Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Idea servis, 1996
193 s. : obr., [7] mp. na příl.

ISBN 80-85970-12-0 (brož.)
Terminologický slovníček.
Přehled galerií.
Umění výtvarné - dějiny - učebnice
000020882
OBSAH // ÚVOD/7 // PRAVĚK/9 // PALEOLIT/9 // MEZOLIT A NEOLIT / 10 // DOBA BRONZOVA A ŽELEZNÁ /12 // STAROVĚK /15 // STAROVĚKÝ EGYPT / 15 Architektura /16 Sochařství /18 Malířství / 18 Umělecké řemeslo /19 // MEZOPOTÁMIE /19 Architektura / 20 // Sochařství a umělecké řemeslo / 20 // SÝRIE A PALESTINA / 21 // INDIE / 23 Architektura / 23 Sochařství / 24 Malířství / 24 Umělecké řemeslo / 24 // ČÍNA/24 // PŘEDŘECKÉ KULTURY / 26 Kréta/26 Architektura / 26 Malířství / 27 Umělecké řemeslo / 27 Mykénská civilizace / 28 Architektura / 28 Umělecké řemeslo / 28 // STAROVĚKÉ ŘECKO / 29 Vázové malířství / 30 Architektura /31 Sochařství / 35 // ANTICKÝ ŘÍM / 37 Etruskové / 37 Římské umění / 38 // Architektura / 38 Sochařství / 39 Malířství / 40 // Křesťánská antika / 41 Katakomby / 41 Sochařství / 42 Architektura / 42 Mozaiky, knižní malba / 43 // STŘEDOVĚK / 45 // BYZANTSKÁ ŘÍŠE / 45 // OBLAST ISLÁMSKÁ / 46 // OBLAST ROMÁNSKO-GERMÁNSKÁ / 48 // Předrománské umění / 48 // Karolinská renesance / 49 // Otonská renesance / 49 // ROMÁNSKÝ SLOH / 50 Architektura / 50 Sochařství / 52 Malířství / 52 // České země v raném středověku / 53 // Velká Morava / 53 // Románský sloh v Českých zemích / 54 Architektura / 54 Sochařství / 56 Malířství / 56 // GOTICKÝ SLOH / 57 Architektura / 57 Sochařství / 60 Malířství /61 // Gotický sloh v Českých zemích / 63 Architektura / 63 Sochařství / 67 Malířství / 69 Deskové malířství / 69 Nástěnné malířství /71 Kniiní malba /73 // NOVOVĚK/75 // RENESANCE / 75 // Italské raně renesanční umění 15. století / 75 // Architektura /76 Sochařství / 77 Malířství / 78 // Italské vrcholně renesanční umění (1500-1520) / 82 Architektura / 82 Sochařství a malířství / 84 Benátské malířství / 86 Manýrismus / 88 //
Německé renesanční malířství / 89 Nizozemské renesanční malířství / 90 Renesance v Českých zemích /91 // Rudolfínské umění / 93 // BAROKO / 95 Itálie / 95 // Architektura / 95 Sochařství / 96 Malířství / 96 Francie / 97 Architektura / 97 Sochařství / 98 Malířství / 98 Španělsko / 99 Architektura / 99 Sochařství / 99 Malířství / 99 // Nizozemské malířství 17. století / 100 // Vlámské malířství / 100 Holandské malířství /101 Baroko v Českých zemích / 104 Architektura / 104 Sochařství / 107 Malířství / 109 Lidové umění /111 // ROKOKO / 113 Architektura /113 Sochařství /114 Malířství / 114 // BAROKNÍ KLASICISMUS /115 // UMĚLECKÉ SMĚRY 19. STOLETÍ / 117 // KLASICISMUS / 117 Architektura / 118 Sochařství /118 Malířství / 118 // Klasicismus v Českých zemích / 118 // Architektura / 120 Sochařství /120 Malířství /121 // ROMANTISMUS / 122 Architektura /122 Sochařství /122 Malířství /123 // Romantismus v Českých zemích / 124 // Architektura /124 Sochařství /125 Malířství / 126 // REALISMUS / 128 Architektura / 128 Sochařství / 128 // Malířství / 128 // Realismus v Českých zemích / 129 // Architektura / 129 Sochařství / 129 Malířství / 130 // Stavba a výzdoba Národního divadla / 132 // IMPRESIONISMUS / 133 // POSTIMPRESIONISMUS / 135 Umění zaměřenék objektivní realitě / 135 Velká syntéza /136 // Umění vycházející ze subjektivní reality /138 // SOCHAŘSTVÍ NA PŘELOMU STOLETÍ / 139 // SECESE/140 Architektura / 140 Grafika /141 // Malířství a sochařství /141 Umělecké řemeslo /143 // Secesní umění v Českých zemích / 143 Architektura /143 Grafika / 144 // Malířství a sochařství / 144 // UMĚLECKÉ SMĚRY 20. STOLETÍ / 147 // FAUVISMUS / 147 KUBISMUS / 148 // Český kubismus /149 // FUTURISMUS A KONSTRUKTIVISMUS /151 // OD EXPRESIONISMU K ABSTRAKCI / 152 // FUNKCIONALISMUS / 153 //
BAUHAUS / 155 // METAFYZICKÁ MALBA / 156 // DADAISMUS / 157 // SURREALISMUS / 157 // ČESKÉ UMĚNÍ // MEZI DVĚMA VÁLKAMI / 159 Architektura / 160 Malířství, sochařství a grafika /161 Poetismus / 162 // UMĚNÍ V OBDOBÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY / 163 // MODERNÍ SLOH - MODERNÍ REALISMUS / 164 OD GEOMETRICKÉ ABSTRAKCE K INFORMELU / 166 POP-ART, NOVÁ FIGURACE, HYPERREALISMUS / 167 KONCEPTUÁLNI UMĚNÍ / 168 AKČNÍ UMĚNÍ / 168 POSTMODERNISMUS / 168 ČESKÉ UMĚNÍ // PO DRUHÉ SVÉTOVÉVÁLCE / 169 Jevištní výtvamictví / 169 Ilustrace dětských knih / 169 Loutkový a animovaný film / 170 Tvorba hraček /170 Kulturní plakát / 170 Sklo/170 // Neoficiální umění / 170 // TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK / 173 SLOVNÍČEK VÝSLOVNOSTI /181 // NEJVÝZNAMNÉJSÍ EVROPSKÉ GALERIE A MUZEA /187 // VYBRANÉ MIMOEVROPSKÉ GALERIE A MUZEA /191 // NEJVÝZNAMNÉJSÍ PRAŽSKÉ GALERIE A MUZEA / 192 // NEJVÝZNAMNÉJSÍ MIMOPRAŽSKÉ GALERIE A MUZEA / 192 // MAPKY (příloha) / 195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC