Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2000
410 s. ; 22 cm

ISBN 80-7203-293-3 (váz.)
Každodenní život ; [vol.] 8
francouzština
Další názvový údaj z tiráže: Zdivočelá smrt
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Smrt - dějiny - pojednání
000020851
OBSAH // TŘETÍ ČÁST - SMRT VZDÁLENÁ I BLÍZKÁ // 6. ODLIV ZÁJMU___ // Nenápadná změna___ // Znevážená, hora mortis___ // Nově pojaté umění zemřít: žít s myšlenkou na smrt___ // Lidové náboženské zvyklosti související se šťastnou smrtí___ // Dopady znevážení šťastné smrti: nepřirozená smrt, umírněnost, krásná // a povznášející smrt___ // Smrt volnomyšlenkářova___ // Smrt v uctivé vzdálenosti___ // Diskuse katolíků a protestantů o obecních hřbitovech___ // Přemístění pařížských hřbitovů. Zvětšování kostelů po tridentském // koncilu--- // Oslabení pouta kostel-hřbitov___ // Poznámky___ // 7. MARNOSTI___ // Volání po jednoduchosti pohřbu a závěti___ // Neosobnost smutku___ // Výzva ? trudnomyslnosti: marnosti___ // Smrt uvnitř věcí. Konec avaritie___ // Jednoduchost hrobů: případy králů a obyčejných lidí // Rehabilitace hřbitovů pod širým nebem___ // Pokušení nicoty v literatuře___ // Pokušení nicoty na náhrobcích--- // Příroda konejšivá i děsivá. Pozemská noc: hrobka_ // Hroby ponechané Přírodě--- // Poznámky--- // 8. MRTVÉ TĚLO___ // Dva lékaři: Zacchia a Garmann. Život mrtvoly // Otevření a balzamování těl___ // Anatomie pro všechny___ // Soukromé pitvy, krádeže mrtvol___ // Sblížení Eróta a Thanata v barokním období // Nekrofilie v 18. století___ // Hřbitov mumií___ // Mumie v rodinném kruhu___ // Od mrtvoly ? životu: novodobý Prométheus
_ // 13 // 13 // 14 16 22 // 24 // 29 // 31 // 32 // 35 // 37 // 39 // 40 // 40 // 43 // 46 // 51 // 53 // 57 // 61 // 64 // 66 // 69 // 74 // 76 // 76 // 84 // 88 // 91 // 94 // 99 // 106 // 110 // 115 // Střet člověka s přírodou a la markýz de Sade___ 117 // Dvě slabá místa hráze proti přírodě: láska a smrt___ 119 // Poznámky___122 // 9. ŽIVÝ MRTVÝ___126 // Zdánlivá smrt___126 // Lékaři 40. let 18. století. Vzestup strachu___127 // Opatření zústavitelů___129 // Pokračování v 19. století---130 // Druhá polovina 19. století: uklidnění a nedůvěřivost lékařů___132 // Lékaři a smrt___134 // Prapůvod Velkého Strachu ze Smrti___135 // Poznámky___138 // ČTVRTÁ ČÁST - SMRT BLÍZKÉHO // 10. DOBA KRÁSNÝCH SMRTI___ 141 // Narkotická sladkost___ 141 // Rodina La Ferronaysových ve Francii___ 144 // Alexandrine de G ai x--- 166 // Anglie: rodina ?rontéových--- 167 // Amerika: dopisy přistěhovalců___ 183 // Knihy útěchy v Americe___ 187 // Nástup spiritismu___192 // Odhmotnění___194 // Drahocenné upomínkové předměty___200 // Duše v očistci___202 // Micheletova Čarodějnice___207 // Vymizení zbožných ustanovení ze závětí___209 // Citová revoluce___212 // Ústup zla. Konec pekla___214 // Poznámky___216 // 11. NÁVŠTĚVA HŘBITOVA___219 // Hřbitovy v místopisu--- // Ďábel na hřbitově___ // Zdraví škodlivé hřbitovy: lékaři a pařížští soudci (v 18. století)_ // Radikalismus pařížského soudního
dvora: v život neuvedený výnos // z roku 1763___ // Reakce na výnos pařížského soudního dvora___ // Přestěhování hřbitovů za města. Kterých hřbitovů (1765-1776)?— Uzavření hřbitova Neviňátek___ // 219 // 220 223 // 228 // 231 // 237 // 240 // Nový styl pohřbívání___242 // Nezájem Pařížanů o mrtvé___244 // Plány budoucích hřbitovů---246 // Pravý stav hřbitovů: otřesná skládka mrtvol___250 // Soutěž vyhlášená Institutem v roce 1801___252 // Zrod kultu mrtvých---254 // Mrtví ve sklo přetavení...___261 // Dekret z 23. prairialu roku XII (12. června 1804)___264 // Soukromé hroby v 19. století___269 // Návštěva hřbitova___273 // Rural cemetery. Zastavěné hřbitovy___281 // Zpodobování zesnulých a žánrové výjevy___287 // Paříž bez hřbitova?___289 // Spojenectví pozitivistů a katolíků za účelem uchování hřbitovů // v Paříži___ 292 // Pomníky padlých___299 // Příběh venkovského hřbitova: městečko Minot___303 // „Doma“---308 // Poznámky___310 // PÁTÁ ČÁST - PŘEVRÁCENÁ SMRT // 12. PŘEVRÁCENÁ SMRT___317 // Kam se schovala smrt---317 // Začínající lež___318 // Počátky lékařského dozoru___321 // Postupující lež---324 // Špinavá smrt___326 // Převoz do nemocnice___329 // Melisandina smrt___330 // Zatím ještě tradiční poslední chvíle___332 // Velmi nenápadný pohřeb---334 // Neslušnost smutku___338 // Vyobcovaná smrt___339 // Vítězství lékařského dozoru___343
// Návrat varování. Výzva ? navrácení důstojnosti. Umírání dnes___349 // Zeměpis převrácené smrti___355 // Americký případ---357 // ZÁVĚR // PĚT VARIACÍ NA ČTYŘI TÉMATA___367 // „Sváteční historik“, historik existence: Philippe Aries (1914-1984) // (Daniela Tinková)___383 // Jmenný a místní rejstřík___395
(OCoLC)46964747
cnb000980767

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC