397. Politika USA v Brazílii a Nicaragui ...399. Venezuela a konflikt mezi imperialistickými velmocemi ...401. // Druhá válka za nezávislost na Kubě a Spojené státy ...405. Americko-španělská válka a Plattův dodatek ke kubánské ústavě ...408. Politika »velkého klacku«. Vznik Panamské republiky ...410. Mexická revoluce a její ohlas ...418. Latinská Amerika a první světová válka ...422. Ohlas Velké říjnové socialistické revoluce v Latinské Americe a rozmach dělnického hnutí ...426. //
4. Latinská Amerika v době nadvlády USA a boje proti imperialismu (dr. Vladimír Nálevka, dr. Josef Opatrný, prof. dr. Josef Polišenský, DrSc., doc. dr. František Hrbata, CSc.) // Období po 1. světové válce a odraz světové hospodářské krize v Latinské Americe ...437. Hnutí »poručíků« (tenentistů) v Brazílii ...441. Mexiko po revoluci ...444. Mexiko ve třicátých letech ...452. Severoamerická intervence v Nicaragui ...456. Politická a hospodářská krize v Argentině ...458. Mocenský vzestup Getúlia Vargase v Brazílii ...471. Válka o severní Chaco a meziamerická diplomacie ...475. Argentinská proíiválečná smlouva a politika "dobrého sousedství" ...480. Hospodospodářská závislost Kuby na Spojených státech ...484. Radikalizace lidových mas a Machadova diktatura ...487. Ukončení války o severní Chaco ...491. Vnitropolitické proměny Venezuely ...493. Nástup fašismu na půdě Latinské Ameriky ...496. Ohlas na španělskou občanskou válku v Latinské Americe ...500. Nacistické pokusy o proniknuti do Brazílie a Mexika ...506. Panamerická konference v Limě ...519. Lidová fronta v Chile ...521. Kubánská republika ve 30. a 40. letech ...523. Argentina na počátku druhé světové války ...529. Konference v Havaně ...531. Zákon o půjčce a pronájmu a Latinská Amerika ...536. Konference v Rio de Janeiru ...538. Brazílie a druhá světová válka ...540. Přerušení diplomatických styků mezi Chile a státy osy ...542. Vojenský převrat v Argentině a v Bolívii ...544. Roztržka mezi Argentinou a Spojenými státy a panamerická konference v Mexiku ...551. Hospodářskospolečenské proměny Latinské Ameriky po druhé světové válce ...557. Argentina v letech 1945—1955 ...568. Revoluce a kontrarevoluce v Guatemale ...575. Zmařená revoluce v Bolívii ...581. Brazílie v letech 1945—1963 ...586.
Boj proti diktatuře a počátky revoluce na Kubě ...592. // 5. Latinská Amerika od kubánské revoluce k dnešku. Počátek období přechodu od kapitalismu k socialismu (dr. Stanislav Tuček) // Povaha a výsledky kubánské revoluce 1959—1961 ...604. Budování socialismu na Kubě (1962—1975) ...610. Zahraniční politika USA v oblasti západní polokoule po revoluci na Kubě ...615. Protiimperialistické hnutí v Latinské Americe v letech šedesátých a sedmdesátých ...621. Vláda Lidové jednoty v Chile a období reforem v Peru (1971—1973) ...628. Integrační tendence v Latinské Americe a růst jednoty latinskoamerických zemi ...632. Zahraničně politický kurs USA v Latinské Americe v sedmdesátých letech ...641. Komunistické hnutí Latinské Ameriky v polovině sedmdesátých let. První sjezd Komunistické strany Kuby. Socialistická ústava Kuby ...648. // Část čtvrtá // KULTURA A MYŠLENÍ LATINSKÉ AMERIKY (DR. FRANTIŠEK VRHEL, PAVEL ŠTÉPÁNEK, PROM. HIST.) 657 // Problematika kultury Latinské Ameriky ...659. Kultura koloniální Latinské Ameriky ...659. Myšlení a literatura v období boje za nezávislost ...676. Kultura Latinské Ameriky v 19. století ...678. Umění mexické jrevoluce ...686. Kultura a myšlení Latinské Ameriky v 1. polovině 20. století ...688. Současná latinskoamerická kultura ...693. Budoucnost latinskoamerické kultury ...701. // Doslov (prof. dr. Josef Polišenský, DrSc.) 708 // Poznámky k problematice dějin Latinské Ameriky, k pramenům a literatuře (prof. dr. Josef Polišenský, DrSc.) 713 // Chronologický přehled 767 // Poznámky k výslovnosti španělštiny a portugalštiny 775 // Rejstřík (dr. Oldřich Kašpar)/ 777
(OCoLC)5334698
cnb000124160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC