Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.7) Půjčeno:50x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2000
358 s.

ISBN 80-7203-286-0 (váz.)
Každodenní život ; [vol.] 7
francouzština
Další názvový údaj z tiráže: Díl 1.: Doba ležících
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje poznámky, předmluvu
Smrt - dějiny - pojednání
000020850
PŘEDMLUVA 13 // PRVNÍ ČÁST: VŽDYŤ JSME SMRTELNÍ // 1. OCHOČENÁ SMRT 17 // S vědomím, že smrt je nablízku 17 // Mors repentina 23 // Výjimečná smrt světcova 25 // Na smrtelném loži - důvěrně známé obřady na rozloučenou 27 // Veřejná povaha smrti 32 // Přežitky: Anglie 20. století 33 // Rusko v 19. a 20. století 34 // Mrtví spí 37 // V rozkvetlé zahradě 39 // Odevzdaně přijímání nevyhnutelnosti 42 // Ochočená smrt 43 // Poznámky 45 // 2. AD SANCTOS; APUD ECCLESIAM 48 // Pod světcovou ochranou 48 // Hřbitovy za hradbami. Mrtví intra muros 52 // Hřbitov: „lůno církve" 59 // Pohřbívání prokletých 62 // Právní předpisy: pohřby v kostele jsou zakázány. Praxe: kostel je hřbitov _ 66 // Atrium a carnarium 71 // Velké společné jámy 77 // Ossuaria 81 // Velký otevřený hřbitov 83 // Útočiště a bydliště. Náměstí a veřejné prostranství 84 // Kostel nahrazuje světce. Ale jaký kostel? 94 // V kostelním areálu. Kde přesné? 101 // Kdo v kostele? Kdo na hřbitově? Příklad z Toulouse 106 // Příklad z Anglie 114 // Poznámky 118 // DRUHÁ ČÁST: SMRT SEBE SAMA // 3. POSLEDNÍ HODINKA. REKAPITULACE ŽIVOTA 127 // Eschatologie - ukazatel mentality 127 // Konec světa a druhý příchod Kristův 129 // Soud na konci věků. Kniha života 131 // Soud na konci života 139 // Umrlčí tematika 142 // Byl to vliv kazatelské činnosti, nebo vysoké úmrtnosti? 158 // Vášnivé lpění na životě 163 // Avaritia a zátiší. Sběratel 168 // Nezdar a smrt 174 // Poznámky 177 // 4. ZÁRUKY PRO ONEN SVĚT 180 // Starodávné obřady: rozhřešení, přehnaný smutek, přenášení těla 180 // Modlitby za zesnulé 187 // Stará liturgie: čtení jmen 189 // Strach ze zatracení. Očistec a čekání 193 // Římská mše - mše zádušní 196 // Orodování z kazatelny 198 // Mnišské vnímání smrti a církevní pokladnice 199 //
Nové obřady v druhé polovině středověku: role duchovenstva 203 // Nový pohřební průvod: procesí duchovních a chudých 207 // Tělo se teď skrývá v rakvi a pod katafalkem 211 // Mše v den pohřbu 216 // Smuteční obřady v kostele v den pohřbu 219 // Smuteční obřady ve dnech následujících po pohřbu 223 // Dobročinné fundace. Jejich veřejná povaha 226 // Bratrstva 228 // Záruky pro tento i onen svět. Úloha závěti. Přerozdělování majetku-234 // Bohatství a smrt. Užívací právo 239 // Pořízení závěti: morální povinnost a osobní výpověď 242 // Závéť jako literární žánr 245 // Ještě o ochočené smrti 248 // Poznámky 249 // 5. LEŽÍCÍ A SE MODLÍCÍ SE NA NÁHROBCÍCH. HROBY DUŠÍ 253 // Hrob se stává bezejmenným 253 // Přechod od sarkofágu ? rakvi a truhle. Pohřby chudých „bez bedny“--256 // Památka zesnulých, umístění těla 258 // Výjimka z anonymity: světci a ctihodní lidé 260 // Dva posmrtné životy: pozemský a nebeský 265 // Situace koncem 10. století 267 // Návrat ? náhrobnímu nápisu 268 // Nejprve oznámení totožnosti a modlitba 269 // Oslovení kolemjdoucího 270 // Dlouhé životopisné vyprávění o hrdinství a mravnosti zesnulého, // jež mělo uchovat jeho památku 273 // Rodinné cítění 283 // Typologie hrobů podle tvarů. Hrob s epitafem 287 // Svislý a nástěnný hrob. Velký pomník 288 // Vodorovný hrob zapuštěný do podlahy 291 // V pomyslném muzeu náhrobků: socha ležícího nebožtíka 294 // Zesnulý vystavený v poloze ležícího 298 // Stěhování duše 302 // Zpodobení ležícího a modlícího se na jediném, // dvoupatrovém náhrobku 306 // Modlící se 310 // Návrat podobizny na náhrobek. Posmrtná maska. Pomník zesnulého // v podobě sochy 316 // Eschatologický význam ležícího a modlícího se 323 // Na hřbitově: kříže na hrobech 325 // Hřbitov v Marville 332 //
Fundační tabule 335 // Hroby duší 340 // Exvota 346 // Rodinné kaple a krypty 349 // Poučení z pomyslného muzea 353 // Poznámky 355
(OCoLC)46964723
cnb000980728

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC