Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(39) Půjčeno:39x 
BK
Biografie
3., rozšířené a upravené vyd.
Praha : Idea servis, 2002
216 s.,[8] s.příl. : il.

ISBN 80-85970-41-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, mapky na příloze, úvod, slovníčky, nejvýznamnější galerie
Umění výtvarné - dějiny - učebnice
000020903
ÚVOD 7 // PRAVĚK 9 // PALEOLIT 9 // MEZOLIT A NEOLIT 10 // DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ 12 // STAROVĚK 15 // STAROVĚKÝ EGYPT 13 : Architektura 16 Sochařství 18 Malířství 18 Umělecké řemeslo 19 // MEZOPOTÁMIE 19 : Architektura 20 Sochařství a umělecké řemeslo 20 // SÝRIE A PALESTINA 21 // INDIE 23 Architektura 23 Sochařství 24 Malířstvi 24 Umělecké řemeslo 24 // ČÍNA 24 // PŘEDRECKÉ KULTURY 26 : Kréta 26 Architektura 26 Malířství 27 Umělecké řemeslo 27 // Mykénská civilizace 28 : Architektura 28 Umělecké řemeslo 28 // STAROVĚKÉ ŘECKO 29 : Vázové malířství 30 Architektura 31 Sochařství 35 // ANTICKÝ ŘÍM 37 // Etruskové 37 // Římské umění 38 : Architektura 38 Sochařství 39 Malířství 40 // Kresťanská antika 41 : Katakomby 42 Sochařství 42 Architektura 42 // STŘEDOVĚK 45 // BYZANTSKÁ ŘÍSE 45 // OBLAST ISLÁMSKÁ 46 // OBLAST ROMÁNSKO GERMÁNSKÁ 48 // Předrománská umšní 48 // Karolínská renesance 49 // Otonská renesance 49 // ROMÁNSKÝ SLOH 50 : Architektura 50 Sochařství 52 Malířství 52 // České zemí v raném středověku 53 : Velká Morava 53 Románský sloh v Českých zemích 54 Architektura 54 Sochařství 56 Malířství 56 // GOTICKÝ SLOH 57 : Architektura 58 Sochařství 60 Malířství 61 // Gotický sloh v Českých zemích 63 : Architektura 63 Sochařství 67 Malířství 69 Deskové malířství 70 Nástěnné malířství 71 Knižní malba 73 // NOVOVĚK 75 // RENESANCE 75 // Italské raně renesanční umění 15. století 75 : Architektura 76 Sochařství 77 Malířství 78 // Italské vrcholně renesanční umění (1500-1520) 82 : Architektura 82 Sochařství a malířství 84 Benátské malířství 86 // Manýrismus 88 // Německé renesanční malířství 89 // Nizozemské renesanční malířství 90 // Renesance v Českých zemích 91 : Rudolfinské umění 93 //
BAROKO 95 // Itálie 95 : Architektura 95 Sochařství 96 Malířství 96 // Francie 97 : Architektura 97 Sochařství 98 Malířství 98 // Španělsko 99 : Architektura 99 Sochařství 99 Malířství 99 // Nizozemské malířství 17. století 100 : Vlámské malířství 100 Holandské malířství 101 // Baroko v Českých zemích 103 : Architektura 104 Sochařství 107 Malířství 109 Lidové umění 111 // ROKOKO 113 : Architektura 113 Sochařství 114 Malířství 114 // BAROKNÍ KLASICISMUS 115 // UMĚLECKÉ SMĚRY 19. STOLETÍ 117 // KLASICISMUS 117 : Architektura 118 Sochařství 118 Malířství 118 // Klasicismus v Českých zemích 119 : Architektura 120 Sochařství 120 Malířství 121 // ROMANTISMUS 122 : Architektura 122 Sochařství 123 Malířství 123 // Romantismus v Českých zemích 125 : Architektura 125 Sochařství 125 Malířství 126 // REALISMUS 128 : Architektura 128 Sochařství 128 Malířství 128 // Realismus v Českých zemích 129 : Architektura 129 Sochařství 130 Malířství 131 // IMPRESIONISMUS 134 // POSTIMPRESIONISMUS 135 // Umíní zaměřené k objektivní realitě 136 // Velká syntéza i36 // Umění vycházející ze subjektivní reality 138 // SOCHAŘSTVÍ NA PŘELOMU STOLETÍ 139 // SECESE 140 : Architektura 141 Grafika 141 Malířství a sochařství 143 Umělecké řemeslo 143 // Secesní umění v Českých zemích 144 : Architektura 144 Grafika 144 Malířství a sochařství 145 // UMĚLECKÉ SMĚRY 20. STOLETÍ 147 // Světové umění do druhé světové války 147 // FAUVISMUS 147 // EXPRESIONISMUS 148 // ABSTRAKTNÍ MALÍŘSTVÍ 149 // KUBISMUS 151 // Český kubismus 152 // FUTURISMUS A KONSTRUKTIVISMUS 134 // BAUHAUS 156 // FUNKCIONALISMUS 156 // METAFYZICKÁ MALBA 159 // DADAISMUS 159 // SURREALISMUS 160 //
České umění mezi dvěma světovými válkami 162 : Architektura 163 Malířství, sochařství a grafika 165 // Dvacátá léta 165 Realistická linie sociálního umění 166 Poetismus 166 // Třicátá léta 168 Surrealismus 168 Abstraktní umění 168 // České země za druhé světové války 169 // SVĚTOVÉ UMĚNÍ DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ 172 : Architektura 172 // MODERNÍ SLOH - MODERNÍ REALISMUS 74 // INFORMEL A GEOMETRICKÁ ABSTRAKCE 175 // POP ART, NOVA FIGURACE, HYPERREALISMUS 176 // KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ 178 // POSTMODERNISMUS 178 // České umění po druhé světové válce: Architektura 180 Malířství a sochařství 183 Grafika 188 Užité umění 189 Ilustrace a knižní tvorba 190 Kulturní plakát 191 Tvorba hraček 194 Sklo 194 // TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK !96 // SLOVNÍČEK VÝSLOVNOSTÍ 204 // NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EVROPSKÉ GALERIE A MUZEA 210 // VYBRANÉ MIMOEVROPSKÉ GALERIE A MUZEA 214 // NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRAZSKÉ GALERIE A MUZEA 213 // NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MIMOPRAZSKÉ GALERIE A MUZEA 215 // MAPKY (příloha) 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC